DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 56     <-- 56 -->        PDF

© PO>H-


Put redukcije ugljika u fotosintezi


Apsopcija svijetla klorofilom uzrokuje
(putom, koji nam još nije detaljno poznat)
reakcije iz kojih slijede dva ključna kofaktora,
koji su nužni u ciklusu. Trifosfopiridin
nukleotid (TPN) reagira tako, da
s vodom daje reduciranu formu TPNH. A
adenosin difosfat (ADP) reagira tako, da
s anorganskim fosfatom daje trifosfat
(ATP). TPNH je snažno reduktiyno sredstvo;
funkcija je ATP da nosi kern, potencijal
i djeluje kao agens za zadržavanje
fosfora. OO2 ulazi u ciklus (gore
desno) stvarajući reakciju sa 2-ketopentoznim
1,5 difosfatom (RuDP) i daje veoma
labilnu /J-ketokiselinu. Ta se raspada u
3-fosfoglicetrinsku kiselinu (3PGA). Neki
molekuli 3PGA pretvorili su se u produkte
van ciklusa, drugi su reducirani djelovanjem
ATP i TPNH u 3-fosfoglicerinski
aldehid. Zatim, pet molekula tog trifosfata
pretvoreni su (raznim putovima) u
tri molekule pentofosfata, ribulozni 5-fosfat
(Ru5P). Da bi se krug zatvorio, difosfat
(RuDP) nastaje od Ru5P pomoću ATP.
Reakcije u ciklusu vrše se enzimima kao


Aspartic


Acid


co^


Senne


katalizatorima. Sladorni fosfati su dihidroksiacetonski
fosfati (DHAP), 1,6-difosfat
fruktoze (FDP), 6-fosfat fruktoze (F6P),
1,7-difosfat sedoheptuloze (SDP), monofosfat
sedoheptuloze (SMP), 4—fosfat eritroze
(E4P), 5-fosfat ribuloze (R5P) i 5-fosfat
ksiluloze (Xu5P).


Ove je podatke saopćio kemičarski časopis
Chemical and Engineering
New s u broju 13 — 1961. Smatrali smo
svojom dužnošću da ovim napisom bacimo
ma i slab tračak svijetla na najnovije
rezultate dosadašnjeg rada u otkrivanju
još jedne tajne skrivene u prirodi. Željeli
smo prikazati koliko se zamršeni procesi
odigravaju u mikroskopski sitnim fabrikama
zelenog lista, a ujedno odati dužno
priznanje čovjeku koji je sav život poklonio
istraživanju koje je u najužoi vezi
s našom strukom. U moralu bilo je čitavih
perioda depravacija, koje slobodna nauka
ne pozna, a nisu joj svojstveni ni hijati
depresija. Zato joj i jest zagarantiran postojan
uspon.


D. Knežević