DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ispitivanja klijavcsti semena vršena su detaljno samo na dve vrste krmnih
leguminoza: Colutea arborescens i Coronilla emerus. Rezultati tih istraživanja
su sledeći (8) i (9):


a) seme vrsta Colutea arborescens i Coronilla emerus klije u najvećem
procentu i najbrže ako´ se prethodno izvrši skarifikacija;
b) seme Colutea arborescens je termofilno, ono klije na temperaturi od
30°C koja je optimalna, a isklije 60—83% u roku od 14 dana;


c) seme Coronille emerus je termof obno´, njega treba prethodno1 stratificirati
na temperaturi od + 3°C do +5°C, tek poslije toga kuje na temperaturi od
15—12(FC, koja je optimalna i to. sa 60—72% u roku cd 14 dana.


U toku je istraživanje povećanja klijavosti sjemena Coronilla emerus bez
upotrebe kemijskih agensa i primjene visoke temperature.


3. Krmna vrednost krmnih šumskih vrsta drveća i grmlja
Krmna vrednost nekih vrsta šumskog krmnog grmlja naročito leguminoza
dosta je visoka. Navodimo najnovije analize krmne vrednosti navedenih triju
grmolikih leguminoza, upoređene sa krmnom vrednosti nekih vrsta šumskog
drveća koje stoka obično´ brsti na krškom području kao i sa krmnom vrednosti
sena, prema već citiranom dokumentu 8. zasedanja FAO u Dubrovniku (4):


Tab. 10
Krmna vrednost nekih šumskih vrsta


Vrst a Vlakno Surovi protein
%>
Probavljivi
albumin "/o
Coronilla emeroides 14,8 27,2 9,0
Colutea arborescens 14,2 25,6 8,5
Petteria ramentacea 22,5 15,0 5,0
Fraxinus ornus 23,6 12,7 4,2
Quercus pubescens 27,2 16,4 5,4
Seno boljeg kvaliteta 26,3 9,7 3,8


Ako se Colutea sabire kasnije u letu njena krmna vrednost pada na polovicu,
isto tako je krmna vrednost ćele biljke tj. lista skupa sa grančicom obično
upola manja. Petteria pokazuje niže vrednosti od Colutee i Coronille radi kasnog
jesenjeg sabiranja lista, kako se ono obično u praksi i praktikuje. Eksperimenti
sa ranim sabiranjem lista Petterie verovatno će pokazati da i ona u tom slučaju
ima veću krmnu vrednost.


4. Eksperimenat ishrane ovaca sa krmnim šumskim grmljem
Godine 1959. izvršen je pod rukovodstvom prof, dr Branka Horvata (Poljoprivredni
fakultet u Zagrebu) jedan komparativni orijentacioni ogled ishrane
ovaca sa krmnim šumskim grmljem dviju leguminoza: Colutea arborescens i
Petteria ramentacea. Ovce su preko- dana bile na paši. a navečer su 3 grupe prihranjivane
sa po 1 kg suvog lista Colutee i Petterie i sena lucerne* dok četvrta
grupa nije prihranjivana. Rezultati tog ogleda sadržani su u nižoj tablici.


174