DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 5     <-- 5 -->        PDF

TRAKTORI »FERGUSONI« U ISKORIŠCAVANJU ŠUMA
Ing. AMER KRIVEC


U ISKORIŠCAVANJU šuma mehanizacija dobiva svakim danom sve
veću važnost. Iz naših šuma nam odlaze radnici i kirijaši u druge grane
gospodarstva. Mladi ljudi bježe u gradove, čak ako imaju nešto manje
dohotke u industriji, jer im ona nudi ostale bolje uslove života i rada.


Među najnapornije radove kod eksploatacije šuma možemo ubrojiti
i izvlačenje trupaca od panja do šumske vlake, te vuču po šumskoj vlaci
do kamionske ceste. Do sada smo upotrebljavali animalnu vuču. To je
bilo najbolje, najjednostavnije i najjeftinije. Brzim razvojem proizvodnih
snaga, prelazimo iz zaostale poljoprivredne u industrijsku državu. Nije
čudno, ako se već sada nalazimo pred problemom, gdje ćemo dobiti radnu
snagu za sječu i izradu, a gdje »kirijaše« za izvlačenje trupaca, kojih je
sve manje i stoga cijene usluga za konjsku vuču iz dana u dan rastu. Logično
je, da će u bliskoj budućnosti taj problem biti sve teži i da već sada
moramo misliti na mehanizaciju. To nije moda, nego nužnost, koja ima već
sada jak psihološki utjecaj. Iako nam se sada određena mehanizacija ne
isplati, možda zato, jer je još prilično skupa, ili zato što je ne možemo potpuno
iskoristiti, jer nije sasvim kompletirana, moći ćemo već u bližoj budućnosti
govoriti o njenoj rentabilnosti.


Poslovi eksploatacije šuma dijele se uglavnom na tri faze: 1. Sječa i
izrada; 2. Izvlačenje od panja do kamionske ceste; 3. Transport po kamionskim
cestama.


Faze opet dijelimo na operacije i njihove grupe. Tako drugu fazu
možemo razdijeliti na dvije operacije: a) privlačenje pojedinih sortimenata
od panja do šumske vlake, b) vuča ili vožnja po vlakama do kamionske
ceste.


Kod nas je jedino razvijen i uspješno riješen problem prijevoza trupaca
i ostalih drvnih sortimenata kamionima, šumskim željeznicama itd.
do potrošača. Možemo reći da je ta treća faza mehanizirana sa cea 80%.
Prva faza tj. sječa i izrada je u početku mehaniziranja, jer se radi uglavnom
samo o mehaniziranom piljenju. Danas u svijetu imamo nekoliko tipova
vrlo dobrih motornih pila za jednog radnika.


Izvlačenje trupaca od panja do vlake, te vuča po vlaci do kamionske
ceste, je najmanje mehanizirana. Teškoće su uglavnom zato, što su uvjeti
rada kod izvlačenja jako promjenljivi i najviše zavisni od samih terena.
Razlika između planinskih krških te nizinskih terena je veoma velika. Svakako
su uvjeti rada na strmim terenima teži od onih u ravnicama itd. i
zato nije moguće govoriti o univerzalnom sredstvu za privlačenje, traktoru
ili nekom drugom stroju, koji bi bio uspješan za sve prilike i terene;
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 6     <-- 6 -->        PDF

naročito ne u širem evropskom ili svjetskom smislu. Zato je pitanje baš te
druge faze rada u šumi specifičan problem u svim državama naprednim u
šumarstvu i svaka ga nastoji riješiti na svoj način.


Izvlačenje drveta po šumskim vlakama


Ukratko ćemo se zadržati na problemu izvlačenja trupaca po šumskim
vlakama do kamionskih cesta. Te smo poslove obavljali uglavnom sa animalnom
radnom snagom. Tu i tamo smo upotrebljavali traktore različitih
tipova i jakosti. U naprednim državama u šumarstvu postoje »gusjeničari
« (traktori-puzavci) i u novije vrijeme »točkaši«, koji sve više istiskuju
gusjeničare, jer su oni obično skuplji, okretnost im je na radnom
mjestu manja, a u radu su mnogo sporiji. Utrošak goriva i maziva je veći,
a troškovi uzdržavanja (općenito) su veći. Premještanje je gusjeničara na
udaljenija (20 i više km) radna mjesta skupo. Traktore moramo obično
prevesti kamionima. Za utovar i istovar moramo imati primjerne rampe.


