DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ma džepnog formata u tiraži od 1.000 primjeraka.


Tajnik predlaže da se u smislu zaključka
donesenog na 4. sjednici Upravnog
odbora odredi dnevni red, i mjesto i vrijeme
održavanja Plenuma sa savjetovanjem.


Zaključeno je da se Plenum sa savjetovanjem
održi između 15. i 22. svibnja
ove godine sa slijedećim dnevnim redom:


a) Izvještaj o radu između posljednjeg
i ovog plenuma
b) Usvajanje završnog računa za 1961.
godinu,
c) Donošenje proračuna prihoda i rashoda
za 1962. godinu,
d) određivanje delegata za IV Kongres
SITSIDJ,
e) Izbor redakcionog odbora Šumarskog
lista, i
f) Razno.


Za Savjetovanje je već ranije određeno
da se Izradi referat o naučno-istraživačkom
radu i kadrovima, pa ga treba pravovremeno
umnožiti i poslati učesnicima
Plenuma.


U vezi s proslavom 20-gođišnjice narodne
revolucije i s posjetom Spomengroblju
u Kragujevcu na XIX Plenumu
SITSIDJ donesena je odluka da se na
Spomen-groblju u Kragujevcu organizira
zasadi van je karakterističnih vrsta drveća
iz svih krajeva naše. zemlje, radi sjećanja
i odavanja pošte rodoljubima i borcima
građa Kragujevca, streljanim 21. listopada
1941. godine od strane njemačkih okupatora
i domaćih izdajnika. Na temelju te
odluke svi republički stručni savezi preuzeli
su obavezu da predlože i pošalju sadnice
vrsta drveća koje su karakteristične
za njihove republike, a koje mogu da uspijevaju
u podneblju Kragujevca.


Tajnik izvještava da je prednja obaveza
ispunjena. Otpremljene su sadnice za
spömen-groblje u Kragujevcu u ožujku
ove godine. Sadnice su nabavljene od Zavoda
za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Otpremljeno je ukupno
112 sadnica i to 19 sadnica četinjača,
63 sadnice listača i 30 sadnica grmova.


Na sjednici je donesena odluka da se
osobni dohoci stalnih službenika našeg Saveza
povise u smlislu propisa za javne
službenike i to putem položajne plaće za
15´%> odnosno putem posebnog dodatka za
SO^/o. Ujedno je zaključeno da se službenicima
u privremenom radnom odnosu
poveća honorar za 5ö:Vo. Ova povećanja
osobnih dohodaka odnosno honorara primjenjivat
će se od 1. siječnja 1962. godina.


S obzirom da je republičkim službenicima
za podmirenje povećanih troškova
na službenim putovanjima odobrena isplata
pored svake dnevnice još 600 dinara
sa važnšću od 1. veljače 1962. g. zaključeno
je da se za putovanja u poslovima našeg
Saveza isplaćuje pored svake dnevnice
600 dinara (šest stotina) na ime povećanih
troškova sa važnošću od 1. veljače
1962. godine.


Ing. Rafo Mott


SIMPOZIJ U ĐEFTU
(Delft 30. 8. — 5. 9. 1962.)
Rezultati obimnih aerofotogrametrijskih
snimanja diljem čitavog svijeta koriste
se za izradu planova i karata. Kako
je život pokazao u još većoj mjeri koriste
se aerosnimci za interpretativne svrhe (za
potrebe geologije, hidrologije, pedoloških
istraživanja, za potrebe šumarstva, geografije,
glaciologije, arheologije, oceanografije,
te za razne tehničke svrhe). Zato
je internacionalno društvo za fotogrametriju
osnovalo posebnu komisiju za fotointerpretaciju.
Svrha je te komisije da doprinosi
produbljenju i proširenju znanja
iz pripadnog područja kako bi se ljudima,
koji izučavaju, kvalitativno ili kvantitativno
zemljinu površinu dalo mogućnosti
da svoj rad obave brže i pouzdanije držeći
u vidu pored detalja i cjelovitost nekog
područja.


U vremenu od 30. VIII do 5. IX 1962.
održat će se simpozij fotointerpretacije u
Delftu (Holandija) gdje će se u Internacionalnom
centru za fotogrametriju (International
training centre for Aerial Survey
= I. T. C.) predvidivo sastati bar 200
stručnjaka u 9 radnih grupa (fotografija,
geologija, pedologija, vegetacija, geografija,
glaciologija, arheologija, oceanografija,
tehnika) da bi izmijenili svoja iskustva,
te time dali svoj prilog za unapređenje
fotointerpretacije.


Detaljnije informacije odnosno prijave
za taj simpozij treba tražiti od centra I.


T. C. (International training centre for
Aerial survey, Delft — Holandija). Z T.
EKSKURZIJA FITOBIOLOGA
FINSKOM I NORVEŠKOM


Prošle godine u julu i augusti održana
je XIII IPE (Internationale Pflanzengeographische
Excursion) kojoj je bio cilj da
njezini učesnici upoznaju vegetaciju Finske
i Norveške, da izmijene misli o svojim
zapažanjima i da provedu na tim područiima
vlastita istraživanja. Prva je takva
ekskurzija održana 1923 g. kroz Švicarske
Alpe koju su vodili botaničari iz Ziiricha