DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 44     <-- 44 -->        PDF

dakle sposobno da jače reflektira sunčašumljavanja
izvršenog uglavnom u gnine
zrake nego zagasito, i tamnije lišće čejezda
i s jačim zastorom obrađene povrsmine.
šine kamenom. Sušenja nije bilo ni´ kod


Cistus sp. reagiraju na sušu kao i na alepskog bora ni kod čempresa ni kod
zimu (lit. 2.) tj. lišće se suši i otpada, ali česmine. Nije bilo sušenja nj crnog bora,
kada nastupe povoljniji uslovi odmah se koji je sađen iste zime na Pelješcu odi
regenerira. nosno to je bilo neznatno, jer se tokom


Suša nije imala negativnih posljedica ljeta od posađenih 60.000 biljaka posušilo
ni na biljke tek izvršenog vještačkog po-svega oko 500 (u lipnju nije ih bilo ni 10).


Tablica 1. Temperature i oborine u 1961. god. i prosjek
u Splitu


Mje sec I II III IV V VI VII Vili IX X


U prosječne 7,00 7,80 10,50 14,20 18,50 22,50 25,60 24.80 20,90 16,80


+J 1961. 7,96 9,90 12,80 16,68 17,61 23,00 24,90 25,62 23,20 18,08


prosječne 80,0 46,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0 75,0 113,0
B 1961. 57,3 17,3 11,9 80,4 66,4 67,4 28,5 7,9 0,2 116,8
T3 i 21,4 16.5 8,2 — 13,3 60,0 6,6 — 0,2 49,0
0) l i 19,9 0.8 1.9 31,4 21,0 7,4 0,1 7,9 — 39.0
.6 n i 16,0 — 1,8 36,7
14,5 — 21,8 — — 36,9


"u


´SS
L dan 25. 2. 2. — — 8. 21. 17. 9. —


o


s e "C 10,5 7.0 7,0 — — 19.9 13,4 7,9
0,2 —


Tablica 2. Oborine 1961. god. u Kuni
i prosjeci za Dubrovnik i Split


Iznos oborina u mm


Mjesec II III IV
V VI VII Vili IX X


C I 49,9 16.2 138,1
KS


II 31,0
75.9


TJ
3 III 33,7


mjesečno 178,5 27,0 27,4 146,8 62,7 80,6 49,9


Split 80,0 64,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0
75,0


o


H Dubrovnik 158,0 121,0 118,0 114,0
64,0 69,0 41,0 46,0 105.0


LITERATURA


1.
Lj. M. D j uri ć : Klimatologija, Beograd 1949..
2.
Jedlowski — Piškorić : Posljedice hladnog perioda zime 1955./56. godine na dendrofloru
u Splitu i okolici. Šumarski list br. 11—121957.
3.
A. K a u d e i- s ; Šumarska bibliografija, Zagreb 1947. i 1958.
4.
O. Piškorić : Prvi prilog o regeneraciji makije pođmladnom sječom, Split 1959., rukopis.
Ing. O. Piškorić
EKONOMSKE PREDNOSTI PRIMJERNIH
za te svrhe iskoriste primjerne površine,
a naročito primjerne pruge.


PRUGA NAD PUNOM KLUPAZOM


Primjena totalne klupaže u svrhu ure


I Uvod


đivanja šuma — može se opravdati samo


U stručnoj literaturi izašla su dosada u iznimnim slučajevima kao što su za:
razna mišljenja da li se i kada treba prisastojine
male površine (ispod 5 ha),
mjenjivati totalna klupaža svih stabala izsastojine
vrlo rijetkog obrasta,
nad taksacione granice u svrhu izrade ure-sastojine osobite vrijednosti i
đajnih elaborata. u naučne svrhe.


Većina zastupa mišljenje, da je posve U svim ostalim slučajevima ekonomski
dovoljno, a i ekonomski opravdano, da se je opravdana upotreba primjernih površi


126