SI. 1. Prednji točak sa olovom SI. 2. Prednji točak bez olova
(Foto Krivec) (Foto Faganel)


Obično su to najpodesnija mjesta u šumi, koja moramo još urediti za te
poslove. Kod prevoza traktora imamo onda troškove kamionskog prevoza
i troškove izgubljenog vremena traktora, pošto traktor nije radio. Situacija
nije ništa bolja, ako traktor ide sam od mjesta do mjesta, od jednog
radilišta do drugog. U tom slučaju gubi mnogo više vremena na praznim
prevozima. Kod urednog održavanja potrebno je da svaki traktor dođe
mjesečno jedan dan u svoju bazu (mehaničku radionicu), gdje se temeljito
opere, podmaže, izvrše se manji popravci itd . . . Ako su radilišta 20, 30
ili više kilometara udaljena (a obično jesu) od baze, onda se obim praznih
vožnji diže. To veoma poskupljuje vrijednost jednog radnog sata. Kod
točkaša otpadaju ili se smanjuju gore nabrojene teškoće i troškovi. Točkaši
obično razvijaju brzinu na cesti od oko 25 km na sat, dakle prilično
više nego gusjeničari, pa manje gube na radnom vremenu. Prednost je
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 7     <-- 7 -->        PDF

gusjeničara, da je njihov učinak rada u jedinici vremena veći. Oni imaju
i veliku prednost u svojim gusjenicama, jer je vučna snaga bolje iskorištena
usljed velike površine s kojom gusjenice hvataju tlo, te tako lakše
savladavaju teške terene. To nije važno samo za teške, nego i za meke
terene, kod kojih je nosivost malena. Velika noseća površina gusjenice
omogućava vožnju po terenima na kojima bi točkovi propadali.


Na našem području tj. području krša oko planine »Snežnik«, probali
smo upotrebiti traktore: Unimog, Caterpilar i Ferguson. Iskustvima smo
došli do zaključka da Unimog i Caterpillar ne zadovoljavaju, radi niskog
učinka rada i relativno skupog radnog sata. Odlučili smo se za traktore
»Ferguson« iz više razloga:


1. Izrađujemo ga u našoj zemlji po licenci poznate tvornice »Massey-
Ferguson« iz Engleske.
2. Imamo dobro razvijenu mrežu servisnih radionica za poljoprivredu,
koje možemo iskoristiti i za šumarstvo.
3. Rezervni dijelovi se dobiju svakodnevno.
4. Za šumarstvo će trebati prije ili poslije mnogo traktora, koje možemo
dobiti kod nas, te nas manje koštaju.
Fergusona imamo više vrsta. Nas interesiraju zasada samo dva: Ferguson
Fe-35 standardni tip i Fe-35 uski tip. Evo nekih podataka za ta dva


traktora:
Za Fe-35 standardni Za Fe-35 uski
1. Tip motora Perkins Diesel Perkins Diesel
2. Snaga motora u HP 0^0 35 kod 2000°/min oko 35 kod 2000´´/min
3. visina osnove traktora
iznad tla (klirens) 321 mm 254 mm
4. Razmak:
prednjih točkovazadnjih točkova
od 1219 — 2032
od 129 — 1913
mm
mm
od 914
od 813
— 1473
— 1422
mm
mm


Kod razmaka točkova je mišljen razmak sredine točkova ne vanjski
razmak. Najmanji mogući vanjski razmak točkova kod standardnog tipa
Fe-35 je oko 1,60 m, a kod uskog traktora 1,168 m. To znači, da za standardni
traktor moramo imati vlake široke 1,65 i više, a kod uskog 1,20 i
više metara. Taj razmak je važan zato, jer moramo voditi računa 0 širini
vlaka, koje izrađujemo za vuču traktora. Za nas nije svejedno, da li mi
izrađujemo vlake širine 1,50 m ili 2,0 m, jer će troškovi za širu vlaku biti
svakako veći. To je posebno važno za krške terene, gdje je izrada vlaka
posebno teška i skupa.


