DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 54     <-- 54 -->        PDF

šumski radnik naučen da rukuje mašinama
koje se primenjuju u šumskoj privredi
imaće posla u toku ćele godine kao i osećaj
sigurnosti na poslu.


Prelaskom šumskih gazdinstava na status
privrednih preduzeća stvoreni su uslovi
za to. Šumska gazdinstva kao ustanove
nisu bila pogodna organizacija za intenzivnu
šumsku proizvodnju, a s tim u vezi
nisu se mogla rešavati ni sva ona pitanja
čija rešenja uslovljavaju intenzivno šumsko
gospodarstvo. Šumska gazdinstva, kao
privredna preduzeća, mogu da razvijaju
proizvodnu snagu u šumskoj privredi do
veoma velikih razmera, ali da bi ona mogla
da postanu savremeni socijalistički
proizvođači i investitori moraju da stvore
odgovarajuću tehničku bazu, bez koje se
u današnjim uslovima ne mogu da formiraju
stalni šumski radnici, tehnički obrazovani
socijalistički radnici, trajno vezani
za šumsko gazdinstvo; bez ovakvih radnika
nema ni radničkog samoupravljanja,
kao ni primene savremenih tehnoloških
procesa u šumskoj proizvodnji.


Od obima ulaganja u šumsku privredu
zavisiće uglavnom i obim mehanizacije ali
za nabavku i pravilno korišćenje te mehanizacije,
potrebno je da se rese pitanja
koja se ovim otvaraju i izvrše odgovarajuće
pripreme.


Pre svega otvaraju se ova pitanja:


1. Koje tipove mehanizma treba nabavljati?
2. Kako organizovati korišćenje mehanizacije:
da li odvojeno; da li sva mehanizacija
da postoji kod jednog šumskog
gazdinstva ili stvarati servisne stanice,
udruživati više gazdinstava međusobno ili
sa poljoprivredom itd.;
3. Kako obezbeđivati sredstva za nabavku
mehanizacije? Nema sumnje da u
današnjim uslovima treba sugerirati stvaranje
sopstvenih fondova šumskih preduzeća
za nabavku sitne i srednje mehanizacije.
Za nabavku krupne mehanizacije
treba ići na traženje kredita koji bi trebalo
da se daju šumskoj privredi pod izuzetno
povoljnim uslovima, jer šumska privreda
nije svojom krivicom ostala nerazvijena.
Šumsku privredu danas treba tretirati
kao nerazvijenu privrednu oblast
koju treba pomagati da stigne druge oblasti
i stvori povoljne uslove za brže tehničko
opremanje.
4. ´Na koji način uključivati domaću
masinogradnju u procesu mehanizacije
šumske privrede? Postoje uslovi da se dobrim
delom oslobodimo uvoza, bar uvoza
kompletnih mehanizama, ali je zato potrebno
da se sa mašinogradnjom što tešnje
sarađuje. naročito sa onim preduzećima
koja su se već orijentisala na proizvodnju
mašina i uređaja za šumsku privredupoljoprivredu.


5. Kako obezbediti stručni kadar? Sa
primenom mehanizacije u šumskoj privredi
tesno je povezano i pitanje stručnih
kadrova, koji će mehanizacijom rukovati
i održavati je u ispravnom stanju, kao i
visoko kvalifikovanih kadrova koji treba
da organiuzju i rukovode primenom mehanizacije.
Mi danas imamo vrlo malo ovakvih
kadrova. Iskustvo iz prošlosti uči nas
da su stručni kadrovi jedan od osnovnih
faktora koji uslovljavaju uspešnu primenu
mehanizacije. Zato paralelno s nabavkom
mehanizacije treba rešavati i ovo pitanje.
6. Kako orijentisati naučno-istraživačku
službu na probleme mehanizacije radova
u šumskoj privredi? Naša naučnoistraživačka
služba do danas se uglavnom
nije bavila problemima u vezi sa mehanizacijom
radova u šumskoj privredi. Međutim,
nabavka i primena mašina i opreme
zahteva da se predhodno ispitaju njihove
ekonomsko-tehničke karakteristike.
To pred naučno-istraživačku službu postavlja
zadatak ozbiljnog i sistematskog
izučavanja svih mehanizama ,a naročito
studiju racionalne organizacije rada pojedinim
mašinama. Stvar je dogovora u kojim
će se naučno-istraživačkim organizacijama
proučavati mehanizacija šumske
privrede (da li u posebnim institutima, pri
pojedinim ili pri svim šumarskim institutima),
ali to proučavanje mora da bude
dobro organizovano i na jugoslovenskom
planu. Između naučno-istraživačke službe
ža mehanizaciju i šumsko-privrednih o ganizacija
mora da postoji što tešnji kontakt,
kako po pitanju izrade tematskih
planova, tako i po pitanju primene postignutih
rezultata.
Prirodi poslova i uslovima rada odgovarajuća
mehanizacija u šumskoj privredi
Jugoslavije treba da bude jedna od osnovnih
karika unapređenja ove oblasti proizvodnje;
mehanizacija treba da omogući
šumskoj privredi visoku proizvodnost rada
i izvršenje obimnih zadataka koji pred
niom stoje u narednom periodu, kao i likvidiranje
sadašnjeg zaostajanja šumske
privrede za ostalim oblastima proizvodnje.
Proces mehanizacije šumske privrede
jeste jedna od značajnih karakteristika velikih
promena u šumskoj privredi. Složenost
problema mehanizacije radova u šumskoj
privredi upućuje na to da rešavanju
ovoga problema treba prilaziti smišljeno,
sistematski i organizovano na svim čvornim
tačkama proizvodnje. Pre svega, problem
mehanizacije radova u šumskoj nrivredi
treba shvatiti kao jedan proces čije