DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

III


ISTRAŽIVAČKI I EKSPERIMENTALNI RAD


Istraživanja iz oblasti podizanja kultura grmolikih krmnih šumskih vrsta
na kamenj arama u Jugoslaviji počela su još koncem prošlog veka, no intenzivniji
rad na tom polju počeo je posle rata. Najveći deo tih istraživanja odnosio se
u početku na studije stadija degradacije i određivanja flornog inventara tih
stadija, u cilju određivanja jednog asortimana odgovarajućih vrsta visoke krmne
vrednosti, i velike proizvodnosti. Ta istraživanja o kojima smo napred govorili
i koja nisu još ni završena, dala su vrlo dobre rezultate: upoznat je veliki broj
vrsta i njihova opća ekologija.


Daljnji istraživački radovi odnosili su se na:


1. fenološka opažanja fruktifikacije krmnih vrsta grmlja
2. ispitivanja klijavosti semena
3. laboratorijska ispitivanja krmne vrednosti
4. komparativne eksperimente ishrane ovaca sa šumskim krmnim grmljem
5. tehniku osnivanja i eksploatacije kultura krmnih vrsta grmlja.
Istraživanja su do- sada u glavnom vršena sa tri grmolike vrste leguminoza:
Colutea arborescens, Coronilla emerus i Petteria ramentacea, zbog izvanrednih
njihovih svojstava koje ćemo ukratko pobrojati:


a) široki areal rasprostranjenja vrsta Colutea arborescens i Coronilla emerus


(vidi točku U/6);


b) velika proizvodnost tih vrsta;


c) visoke krmne vrednosti tih vrsta;


d) stoka ih rado> jede^


e) efikasno^ protiv-eroziono´ delovanje vrsta Colutea arborescens i Coronilla


emerus;


f) melioracija osiromašenih tala sa organskom masom i azotom;


g) zaštita šumskog drveća zasađenoga u kulturi leguminoza.


1. Fenološka opažanja
Fenološka opažanja fruktifikacije izvršena su samo za manji broj vrsta i
i to nepotpuno. Ova opažanja su od velike važnosti za proizvodnju semena i
sadnica. Kao što je poznato seme ni jedne od pomenutih vrsta krmnog grmlja
ne nalazi se u prodaji. Radi toga je potrebno detaljno poznavati fenologiju
svake vrste radi rasporeda radnika i sredstava za sakupljanje semena.


2. Ispitivanje klijavosti semena
Klijavost semena Colutee i Coronille tretiranog običnim postupkom: kvašenjem
i stratifikacijom nije velika. Veća klijavost se postizava kvašenjem semena
u toploj vodi ili u jakim kiselinama kao. što´ je sumporna, kako je to uobičajeno
u poljoprivrednoj praksi. Pretpostavlja se, iako za to nema još sasvim
egzaktnih eksperimentalnih dokaza, da više temperature (bilo da se seme kvasi
u toploj vodi ili kiselini, koja također podiže temperaturu) utiču na svojstva
šumskih vrsta i umanjuju njihovu otpornost prema ekstremima klimatskih
faktora. Izgleda da bi skarifikacija tj. mehaničko stanjivanje tvrde kore
semenja mnogih leguminoza, mogla postati najpovoljniji metod tretiranja tog
semena, kao što je to slučaj sa semenom Lespedeze u SAD, ali su za tu svrhu
potrebni posebni uređaji.


173