DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

tom pravcu pokazali su, da za tu svrhu najbolje odgovaraju domaće otporne
vrste šiblja iz sastava stadija degradacije prvobitnih šumskih zajednica, koje
su adaptirane na takove uslove.


Glavne šumske vrste ovog područja: Quercus ilex, Quercus lanuginosa,
Carpinus orientalis, Ostria carpinijolia i dr. ne mogu se upotrebiti ni setvom
ni sadnjom na degradiranim kamenjarama — pašnjacima kraškog područja.
Mnogobrojni pokušaji u praksi su to sasvim potvrdili. Za takve vrste su potrebna
dublja i plodna tla. Jedino je Fraxinus ornus pokazao izvesne rezultate u gustoj
setvi odnosno sadnji (fot. 1).


Fot. 1. Fraxinus ornus, direktna gusta setva na terenu. (Kočino Brdo)
Visina biljaka 50^—180 cm (Orig.)


Osim gore navedenih uslova kod izbora vrsta za melioraciju i proizvodnju
na degradiranim pašnjacima — kamenjarama potrebno´ je, da krmna vrednost
tih vrsta bude veća od krmne vrednosti dobrog sena kao. i od gore pomenutih
šumskih vrsta drveća iz razloga, o kojima će kasnije biti govora. Iskustvo u
narodu kao i opažanja izvršena u tom pravcu pokazala su da i za tu svrhu
najbolje odgovaraju vrste šiblja iz flornog sastava degradacijskih stadija i to
najbolje drvenaste grmolike vrste leguminoza ali i neke ramnacee kao i neke