DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Brau n je mišljenja, da je zabrana
uvoza opravdana, kada treba spriječiti
prenošenje uzročnika bolesti preko veLkih
udaljenosti ili preko drugih prirodnih zapreka.
Da li i u kojem slučaju to treba
učiniti može se odlučivati samo na temelju
najnaučnijeg ispitivanja svih bioloških
i gospodarskih gledišta.


Daljnja je metoda sprečavanja introdukcije
štetnika, da se uvoz biljaka i njezinih
dijelova dozvoljava ali uz uvjet, da
svaka pošiljka bude popraćena svje dodžbom
o porijeklu i zdravstvenom
stanju bilja ka. Iskustvo
je pokazalo, da se u mnogo slučajeva
u pošiljkama opskrbljenim ovakovim svjedodžbama
ipak pronašli uzročnici zaraze,
te da ovakove svjedodžbe pružaju slabu
garanciju sigurnosti od introdukcije štetnika.
One više koriste izvoznim nego uvoznim
zemljama. Stoga neke zemlje prije
nego što dozvole prelaz pošiljaka preko
svojih granica, preispituju podatke tih
popratnih svjedodžaba. Ali, ako se radi o
zarazi virusnim bolestima, one se redovno
ni na taj način ne mogu otkriti.


Zato kod primjene uvjetovanog uvoza
nisu dovoljne svjedodžbe i kontrola njihove
ispravnosti na granicama, već se i
u unutrašnjosti zemlje, odnosno područja
u koje se uvozi biljni materijal, moraju
provesti određeni postupci. Uvezene se
biljke uzgajaju više godina u karanteni
pod strogom kontrolom. Sve gospodarski
napredne države imaju na čitavom svo m
području dobro organizovanu
službu zaštite bilja. To se pokazalo
korisnim ne samo za uvozne već i za
izvozne zemlje. Prve su bile SAD, koje
su god. 1912. donijele Zakon o zaštiti
bilja . Taj zakon dozvoljava uvoz
živih biljaka samo u slučaju, da je pošiljka
popraćena svjedodžbom njihovog
zdravstvenog stanja, koju izdaju državni
stručniaci za zaštitu bilja one zemlje, koja
te biljke izvozi.


Po čl. 2 internacionalne konvencije o
Zaštiti bilja (1950) svaka zemlja, koja toj
konvenciji pristupa mora da ima službeno
organizovanu Zaštitu bilja.


Svakako je razborita i plemenita dužnost
svih zemalja, da se ne samo osiguraju
od introdukcije štetnika, već i da spriječe
izvoz sa svog područja svakog vjerojatno
bolesnog materijala, koji bi mogao
drugu zemlju ugroziti. To se može
provesti samo uz uvjet, da svaka zemlja
ima na mjestu proizvodnje biljaka za vrijeme
vegetacije dobro organizovanu opažačku
službu.


Zdravstvena kontrola bilja kod uvoza,
izvoza i prevoza kontroliše se u nas na


temelju Osnovnog zakona i zaštiti
bilja od bolesti i štetočin
a izdanog god. 1954. Tim su zakonom
obuhvaćene poljoprivredne i šumske biljke.


Po čl. 20 tog zakona biljke, koje se uvozi
moraju biti snabdjevene potvrdom o
zdravstvenom stanju izdanom od nadležnog
organa u zemlji izvoznici. Osim toga
sve pošiljke i ambalaže moraju biti
obavezno pregledane na pograničnim mjestima
i željezničkim stanicama, kao i na
pograničnim pomorskim i riječnim pristaništima
a poštanske i avionske pošiljke
prilikom carinjenja. Uvoz se dozvoljava
samo preko onih luka, aerodroma i graničnih
mjesta u kojima postoji služba za
zaštitu bilja.


Prema Pravilniku o zdravstvenoj
kontroli bilja pri
uvozu, prevozu i izvozu od god.
1955. zabranjen je uvoz živih biljaka i njihovih
dijelova iz familija: Almaceae i
Castaneae, te iz rodova Abies, Picea, Pi-
nus, Pseudotsuga, Tsuga i Populus, kao i
uvoz neoljuštenog četinarskog drveta.


Savezna uprava za zaštitu bilja izdala
je spisak karantenskih bolesti i štetnika
u pojedinim zemljama. Ta je uprava
također god. 1955. izdala i »Priručnik za
pregled pošiljaka bilja na karantenske bo-
sane ove karantenske biljne bolesti od kolesti
i štetočine«. Tu su navedene i opijih
prijeti introdukcija u naše šume:


M a s t i 1 j a v a (tintana) bolest ke


sten a (Phytophtora cambivora Peiri),


Ra k topol e — Dothichiza popidea,


Sacc. et Briard Sin. Chondrophea populea


Sacc, Cenangium populneum Rehm.,


Rak kestenove kore Endothia


parasitica Murr.,


Crvenilo borovih Cetina Lo


phodermium pinastri (Schrad) Chev.,


Osip duglazije — Rhabdocline


pseudotsugae Syd.,


Crni osip duglazije Adelopus


Gäumanni R.,


Uvenuće hrasta Chalara quer


cina Herry,


Erwinia nimipressularis


(Carter) jedna vrst gljivičnog oboljenja


brijesta i


Nekroza floema brijesta Phlo


em necrosis.


Od štetnih šumskih insekata navedeni


su tu mali borov svrdlaš — pipa


— Pissodes notatus Fabr. i d u d o v a c
Hyphantria cunea.
Taj je popis biljnih bolesti i insekata
od kojih prijeti opasnost introdukcije u
naše šume svakako manjkav i ne odgovera
današnjem stanju pa ga treba upotpuniti


131