DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ČUVAJTE ŠUME OD POŽARA;


Iz godine u godinu hiljade hektara šume
uništavaju šumski požari. Najviše požara
imamo zato, jer slabo čistimo sječine,
u najkritičnije ljetno doba slabo čuvamo
šume od požara, a da se malo, gotovo n´šta
ne poklanja pažnja naprednim metodama
efikasnog gašenja požara itd.


Zadnje godine u SSSR-u velika se pažnja
poklanja čuvanju šuma od požara. Organi
uzgojnih i sječinskih radova vode velike
preventivne radove od požara. Kao
glavna mjera je to, da se dobro vrši čišćenje
sječine od granja i svakih otpadaka,
u najkritičnije ljetno doba povećava
se čuvarska služba, organiziraju se protupožarne
hemičke stanice, primjenjuju se
metode gašenja požara explozivom, avionski
se prebacuju ljudi, explozivni materijali,
kao i druga sredstva za gašenje po


DRUŠTVENE VIJESTI


VIII ZASJEDANJE POTKOMISIJE FAO
ZA KOORDINACIJU ŠUMARSKIH PITANJA
MEDITERANA


Specijalizirana agencija Ujedinjenih
nacija za ishranu i poljoprivredu (FAO) sa
sjedištem u Rimu ima nekoliko svojih s´alnih
komisija i potkomisija, koje se bave
određenom problematikom. Jedna od potkomisija
je i Potkomisija FAO za koordinaciju
šumarskih pitanja Mediterana. Zadatak
ove potkomisije je da prati razvoj
šumarstva Mediterana i da koordinira napore
tog područja za što boljim korištenjem
zemljišta. Potkomisija održava redovno
svoja zasjedanja kojima prisustvuju
zemlje članice potkomisije. Zasjedanja
se održavaju u razmacima od po 2 godine.


Zadnje, sedmo, zasjedanje održano je
u Lisabonu. Tom su zasjedanju prisustvovali
su i predstavnici naše zemlje, koji su
tada uputili poziv da se naredno, osmo,
zasjedanje održi u našoj zemlji. Ovaj poziv
je prihvaćen, te je u sporazumu sa
organizacijom FAO određeno da zasjedanje
ima, kao i uvijek, dva dijela, tj. radni
dio i stručnu ekskurziju.


Obzirom na saobraćajne veze dogovoreno
je nadalje da se prvo održi stručna
ekskurzija, a zatim radni dio zasjedanja.
Ekskurzija započinje u Zagrebu gdje se delegati
sastaju 6. maja. Za ekskurziju predviđen
ie slijedeći program:


7. V Učesnici će posjetiti Zavod za četinjače
u Jastrebarskom, gdje će se upoznati
sa radom i zadacima zavoda, kao i razara.
U ljetno doba čuvanje šuma i gašenje
požara vrši se uz pomoć avijacije.


Od 1952. godine stalno rastu brojke
ugašenih požara avionskom službom kao:


1952—1954. godine ugašeno požara od
avionske službe 2.260;
1955—1957. godine ugašeno požara od
avionske službe 3.130;
1958—1950. godine ugašeno požara od
avionske službe 4.390;
1961. godine ugašeno požara od avionske
službe 4.873.


Provedbom u šumi dobrih preventivnih
mjera i organizacijom sa naprednim protupožarnim
sredstvima efikasne službe za
gašenje šumskih požara, može se znatno
bolje sačuvati naše šume od požara.
Prema: Lesnoe hozjajstvo br. 3. 1962.


Ing. Julius Baranovski


Radnički dom Ivan Mašin u Dubrovniku
u kojem se održava sastanak podkomisije
FAO (Foto Putnik)