Traktori Fergusoni su poljoprivredni traktori, napravljeni za prilike
i potrebe rada različitih od onih u šumarstvu. U poljoprivredi u ciklusu
rada otpada daleko veći dio vremena na obradu polja, a manji na transport
proizvoda. U šumarstvu je baš obrnuto. Najveći dio rada je iznošenje
proizvoda, a manji odpada na sječu i izradu. Iz toga razloga napravljeni
priključci prije svega služe za obradu zemlje. Vezanje tih priključaka za
traktor je udešeno tako, da on kod rada optimalno iskorišćava svoju radnu
snagu. Ukoliko taj isti traktor upotrebljavamo za rad u šumi, odnosno za
izvlačenje trupaca, odmah nastupaju novi problemi. Tako npr., tovar se
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 8     <-- 8 -->        PDF

vuče za traktorom i osjetljivo trenje trupaca diže prednji dio traktora.
Posebno je to kritično na nagnutim terenima ako vučemo teret uzbrdo.
Obično su vlake u šumi sa jakim zavojima prilagođene terenu, te su stoga
i više manje strme. Ako se po takvim vlakama vuklo trupce sa životinjskom
snagom onda su vlake još i valovite.


Vuča trupaca po šumskim vlakama zahtijeva stoga posebno opremljen
traktor.
Traktor za posao u šumi mora biti opremljen ili podešen za uspješan
rad i to:


1.
Traktoru moramo povećati težinu, jer je prelagan za svoju jakost
motora, te ne bi mogao ostvariti vučnu snagu. Većom vlastitom
težinom povećava se adhezija kotača i traktor je sposoban da vuče
veći teret.
2.
Traktor mora biti toliko stabilan, da savladava običajne neravnosti
šumskih puteva. Na teškim i strmim terenima bi vrlo lako došlo
do prevrtanja i nesreća. Posebno je to važno kod traktora Fergusona,
koji ima visok »klirens«, pa mu je težište razmjerno visoko.
Visok klirens je opet poželjan zato, što traktoru kod vožnje
ne smetaju razne prirodne prepreke: kamenje, panjevi itd.
3.
Traktor mora imati primjerne priključke za vezanje drvnih sortimenata
za traktor. Sortimenti koje traktor vuče ne smiju ni u
kojem slučaju oštećivati traktor ili možda čak i ljude.
4.
Svaki šumski traktor mora biti opremljen malim žicanim vitlom,
da bi se moglo udovoljiti svim zahtjevima kod šumskog rada
sa traktorima.
SI. 3. Originalno prednje vitlo (Foto Faganel)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Pitanje opterećenja traktora riješili smo tako, da smo ulili olovne
ploče u diskove prednjih točkova. Ulošci su postavljeni na unutrašnjoj
strani točka. (SI. 1 i 2). Svaki prednji točak je tako opterećen sa cea 100 kg.
Kod ulijevanja je potrebno posebnu pažnju posvetiti centriranju olova,
jer može doći do različitih oštećenja. Pored toga mora biti traktor opterećen
na svojem prednjem dijelu. Ako ima originalno prednje vitlo, onda
je to dovoljno, jer je vitlo teško preko 100 kilograma. (SI. 3). Ako vitla
nemamo, mora s« i taj dio opteretiti olovom. Obično je to ploča teška oko
100 kg postavljena pod prednji dio traktora. (SI. 4). Olovna ploča ne snizuje
»klirens«. Još bolji način je prikazan na si. 5. Olovni utezi su sastavljeni
iz više različito teških ploča. Težinu tog opterećenja možemo regulirati,
jer je okvir u kojem se nalaze olovne ploče izvučen pred traktor


SI. 4. Olovna ploča pod prednjim dijelom traktora (Foto Faganel)


