DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 68     <-- 68 -->        PDF

iz kojih se vidi da je već tada šumarstvo


upotrebljavalo »reprezentativne uzorke«


(primjerna stabla i primjerne plohe) da


kako bez statističke obrade.


U prvom odjeljku obrađeni su grafikoni,
funkcijske skale, papiri, nomogrami
itd., a u drugom metode sakupljanja podataka
i organizacija rada. Tu su također
opisani i najmoderniji postupci sa izbušenim
karticama.


U odjeljcima 3—6 dani su osnovni pojmovi
distribucija frekvencija, mjere sredina
i mjere rasipanja.


U odjeljku 7 dani su osnovni pojmovi
računa vjerojatnosti, a ,u odjeljcima od
8—14 osnovne teoretske distribucije i njihova
primjena. U odjeljku 15 dan je princip
analize varijance.


Odjeljak 16 govori o teoriji uzoraka. Tu
su tretirani i najmoderniji postupci sa
sisteimatskim uzorcima.


U odjeljku 17 dani su osnovi planiranja
pokusa.


Odjeljci 18—20 govore o korelacionoj i
regresionoj analizi i o računu izjednačenja.
Opisane su i grafičke metode koje su
za šumare naročito interesantne.


U odjeljcima 23—25 dani su osnovi
ekonomike t. j . primjene matematičke statistike
u ekonomici, (indeksi, trendovi i linearno
planiranje).


Na kraju knjige dan je pregled literature
(384 rada među kojima su i radovi naših
stručnjaka Kajfeža, Klepca, Levakovića,
Mihailova i Neidharđta).


»Forstliche Biometrie« je knjiga pisana
za potrebe šumarstva i za šumare t. j . pisana
je tako da svaki šumar — i to ne samo
istraživač već i praktičar — koji je
završio dvosemestarsfci kurs Više matematike,
može sa lakoćom slijediti izlaganja.
Autor je profesor dendrometrije, no u
knjizi osim primjera iz dendrometrije i
uređivanja šuma, ima i vrlo mnogo primjera
primjene statistike i kod ostalih šumarskih
disciplina (uzgoja šuma, zaštite
šuma, ekonomike, iskorišćavanja 1 t. d.).
Radi toga će taj udžbenik — nadamo se


— vrlo mnogo koristiti kao propaganda
upotrebe matematičko statističkih metoda
u šumarstvu. Mnogi primjeri moći će se
upotrebiti kao uzor (kao recept) za statističku
obradu kod sličnih istraživanja, dakle
knjiga će poslužiti kao priručnik.
Svaka knjiga nosi pečat autora, pa je
onoj materiji, kojom se on bavi ili kojom
se bave njegovi saradnlci, dano mnogo više
prostora. Na taj način mogu se tumačiti
neke disproporcije u prostoru dodijeljenom
pojedinim poglavljima.


Tako su na primjer funkcije rasten ja i
prirašćivanja predetaljno tretirane i to sa


izvodima i računskim primjerima, te je
kod toga previše prostora dano formulama
Hugershofa, Backmana i Mitscherlicha
(funkcija Levakovića nije ni spomenuta, a
Todorovićev rad o funkcijama rastenja nije
spomenut niti u pregledu literature).
Možda je bilo poželjnije da je odjeljak o
planiranju pokusa bio malo opširniji, a
odjeljak o izjednačenju pomoću ortogonalnih
polinoma možda je mogao sasvim izostati.


Knjiga profesora Prodana zaslužuje da
je naši šumari prihvate i da se njome koriste.


Prof. dr. tog. Borivoj Emrović


BAU UND LEBEN UNSERER WALDBÄUME
VON Dr M. BÜSGEN (Građa i
život našeg šumskog drveća).


U 3. broju o. g. časopisa Lesnoe hozjajstvo
donesen je prikaz te knjige, koja je
nedavno prevedena u ruski jezik. Recenzent
je ubraja među rijetka stručna djela
koja niz godina preživljuju autora. Od prvog
njezina izdanja (1897) prošlo je 65
godina i to prvo izdanje bilo je inicijativom
Morozova 1906. g. prevedeno u Rusiji
i izlazilo kao prilog »Lesnom žurnalu«,
pa se s tom vanrednom knjigom upoznalo
nekoliko generacija ruskih šumara. Sadržaj
se sastojao iz 15 glava: I. Zimsko
ruho stabla, II. Uzroci koji oblikuju stablo,
III. Pupovi, IV Svojstva i životne funkcije
kambija (tvornog tkiva) stabla. V.
Drvni elementi stabala. VI. Kora stabla,


VII. Godovi, VIII. Težina 1 struktura drveta,
IX. Osržavanje, X. List. XI. Korijen
i njegova djelatnost, XII. Snabdijevanje
stabla vodom, XIII. Porijeklo i značenje
mineralnih hraniva za stablo. XIV Izmjena
i kretanje tvari u stablu, XV. Nešto o
cvjetanju, oplodnji i o klijanju kod drveća.
Knjiga je imala 225 stranica.
Drugo izdanje štampano 1917. g., a treće
1927. god. pod redakcijom E. Miinchn.
nakon smrti M. Büsgena (1921 g.) proššreno
na 426 stranica. Ovo treće izdanje
dopunjeno ie novim podacima i prevedeno
na niz evropskih jezika, a njim se koriste
i u šumarskim školama USA, Engleske i
Kanade.


U Sovj. Savezu preveo je to vrijedno
djelo S, M. Zepalov. U ovom posljednjem
izdanju Büsgenova djela osvijetljena su
pitanja, koja su u sovjetskim i stranim
knjigama obično ^rlo kratko tretirana ili
se uopće i ne spominju,.


Kada se sjetimo prilično visokog nivoa
i duge tradicije ruskog šumarstva, a
ipak i oni smatraju pored svih svojih
udžbenika da im je i ovaj potreban, morat
ćemo se i mi zamisliti o korisnosti pri