DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

bi bio potreban motor od 15—18 KS. Zbog
grubog i nestručnog rukovanja mehanizmima
oni su se brzo kvarili, a usled nepostojanja
pokretnih remontnih radionica
popravke su bile jako skupe i iziskivale
su, i zbog najmanjih kvarova, napuštanje
rada za duže vreme. Pasivan stav stručnjaka
prema mehanizaciji još više je doprinosio
njenom neracionalnom korišćenju.
To je doprinelo da se mehanizacija u
pojedinim sektorima rada smanjuje. Jedino
se broj pokretnih žičara povećava,
kojima se u Sloveniji postižu vrlo dobri
uspesi, što ne bi moglo da se kaže za ostale
republike. Nivo mehanizacije prevoza
takođe se ne menja, jer je bilo potrebno
da se u što kraćem vremenu izveze na
tržište velika količina proizvedenog dr veta,
a to je bilo moguće jedino mehanizovanim
prevozom.


Kada se govori o neuspesima mehanizacije
kod nas treba spomenuti da je tome
doprinela i slaba komunikativnost naših
šuma. Racionalna i potpuna primena
mehanizacije moguća je samo u dobro otvorenim
šumama. Zato je i normalna pojava
da se posljednjih godina, kada je postignut
izvestan stepen otvorenosti, bolje i
racionalnije koriste mehanizmi. Za izgradnju
šumskih komunikacija u posleratnom
periodu utrošena su znatna sredstva: oko
55i9/o svih investicija.


I na kraju treba istaći da se u proteklom
periodu relativno malo ulagalo u
šumsku privredu, pa se nije ni mogla stvarati
neka solidnija tehnička ooremljenost,
niti dalje da razvija proizvodnja.


Poslednjih godina povećane zadatke
prati i uvođenje nove tehnike rada i tehnoloških
procesa ,naravno u dosta skromnim
rnzmerima. Zadaci koje postavlja petogodišnji
plan i program perspektivnog
razvoja šumske privrede usloviće dalje i
šire odvijanje procesa mehanizacije umske
privrede.


Privredni i društveni značaj mehanizacije
šumske privrede


Mehanizacija radova u šumskoj privredi
predstavlja jedan veoma složen i težak
problem čijem rešavanju treba prići sa
više strana.


Za sistematsko razmatranje načina, obima
i tempa mehanizacije u jednoj oblasti
proizvodnje treba, pre svega, utvrditi osnovne
karakteristike radova u toj oblasti.
Radove u procesu šumske proizvodnje karakteriše
sledeće:


— Relativno veliki protor u kome se
ne odvijaju uvek radovi velikog obima,
kako u pojedinim fazama proizvodnje, tako
i u celini.
— Rad se odvija pod otvorenim nebom,
pa je podložan uticaju prirodnih faktora.
— Slaba pristupačnost objekta rada.
— Raznovrsnost i slaba skoncentrisanost
šumskih radova na objektu rada.
— Nejednoličnost uslova rada kod istih
operacija na raznim mestima rada.
— Pojedini radovi se mogu obavljati
samo u određeno godišnje doba i u kratkom
vremenu (npr. pošumljavanje, izvoz
sortimenata nekih vrsta drveća, obrada
zemljišta i dr.).
Prema tome, radne operacije u procesu
šumske proizvodnje su brojne, i veoma
različite, odvijaju se pod različitim terenskim
i vremenskim uslovima i u određeno
doba godine. Ovo ima za posledicu
veliki broj radnih mesta, sezonski karakter
pojedinih radova, veliki broj oruđa itd.


U svemu ovome nalaze se delom razlozi
i opravdanje što se radovi u šumskoj
privredi mehanizuju vrlo sporo u odnosu
na industriju gde je proces proizvodnje
jedinstveniji i odvija se u relativno malom
prostoru. Takođe, u tome treba tražiti
i uzroke vrlo raširenom mišljenju da
se »živi rad« u šumskoj privredi ne može
zameniti mašinama. I u samoj činjenici da
se u šumskoj privredi do skora vrlo malo
ulagalo nalaze se jednim delom uzroci
sporom tempu mehanizacije šumskih radova.
U industrijski nerazvijenim zemljama
jeftina radna snaga dovodi u pitanje
ekonomičnost i rentabilnost primene
mehanizovanog rada, naravno sa gledišta
kapitalističke privrede. Ovim tzv. »socijalnim
razlozima« pravda se ponekad i kod
nas otpor mehanizaciji šumskih radova.
Međutim, danas u uslovima socijalističke
privrede i relativno visokog nivoa industriskog
razvitka naše zemlje, ovo se pitanje
kod nas postavlja sasvim drukčije.


Mehanizacijom radova u šumi rešavaju
se brojni tehnički, ekonomski i socijalni
problemi koje postavlja dalji razvoj šumske
privrede i društva.


Današnji tempo razvitka onih privrednih
delatnosti koje upotrebljavaju drvo
za reprodukciju i investicionu izgradnju
postavlja pred šumsku privredu kao zadatak
što veću i što bržu proizvodnju drveta.
Primitivnim sredstvima i sadašnjim
načinom rada to se ne može postići, pa
postoji opasnost da šumska privreda postane
kovnica daljem razvoju tih privrednih
oblasti. Povećanje obima proizvodnje
pretpostavlja primenu novih tehnoloških
procesa proizvodnje i nove tehnike rada
u šumi, a ova je uslovliena mehan;zTcijom
radova. Određeni poslovi u naprednoj
šumskoj privredi mogu se jedino izvršavati
mehanizovano: duboko oranje, rigo-


I