(slično kao i prednje traktorsko vitlo). Osim u prednje točkove dajemo ponekad
olovo i u zadnje. (SI. 6). Obično to radimo tada, kada želimo još više
povećati adheziju točkova. To su olovni obruči teški oko 200 kilograma.
Tako je svaki traktor teži za oko 700 kg. Cjelokupna njegova vlastita težina
je onda preko 2000 kg. Takvim načinom opreme traktora uspjeli smo
riješiti dva problema:


1.
Traktor vuče veći tovar, cijena koštanja po kubiku je manja
2.
Stabilnost je dovoljna, jer je dodatkom olova sniženo težište traktora.
Traktor se kod vožnje manje trese. U dvogodišnjoj praksi sa
cea osatn traktora nismo imali ni jedan slučaj prevrtanja.
Na pitanje, da li taj način opterećenja negativno djeluje na traktor ili
koji njegov dio, stručnjaci su nam odgovorili, da ne utječe´štetno na trak
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 10     <-- 10 -->        PDF

tor. Povećan je samo osovni pritisak traktora, dok konstrukcijski dijelovi
nisu opterećeni.


Traktori točkaši imaju prednost kod rada u eksploataciji šuma na
teškim terenima i koji su daleko od naselja; ako tlo omogućava dovoljnu
adheziju kotača. Ali velik je nedostatak točkaša baš u tome što je površina
opterećenja točkova o tlo malena, pa vrlo često dolazi do klizanja točkova
(okretanja na mjestu). U takvom slučaju traktorske se gume jako troše.
Na mnogim terenima i u pojedinim godišnjim dobama ne bismo mogli
uopće točkašima raditi u šumi. Tako zimi po snijegu; na mokrim terenima,
kada je trenje gume na tlo maleno, te dolazi često do klizanja; pa
na mekanim terenima, gdje dolazi do propadanja točkova. Traktor opremljen
samo gumama može savladavati i do oko 20% strmine, pod uvjetima
koje smo opisali.


Da bismo mogli traktor upotrebljavati u eksploataciji šuma u fazi
vučenja po vlakama tokom cijele godine, to je i onda kada je adhezija kotača
smanjena, moramo ga primjerno dodatno opremiti protiv klizanja
kotača. Dodajemo mu: 1) gusjeničaste lance samo na zadnje točkove
i to: a) sa rubovima prečnog lanca-gusjenice, koji je jednako visok. (SI. 7).
b) sa rubovima gusjeničastog lanca, koji su nejednako visoki. Jedan rub
je za 20 mm duži od drugoga. Duži rub nije ravan, nego je valovitog oblika.
(SI. 8).


Traktor opremljen gusjeničastim lancima može da radi mnogo uspješnije
nego samo sa gumama. Prianjanje gusjeničastog lanca o tlo je
mnogo bolje od gume. To je posebno važno za mokre, plitko zemljane i
smrznute terene, kao i za predjele pokrite snijegom do 20 cm. Naročito to
odgovara na krškim vlakama bez ili sa vrlo malo zemlje. Prijem gusjeničastog
lanca je vrlo dobar, posebno onog sa dužim i valovitim rubom. Zapravo
si ne možemo zamisliti rad točkaša Fergusona u iskoriščavanju šuma,


SI. 5. Olovna ploča ispred prednjegdijela traktora (Foto Krivec)
SI. 6. Olovni obruč u zadnjim kotačima
traktora (Foto Faganel)
92
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 11     <-- 11 -->        PDF

odnosno vuči po šumskim vlakama bez gusjeničastih lanaca na zadnjim
točkovima. Svaki traktor točkaš, kojega želimo upotrebiti u vuču stabala,
mora biti opremljen takvim lancima, ako želimo optimalni uspjeh i kontinuirani
rad bez zastoja. Možemo reći, da su ti lanci dovoljni za pretežni
dio vlaka i uvjeta kod rada u planinskim predjelima. Cak i mali račun
nam govori, da nam se to isplati n. pr. Jedan par zadnjih guma može da
traje oko 3—4 mjeseca ili cea 500—600 radnih sati stroja. (Rekli smo, da


"


SI. 7. Gusjeničasti lanac sa plitkim jednako
visokim rubovima (Foto Krivec)


