DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 45     <-- 45 -->        PDF

na i to pruga ili krugova, a mnogo rjeđe
primjernih ploha.


Svrsishcdnost upotrebe primjernih p:uga
— detaljno je prikazao pored ostalih i
ing. S. Bojanin (u Šum. Listu br. 7—8 iz
1955. god.) svojim člankom: »Tačnost određivanja
drvnih masa sastojina polaganjem
primjernih pruga«.


U prošloj godini izvršena je u Vran
Planini (Hercegovina) u odjelu 98 gospodarske
jedinice: »Ljubuša — »Vran« —
procjena drvne mase pomoću totalne klupaže
svih stabala od 10 cm prsnog promjera
pa na više sa namjerom da se dobiju
tačniji podaci o drvnoj masi.


U istom odjelu izvršila je taksacija 1957.
godine procjenu drvne mase pomoću primjernih
pruga, koje su obuhvatile 4B/o njegove
površine.


Upoređenjem dobivenih podataka u
ove dvije razne procjene, dobiveni su gotovo
isti rezultati, a troškovi procjene i
utrošeno vrijeme za ovaj rad znatno se
razlikuje na štetu procjene totalnom klupažom.


Kako se ovakva mjerenja pomoću totalne
klupaže kod nas rijetko rade za te
svrhe, a pogotovu se rijetko upoređuju sa
procjenom pomoću primjernih površina,
jer je to vrlo skupo, to smo odlučili da
rezultate tih mjerenja ovdje prikažemo. Na
ovo nas je naročito ponukalo to, da je
ovdje bila velika razlika u utrošenom vremenu
i novčanim sredstvima pri ovakvojprocjeni — kako bi se u buduće dobro razmislilo
prije nego se odluči na procjenu
pomoću pune klupaže stabala.


II Procjena odjela 98


g. j . »Ljubuša — Vran«
1. Prema procjenije vršila taksaciju uprimjernih pruga —
lučena 3 odsjeka i tocionim podacima:
ovoga odjela, kojeg
1957. godini pomoću
u njemu su bila izsa
slijedećim taksa-


Nova procjena iz 1960. god. — obuhvatila
je samo totalnu klupažu svih stabala iznad
10 cm debljine, a boniteti su ostali
isti po uređajnom elaboratu iz 1957. god.


Eroj stabala Drv. masa God. prirast Sječe se L
> o o,
Vrstadrveta
~
|
c
.,,
Uku P ´
Po
ha
TT,
Uku P ´
Po
ha
TT,
UKU P 1°ha Ukup.^
-
f°ha
-g «
S«S-S c
cc m
O ha
o
00 kom. m" %
jela III 375 9234 228 5,67 1417 35 15
98a 40,5
bukva
smrča UIIV
IV
37
38891
1215
22
30
0.54
0,81
Ukup. 18225 450 11340 280 283 7,02 1417 35 13
jela III 670 20640 258 5,65 4640 58 17
98b 80 smrča
bukva
III IV
IV
24 640
151 8720
8
109
0,20
1,66 3040 38 35
Ukup. 67600 845 30000 375 600 7,51 7680 96 26
jela III 693 2444 188 3,05 390 30 16
98c 13 smrča
bukva
III IV
IV
32216
117
2587
9
199
0,53
-2,02 1040 80 40
Ukup. 12223 941 5148 396 73 5,60 1430 110 28
jela III \ 614 32318 1 255ÜÖO i
5,74 6447 49 19
Prosječno
68
abc 133,5
šmrca
bukva
III IV
IV
i 1648
123 12522 94 1,44 4080 30 33
Ukup. 980S8 737 46488 349 957 7,18 10527 79 23
127