DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 15     <-- 15 -->        PDF

~ho feo 40


Kraške područje Jugoslavije
Perspektivni razvoj korištenja zemljišta


Degradirano mediteransko
zimzeleno područje


Subtnediteransko degradirano
listopadne pašnjacko
područje


.-..^3 Kontinentalno degradiu..


rano pašnjačko područje
hrasta i bukve


rrv^rriiSiunsko-proizvodtiö pod-


i»_« si 1J v . . * . 11


rucje jele 1 bukve


EEfgg Područje visokoplanaa


~"~ skih pašnjaka.


Vinograd a rs tv© ,waal i tiaTsivo
i voćarstvo
Tu r i gag _____


Melioracija kraških polja
Melioracija pašnjaka sa
kulturama krmnog šumskog
drveća i grmlja


Uređenje niskih šuma i
šikara za ishranu stolce
Kraiko voćarstvo


Obnova šuma sa brzorasi.
vrstama četinara
Melioracija pašnjaka pre


gon ittta
Šumsko gospodarstvo


Planinsko stočarstvo


165