SI. 8. Gusjeničast lanac kod kojega je
jedan rub duži i valovitog oblika
(Foto Krivec)


je vijek trajanja guma malen, uslijed velikog trošenja i oštećivanja na
teškim vlakama.) To znači, da trebamo najmanje 3 para zadnjih guma za
jednu godinu dana. Jedan par zadnjih guma stoji oko 120.000.— dinara,
a tri para 360.000.— din. Jedan par gusjeničastih lanaca također stoji oko
120.000.— din, a traje oko 1500—1700 radnih sati stroja ili jednu godinu
dana. U koliko smo imali cijelu godinu te lance na gumama, te se gume
malo troše, možda više zamaraju. Možemo reći (naša praksa od 2 godine
sa prosječno osam traktora), da je rezultat slijedeći:


Traktor sa gumama godišnje: 3 para ä 120.000.— skupa 360,000.— din
Traktor sa gusjeničastim lancima: 1 par lanaca ... . 120.000.— din
Traktorske zadnje gume, na kojima smo upotrebljavali
lance: 1 par guma a 120.000.— din . 120.000.— din


Skupa: 240.000.—^din


Razlika: 120.000.— din
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Možemo tvrditi, da samo na gumama prištedimo godišnje 120.000.—
din za jedan traktor. Traktor opremljen sa gusjeničastim lancima prazan
savladava strminu i do 35%. Praktično kod nas nemamo strmijih vlaka.


2) Katkada dolazimo u situaciju, da čak ni tako opremljen traktor ne
može uspješno obavljati sve poslove. Obično se to dešava zimi po dubokom
snijegu. U tom slučaju moramo upotrebiti »polugusjenice« sa sistemom
napinjanja. Takvim polugusjenicama možemo raditi po snijegu visokom
50 cm. (SI. 9 i 10).


Autor knjige »Timber Transport« . . . kaže, da traktor može sa gusjenicama
uspješno voziti po zbitom snijegu, koji je dva metra debeo. Ako
upotrebljavamo traktor za pluženje snijega, onda mora imati polugusjenice.
U predjelima sa malom nosivošću terena, kao što su močvarni tereni,
zatim mekani tereni sa malom nosivošću — posebno ako je tlo mokro itd.,
dolazi u obzir polugusjenica. (Gusjeničasti lanci su zapravo skraćene polugusjenice
bez sistema za napinjanje, postavljeni samo na zadnje točkove.)
Polugusjenice imaju tu prednost, da svojom velikom površinom, s kojom
se naslanjaju na tla, nose traktor na površini mekih terena i da se velikom
površinom hvataju na tla. U svijetu postoje i tako zvane V* gusjenice
(Three-Quarter Tracks) i cijele gusjenice (Full Tracks), koje hvataju prednje
i zadnje točkove. Takvim gusjenicama opremljen traktor nije više točkaš
u pravom smislu riječi, a nije ni gusjeničar. Zadržao je prednosti
točkaša, te sa gusjenicama preuzeo koristi od gusjeničara.


Sa polugusjenicama može prazan traktor savladati strminu do 45%
ili na takvoj strmini voziti tovar nizbrdo.


SI. 9. Polugusjenice i tovar u obliku »konvoja« (Foto Faganel)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Vezanje trupaca za traktor


Traktori tipa Ferguson imaju i tu prednost, da su opremljeni vrlo
dobro konstruiranom hidrauličnom dizalicom, koja je na dohvatu ruke
traktorista. Traktorist sa sjedišta može da vrši sve operacije rada sa hidraulikom.
Ima vrlo dobar pregled naprijed nad traktorom i nazad nad
priključnicima ili tovarom. Kod n. pr. Unimoga i Caterpillara to nije slučaj.
Za vezivanje smo trupaca ovu prednost iskoristili tako, da smo dodali
okruglu čeličnu polugu, nešto odmaknutu od traktora, koja je pričvršćena
na ručicama hidraulične dizalice. (SI. 11). Čelična poluga je zapravo noseća
poluga na koju je tovar obješen. Poluga je uvijek nešto kraća od naj-


