DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Procj- po elaboratu iz 1957. g. Procjena 1960. g. Razlika


u masi


Br. stab. Masa


Br. stab. Masa G. pr.


(S


c Vrsta drve ta rs as


Po


A


li


ro


(0


as


3 god.prir.po ha


Masa sa 3 godiš,
priiastom po ha


Ukup. * Ukup.


X,


O


Ukup. *> Ukup. =!


o


>


so


ha 3


°


0


0-,


0


o


o


5


(X. 0H On 9
PH a.


o ha kom.
98
jela
smrča
61432318
255
1648
abc bukva 123 9412522
133,5
Ukup. 737 98058349
46488


Iz prednje tabele se vidi:
a) Broj je stabala približno jednak u
obje procjene. Nešto veći broj stabala po
procjeni iz 1960. god. je posve razumljiv,
jer su neka stabla, koja su 1957. god. bila
ispod taksacijske granice — sada do 1960.
god. urasla u I deblj. raz.;


b) Drvna se masa po 1 ha razlikuje za
svega 7 m3 ili za nepuna 2% — prema
stanju u 1960. god. Naravno da se stanju
mase u 1957. god. (349 m3) mora dodati
iznos 3-godišnjeg prirasta (22 m3) i tek ta


Deblj inski
razred


I.
10 — 20 cm
II.
21 — 40 cm
III.
41 — 60 cm
IV.
61 —80 cm


V.
81 cm i dalje
UKUPNO
Broj stabala
Ukupno u */o


51.538 51
43.852 ^4
5382
279 pojed.


20 pojed.


101.071 100:i o
3 3 33


mmkom. m m %


5,74 17 272 85266 291 38903 + 19


1,44 5 99 15805 87 11616 —12


957 371 101071 50519 2%
7,18 22 75J 378 + 7


masa (371 m3 po ha) — upoređuje se sa
masom iz 1960. god. (378 m3).


c) Jedino se primjećuje nešto veća razlika
u masi po vrsti drveća — vjerovatno
zbog pogrešnog javljanja klupanata — ali
ukupno za čitav odjel ona se vrlo dobro
slaže.


2. Sada će se dati tabelarni pregled broja
stabala i drvne mase po debljinskim
razredima i to prema procjeni iz 1960. god.
— dok je procentualno učešće tih elemenata
po uređajnom elaboratu iz 1957. god.
vrlo sličan, a u nekim debljinskim razredima
posve identičan.


DrvnaUkupno


5.852


31.307


11.774


2.140


176


50.519


masa
u /<>


11


63


21


pojed.
100»/.