DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

odnosno korigirati. Većina navedenih štetnika,
ne samo što su prije dulje vremena
unesene, već su i udomaćene.


Karantenske mjere nisu dovoljne, da
se spriječi introdukcija i udomaćivanje
štetnih gljiva ili insekata. Jer unatoč najrigoroznije
provedenim karantenskim mjerama,
redovno nije moguće spriječiti introdukciju
već ju eventualno samo vremenski
zategnuti.


Zdravstveni nadzor u našim šumama
mora biti tako organizovan, -da se introducirane
opasne bolesti i insekti u što kraćem
roku otkriju i suzbiju prije
nego što se uspiju udomaćiti
i poprimiti epidemijski
karakter.


Držimo, da današnja organizacija inspekcije
za zaštitu bilja koja obuhvaća i
zaštitu šuma nije u pogledu zdravstvenog
nadzora nad šumama zadovoljavajuća, jer
u njoj nisu na terenu dovoljno angažirani
i šumarski stručnjaci, a u većini šumskih
područja nije organizovana ni efikasna
opažačka služba. Ono što se do
sada učinilo nije dovoljno.


Pred nama je primjer introdukcije r aka
kestenove kore, koji je unesen
iz graničnih talijanskih šuma, pa je najprije
zapažen na području Gorice — Sežane
u šumi Panovec, a kasnije i na području
Kopra. U cilju suzbijanja te bolesti, kao
i tintene bolesti kestena donio je »Uradni
list LRS št. 32-1952« posebnu odredbu, koja
je 1954. god. nadopunjena. Godine 1955.
održana je međurepublička konferencija
za suzbijanje raka kestenove kore u Ljubljani.
Izdana je opsežna edicija sa zapisnikom
i referatima održanim na toj konferenciji
(Ljubljana juni 1956). Savezna
uprava za zaštitu bilja izdala je god. 1956.
u svrhu suzbijanja raka kestenove kore
»Privremeno uputstvo«. Dok spomenuta
odredba LRS propisuje dužnost opažanja
na terenu i postupak sa zaraženim drvetom
i plodovima u šumama, Uputstvo savezne
uprave za zaštitu bilja govori samo o postupcima
s plodovima pitomog kestena prigodom
otpreme i prijevoza, U LR Sloveniji
osnovana je »Komisija za zatiranje
kestenovog raka«. Iz izvještaja te komisije
od 25. VII o. g. se vidi, da se rak
kestenove kore i dalje širi, pa je zapažen
u šumama kestena i hrasta medunca na
području šumarije Buje. Zaraza se širi još
i dalje. Ona je već zapažena i na području,
susjedne šumarije Poreč , a pojedinačno
i kod Lovrana. Žarišta zaraze su radikalno
uništena sječom i spaljivanjem
stabala, ali opasnost daljnjeg širenja je
ostala. Primili smo vijest i o sumnjivom


oboljenju kestena na području šumarije
Sisa k u šumama gospodarske jedinice
Orlova.


Daljnji su primjeri introdukcije ra k
topol e (Dotischiza populea), te suše nje
grana na topoli, kao i rđa
topolovog lišća. Te se bolesti unose
reznicama topola nabavljenim iz rasadnika
stranih zemalja. Tu su potrebne naročite
mjere zaštite kako bi planirane
plantaže topola što bolje uspjele i dale u
što kraće vrijeme onaj veliki prirast drvne
mase, koji se očekuje. Zato je vrlo koristan
oprez, kada su klonovi euroameričkih
topola »1-214«, koji se
uvoze u većoj količini iz Italije raspoređeni
u tri karantenska rasadnika
(Novi Sad, Osijek i Košutnjak), gdje ostaju
dvije godine tj. tako dugo, dok se ne
ustanovi njihova zdravost, a tek nakon
toga će se prenijeti na teren. Svakako, da
ti rasadnici zahtijevaju poseban režim i
mjere, da se eventualno unesena bolest ne
proširi u nezaražena područja.


Ali sve te mjere za ove kao i za druge
bolesti i insekte (Dreyfusia Nüslini, termiti
drvaši itd.) od kojih prijeti opasnost
unošenja preko granica našeg državnog
područja, kao i unutar tih granica iz jednog
nezaraženog predjela u drugi nisu
dovoljne.


Mišljenja smo, da u cilju sprečavanja
introdukcije i udomaćivanja novih bolesti
šumskog drveća, kao i novih štetnih insekta
te drugih štetnih organizama u naše
šume nije dovoljna organizacija inspekcija
Opće zaštite bilja. Tu je potrebna
i dobro organizirana inspekcija i
opažačka služba specijaliziranih
šumarskih stručnjaka
na terenu . Introdukciju štetnih organizama
ne možemo spriječiti samo kontrolom
uvoza i provoza te karantenskim mjerama.
Te mjere iako su često neophodno
potrebne smatramo samo kao pomoćne i
privremene. Glavno težište akcije za sprečavanje
introdukcije novih štetnika treba
da se vodi u šumama graničnih šumarija,
koje leže uz područja iz kojih prijeti op snost.
Tu akciju treba.svuda da vode specijalizirani
šumarski stručnjaci, koji će ne
samo dobro poznavati štetnika i njegovu
opasnost, te način njegova suzbijanja, već
i šume te ekologiju šuma koje treba zaštititi.
Većinom neće biti dovoljne represivne
mjere, koje često djeluju tek na kraći
rok, već će biti potrebno odmah započeti
i sa preventivnim šumsko uzgojnim
i šumsko zaštitnim mjerama, a to će moći
izvesti samo šumarski stručnjaci specijalizirani
u zaštiti šuma.


Z. Vajda