Sl. 11. Okrugla čelična poluga na ruči-
Sl. 10. Polugusjenice i vuča niz brdo čama hidraulike spuštena na tlo
(Foto Krivec) (Foto Faganel)


manje širine traktora. Obično je duga 1,30 m. Maksimalni razmak od tla
je oko 80 cm. (SI. 12 i 13). Možemo je pokretanjem hidraulike pomaći na
svaku visinu do maksimalne. Na taj način možemo prikopčani teret sa
prednjim dijelom dignuti različito visoko, što zavisi od vrste i strmine
vlake, koeficijenta trenja, procenta trošenja zadnjeg dijela trupaca koji se
vuku po zemlji, kvalitete i vrste trupaca itd. Kad dignemo tovar na željenu
visinu, zakvačimo željeznu polugu klinom i isključimo hidrauliku ili aretiramo
polugu, što znači, da hidraulična dizalica radi samo kada diže i
spušta teret. Time produžujemo njen vijek trajanja.


Za svaki traktor upotrebljavamo više komada lanaca (5—6), koji mogu
biti dvokraki i trokraki, te su dugi oko jedan metar i imaju na krajevima
jake ukrivljene čelične klinove. Trokraki lanci vrlo su slični onima, koje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 14     <-- 14 -->        PDF

imaju »kirijaši« kod »šlajsanja«. Prikopčavanje trupaca sa lancima vrši se
na više načina:


I. Dvokrakim lancima:
a) Hidrauličnu dizalicu spustimo do tla. (SI. 11). U čelo trupca zabijemo
klin, ovijemo dva tri puta lanac oko poluge i drugi kraj klina
zabijemo na gornji dio trupca. (SI. 13). Tako povežemo sve trupce
jedne zaprege, dignemo sa hidraulikom breme do visine koju želimo
i traktor je spreman za vuču. To je najbolji način privezivanja
trupaca za traktor. Trupac je čvrsto vezan u dvije točke u
vertikalnom presjeku i ima traktor kod izvlačenja veliku mogućnost
zavijanja lijevo-desno, a da ga tovar pri tome ne sprečava.
Za vrijeme vožnje trupac može da »radi«, da se miče gore dolje,
što je normalna pojava na našim valovitim vlakama. U tom slučaju
se jedan kraj lanca odvija a drugi zavija, ali oba ravnomjerno
drže trupac. Taj način zabijanja upotrebit ćemo na vrlo slabim,
valovitim te krivudavim vlakama.


b)
Da lancem vežemo tovar tako, da kline ne zabijamo u čelo, nego
oba klina zabijemo na gornjoj polovici do trećine opsega trupca.
Taj način upotrebljavamo, kad imamo vrijedne Sortimente, te ih
želimo očuvati od raspucavanja čela trupca, (kod bukovine). (SI.
14).


II.
Trokrakim lancima:
Tim lancima vežemo trupce tako, da kraći dio lanca zabijemo u čelo
trupca, a dva duža kraka prebacimo preko poluge j zabijemo u gornju
trećinu do polovine opsega trupca. Na taj način vežemo teške Sortimente,
obično tada, kada vežemo samo jedan ili dva komada. Takve
lance možemo također upotrebljavati i onda kada napravimo dva
reda trupaca jedan za drugim, što je posebno slučaj kod bukovine i
ostalih kraćih komada. Tako dobijemo tzv. »konvoj«. (SI. 9).
Vješanje trupaca na sva tri načina na čeličnu polugu imaju tu prednost,
da se za vrijeme vožnje ne može oštetiti traktor ni ljudi, bilo da
vučemo tovar uzbrdo ili nizbrdo. Tako ne dolazi do oštećenja ili smetnji
kod vožnje na zavojima.


Na čeličnu polugu možemo objesiti proizvoljan broj trupaca. Obično
vješamo 2—4 komada, odnosno 2—3 m3. Ako vučemo nizbrdo onda zabijemo
trupce u dva ili više redova (dobivamo konvoj); obično to radimo
zimi u snijegu. Skupni tovar doseže tako i do 4—6 m3.


