DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz gornje se tabele vidi, da je učešće
broja stabala u prva 2 debljinska razreda
95´"/o, a drvne mase 74l0/o.


To znači da ova sastojina nema pre-
borne strukture i ako se s njom namjerava
gospodariti na preboran način. Ona se
ovdje približava mlađoj do srednjedobnoj


— jednođobnoj sastojini.
Prema tome u ovakovim sastojinama
nije nikako bilo umjesno klupirati sva stabla
od 10 cm prsnog promjera pa na više.


Ako se već pristupa punoj klupaži sastojina
u svrhu uređivanja šuma — onda
se taksaciona granica povisi na po prilici
17 ili nešto više cm prsnog promjera.


3. Na procjeni drvnih masa punom klupažom
u 1960. god. radila su 4 šumarska
tehničara i 4 lugara. Lugari su u glavnom
vršili klupiranje mjesto radnika.
Ovaj rad trajao je oko 30 dana. Utrošeno
je samo za terenski rad oko 300.000
dinara — kada se uzmu u obzir plate sa
doprinosima i putni računi.


To znači da su ti troškovi iznosili 2.257
din. po 1 ha.


Međutim rad na procjeni šume ovoga
istoga odjela pomoću 49/o primjernih pruga
— vršio je jedan šumar, tehničar sa 5
radnika svega 2 dana.


Ukupni troškovi ove procjene iznosili
su svega 10.000 dinara ili 75 din. po 1 ha.


Prema tome odnos utrošenog vremena
i novca za ove dvije procjene odnose se
kao 1 : 30 na štetu procjene totalnom klupažom
stabala.


Ova bi se razlika nešto malo smanjila,
da su u 1960. god. klupirali radnici umjesto
lugara, ali bi još uvijek bila vrlo velika.


Kancelarijski radovi na obračunu klupirane
drvne mase i ostalih taksacijskih
elemenata na ova dva načina također se
znatno razlikuju. Oni se odnose kao 1 : 15
do 1 : 20 — opet na štetu totalne klupaže.


Iz ovoga primjera je jasno vidljivo, da
su rezultati dobiveni kod procjene drvne
mase šuma u svrhu uređivanja pomoću
primjernih pruga i totalne klupaže —
praktično isti, a odnos utrošenog vremena
i novca je neuporedivo veći kod procjene
totalnom klupažom. Ovo je naročito slučaj
kada se procjenjuju veće površine šuma
(1 gospodarska jedinica ili slično).


Ovaj omjer to jasno pokazuje.
Iz toga rezultira jasan zaključak, da se
kod uređivanja šuma na većim površinama
ekonomski i stručno može opravdati
samo primjena primjernih površina, a naročito
pruga, a da se primjena totalne klupaže
može uzeti samo iznimno u ranije
navedenim specifičnim slučajevima.


Pored toga u prilikama kao što su u


B. i H. — primjerne pruge kod procjene
šuma daju još i druge koristi kao što su
izlučivanje odsjeka i kontrola površine
odjela — što totalna klupaža ne može dati.
Ing. N. Eić .


SPREČAVANJE UNOŠENJA I SIRENJA
NOVIH ŠTETNIKA PO NAŠIM ŠUMAMA


Šumsko drveće kao i njegove sastojine
žive i rastu u zajednici sa čitavim nizom
biljnih i životinjskih organizama. Neki od
tih organizama postaju opasni štetnici i
razarači šumske cenoze i drvne materije
tek kad nastupe određene prilike, koje
pogoduju njihovom razvoju. Oni su stalni
poznati nam članovi šumske cenoze, sa kojima
se svako šumsko gospodarstvo bori
preventivnim a prema potrebi i represivnim
mjerama. Međutim se povremeno i
često nenadano pojavljuju u sastojinama,
dosad nepoznati novi štetnici,
koji nisu bili članovi njihove cenoze. Oni
se u njima udomaćuju, te u određenim
uvjetima postaju vrlo opasni, i nanose
velike štete, kada njihovi napadaji
poprime karakter epidemije ili epizootije.
Borba protiv tih štetnika naročito je otežana,
jer šumska gospodarstva često nisu
dovoljno spremna za brze obrambene akcije.
U tim se slučajevima redovno radi


o štetnim organizmima, koji su u šumske
sastojine na bilo koji način introduciran
i iz nekog bližeg područja ili pak iz
neke daleke zemlje. Stetnike introducira
vjetar, voda i čovjek. Opasnost introdukcije
porasla je razvojem i ubrzanjem prometnih
sredstava.
Introducirane štetne gljive i insekti u
povoljnim se prilikama često brzo u sastojinama
udomaće, pa nastaju velike poteškoće,
da se spriječi njihovo daljnje rasprostranjivanje
i štete, koje su redovn o
u prvo vrijeme veće nego što
ih one čine u području iz kojeg
su došle. Kada se već jednom
udomaće i rasprostranu, onda je borba
protiv njih vrlo teška i dugotrajna, pa je
mala nada, da će se takav introducirani
štetnik ikad potpuno iskorijeniti.


Stoga se u suvremenom šumskom gospodarstvu
poduzimlju i ostvaruju n aročite
mjere, kojima se nastoji spriječiti
svaka introdukcija štetnih biljnih i
životinjskih organizama. Jedan od najefikasnijih
načina kojemu je svrha zapriječiti
ulaz opasnih štetnika u neku zemlju
je organizovanje karantene. Ukoliko
ipak dođe do introdukcije štetnih biljnih
i životinjskih organizama, dobro organizirana
karatena treba da olakšava, od^


129