Traktori Fergusoni se dobro dopunjavaju u iskorištavanju šuma sa
ostalom mehanizacijom. Pritezanje pojedinih komada od panja do vlake
vršimo animalnom radnom snagom ili različitim vitlima. Za Ferguson je
potpuno svejedno na kojem se dijelu vlake nalaze sortimenti, što znači,
da Fergusoni pobiraju trupce na cijeloj dužini vlake.


Tako opremljeni traktori Fergusoni mogu vući Sortimente u svakom
ljetnom času, po skoro svim terenima. Imali smo čak primjer, da smo morali
vršiti vuču po potoku, a i tu je traktor uspješno obavio posao.


Za planinske predjele je priličan problem gradnja vlake ili proširenje
postojećih vlaka. Traktor Ferguson sa gusjenicama je širok (vanjska
širina-kabarit) 1.80 m i više, a to znači, da vlake moraju biti široke skoro
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 15     <-- 15 -->        PDF

2 m. Problem preširokih traktora smo postavili predstavnicima industrije
i mislimo, da će se i to uskoro uspješno riješiti.


^Vlačenje tanke oble građe (rudničko drvo itd.) te "prostornog drveta
riješili smo na taj način da smo izgradili primjerne sanjke, na koje se
može natovariti 3—4 prm drva. Sanjke su napravljene za ljetnu vuču a
mogu se upotrebiti i zimi.


SI. 12. Nosiva čelična poluga za prikop- SI. 13. Poluga i najpogodniji način
čavanje trupaca dignuta 80 cm od tla vezanja trupaca


(Foto Faganel) (Foto Faganel)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Pitanje ekonomičnosti rada sa Fergusonima


Dosada smo pokušali odgovoriti na pitanje da li je moguće upotrebiti
traktore Fergusone u iskorištavanju šuma. Zaključili smo, da je predhodno
potrebno traktor adaptirati i pripraviti za rad u šumi. Sada nas


. zanimaju troškovi za prevoz 1 m3 trupaca; koliko sati može čovjek, a koliko
traktor raditi ljeti; koliko je efektivnih sati u jednom danu i jednom
ljetu? Također nas zanima vijek trajanja traktora u šumarstvu, odnosno
u iskorištavanju šuma? Svakako su uslovi u šumarstvu teži, te će vijek
trajanja traktora u šumarstvu biti kraći od onog u poljoprivredi. Pitamo
se, na koliko godina ćemo razdijeliti amortizaciju (koliko godina će trajati
traktor), ili još bolje koliko će skupnih efektivnih radnih sati napraviti
traktor u svojem vijeku trajanja? Na ta pitanja ne možemo zasada odgovoriti.
Zanima nas učinak stroja u radnom danu. Ako poznamo vrijednost
jednog radnog sata i učinak stroja, možemo jednostavno izračunati troškove
vlačenja za 1 m3 po formuli


vrijednost radnih sati
1 m3 =
učinak stroja u tim satima


Učinak traktora je ovisan o nekoliko momenata. U jednom radnom
satu je veći, čim je viši procenat efektivnog rada traktora. Efektivni rad
traktora je ovisan o organizaciji rada. Kod iste organizacije rada bit će
efektivni rad traktora različit na različito dugim i teškim vlakama. Mi
želimo traktor u svim primjerima što efektivni je iskoristiti, što znači, da
ćemo morati mijenjati organizaciju rada, te je prilagoditi tako, da je
traktor uvijek visoko efektivan. Tek tada će biti troškovi za vuču jednog
kubika najmanji. Samo onda, kada budemo odgovorili na postavljene zadatke,
moći ćemo točnije odgovoriti, koliki su troškovi po 1 m3. Zato ćemo
to pitanje drugom zgodom obraditi.


Pitanje traktorista u šumarstvu


Pitanje uzgoja kadrova za rad sa traktorima je teži, nego što nam se
čini na prvi pogled. Vuča trupaca po vlakama, osobito u predjelima, gdje
su ponekad vlake strme i do 40—45% nije jednostavno. Trebamo specijalnog
šumskog traktoristu, koji uglavnom radi u šumi, odnosno izvlači
po šumskim vlakama i tek tu i tamo vozi po kamionskim cestama. Zato
opći »traktorist« (za poljoprivredne poslove), kod rada sa traktorima u
šumi nije dovoljan. Veoma ćemo pogriješiti ako traktorista iz poljoprivrede
zaposlimo na vuči drveta po šumskim vlakama. Uspjeh će biti negativan.
Još veću pogrešku ćemo napraviti, ako zaposlimo na traktoru
šofera kamiona. Kod izbora ljudi za traktoriste moramo paziti da su to
ljudi koji od mladosti žive i rade u šumi. Najbolji su stalni šumski radnici
stari oko 25—30 godina. Takvi ljudi školani za traktoriste, napreduju
u svojem stručnom osposobljavanju, te će biti i oni zadovoljni. Ali
i kod najboljega izbora ljudi, moći ćemo poslije nekog vremena konstatirati,
da je tek oko 50—60% traktorista sposobnih za te poslove. Ostali,
iako možda imaju volju, nemaju pravog osjećaja i smisla za taj radmoraju ići na druge poslove.


9 a
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Rezime dobrih strana Fergusona


1.
Traktor je domaće izrade, rezervni dijelovi se dobiju u dovoljnoj
mjeri, a imamo i primjernu mrežu servisnih radionica.
2.
Potrebno je vrlo malo pomoćnih radnika, znatno manje nego kod
strojeva, kod kojih se upotrebljava prikolica itd.
3.
Teške trupce nije potrebno ručno dizati, jer to obavlja stroj sam.
Radnici se manje umaraju.
4.
Traktor gubi malo vremena kod premještanja iz jednog radilišta
na drugo.
5.
Možemo vući trupce duge 8 i više metara ako nam radiusi krivina
to dozvoljavaju.
6.
Prvi kraj trupca je uzdignut od tla te se čela trupaca ne oštećuju.
Trupce nije potrebno zadjeljati — »šproncati«.
7.
Traktor mnogo manje oštećuje vlaku, nego vučenje animalnom
snagom.
Slabe strane Fergusona


1.
Ako upotrebljavamo traktor Ferguson bez gus^eničastih lanaca ili
polugusjenica, onda je trošenje guma vrlo veliko.
2.
Vezanje tovara za traktor lancima, na taj način, da zabijamo klinove
u trupce nije najbolje; posebno je to neugodno za vrijedne
Sortimente bukve i ostalih lišćara.
3.
Traktor sa opisanim tipom gusjenica je širok 1.80 m i više, dočim
ta širina nebi smjesa biti veća od 1.50—1.60 metara.
Svojemu saradniku šumarskom tehničaru Alojzu Faganelu se toplo
zahvaljujem za uspješnu saradnju.


LITERATURA:


Benić R.: Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade jelovine u ljetnoj
sječi. Šum. list 11/12, 1955.
Samset I.: Timber Transport with Horse and Traktors on compact Snowroads,


Vollebekk, 1956.
Kantola M.: The loding of coniferous sowlogs on Trucks.
Klemenčić I.: Ekonomika komunikacija, Šumar. Enciklopedija I.
Turk Z.: Sankalne plošče za izvlačanje lesa, Gozd. Vesnik 7/8 1959.
Ugrenović A.: Iznošenje, Šumar. Enciklopedija I.
Huggard and Oven: Forest Machinery 1959.
Harvey N.: Farm work study 1958.


»FERGUSON« TRACTORS IN LOGGING


SUMMARY


The author discusses the rather primitive way in which logging operations in
the forests of this country are performed. He is of the opinion that it is high time
to abandon the obsolete procedures and to adopt more up-to-date working methods,


i. e. to introduce mechanization into all phases of logging operations. It is maintained
that the only problem solved in a successful manner is the land transport
by lorries and forest railways. This third phase of logging is 80°/o mechanized. The
first phase -*~ felling and primary conversion — is only in the first steps of mechanization,
because only sawing is mechanized to a certain extent. Skidding and
hauling of logs — the second phase — is the least mechanized. In order to mechanize
also this phase, the author recommends the use of the time-honoured »Ferguson«
— tractor, although he touches upon its imperfections.