DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

šenje glavnog vrha i vrhova grančica, ali
ne u tolikoj mjeri da bi bio ugrožen daljnji
normalni razvitak stabla. Štete na šetalištu
Vladimira Nazora međutim bile su
znatno teže: u jednoj skupini od 5 čempresa
3 su se posve posušila, a u drugoj
skupini od 13 komada 5 ih je uginulo. Sve
su ovo bila stabla manje ili više piramidalne
forme.


Zimi 1960/61. god. na Čiovu sađen je i
čempres. Tu međutim nije bilo nikakovih
gubitaka. Doduše oni su radi suše dobili
crvenkasto-ljubičastu boju, (kao što je dobivaju
mlađi primjerci i tokom zime), ali
se nakon prvih kiša potpuno vratili u život
dobivši intenzivno svježe zelenu boju.


Česmina (Quercus ilex L..): Stabalca
visine od cea 1 met. koja su bila prije
3—4 godine posađena na šetalištu Vladimira
Nazora, u blizini čempresa, posušila
se. Na južnoj strani Marjana ni u stjenovitom
dijelu sušenja nije bilo. Na ovom
mjestu česmina se nalazi od prirode.


Na navedenom mjestu na Čiovu zimi
1960/61. unošena je i česmina i to sadnjom
žira. JMicanje žira bilo je vrlo dobro,
a krajem ljeta (21. IX) utvrđen je gubitak
od svega 3°/o. Među ostalim jedinkama
nisu zapažene takve koje hi se. prema
vanjskom izgledu, trebale osušiti, pa
veći gubici nisu zapaženi ni kasnije.


U prirodnoj sastojini — makijskog tipa
u Kaočini gaju vanjskih znakova djelovanja
suše nije bilo.


Lemprika, lopočika (Viburnum ti-
nu s L.): U Splitu bilo je sušenja cijelih
grmova ili pojedinih izbojaka (grana). Na
nekim primjercima zapaženo je samo sušenje
rubova većeg ili manjeg broja listova.
Sve su to posađeni primjerci, a jače
sušenje bilo je na plićem tlu.


U šumi Kaočina gaj lemprika se nalazi
i od prirode i to na nadmorskoj visini od
oko 300 met. To su pojedini grmovi okruženi
stablima (grmovima) česmine. Primjerci
koji se nalaze u zasjeni česmine
imali su normalni izgled, dok na primjercima
koji su bili izvan dosega zasjene početkom
listopada lišće je imalo noluuveli
izgled. Jačih oštećenja nije bilo te su tokom
je-eni i ovi primjerci dobili normalan
izgled.


Lovorika (L a u r u s n o b i 1 i s L.):
Sušenje dijelova ili cijelog lista, ali i sušenje
cijelih stabala-grmova. Sve su to bili
posađeni primjerci, a sušenje je bilo jače
na plićem staništu.


Oleandar (Nerium oleandar L.):
Nije zapažen nikakav negativan utjecaj.
Pokazao se otpornijim od ružmarina (na
kamenitom staništu kod Sv. Nikole na


Marjanu). Oleandar se pokazao mnogo otpornijim
na sušu nego na studen (vidi lit.
2.), znatnije je oštećen i tokom zime 1961/
/62. godine, iako temperature u zaklonu nisu
bile manje od —6°C.


Planika (Arbutus unedo L.): U
Kaočini gaju planike ima oko 20*Vo od
ukupne dendroflore (lit. 4.) te je iza česmine
najbrojnija vrst. Na dijelovima s plićim
tlom zapažena je uvelost listova, ali
ugibanje grmova nije zapaženo. Jedinke
koje su osjetile udar suše tokom jeseni
oporavile su se.


Ružmarin (Rosmarinus officinali
s L,.): Na istočnoj i južnoj strani
Marjana osušio se znatan broj grmova.
Većinom su to bili stariji grmovi, ali bilo
je i mlađih. Kod ulaza u botanički vrt
Više pedagoške škole osušili se grmovi koji
nisu bili na dohvatu sjene stabala alepskog
bora, dok se oni u zasjeni nisu osušili
niti su zapažena kakva oštećenja.


Pittosporum tobira L.: Na kamenjaru
osušili se pojedini primjerci, dok se na
primjercima na dubljem tlu suša očitovala
uvelošću lišća. U toku mog dvanaestgodišnjeg
promatranja ove vrste ovo je po
prvi puta, da se nedostatak vlage — suša
očitovala na vanjski način.


Pyracntha eoceinea Rom.: Suša se odrazila
sušenjem dijela lišća, ali i sušenjem
cijelih stabalaca. Zapažena je i pojava
smanjenja klorofila u lišću odnosno žućenje
lišća.


Cistus sp. (bušini): Na Čiovu i u Ka-
očinu gaju gotovo svi primjerci izgubili
su tokom IX mj. lišće. Međutim sušenja
stabljika nije bilo. te je nakon jesenjih
kiša izbilo novo lišće.


Zaključak


Prema iznijetim rezultatima opažanja
posljedice sušnog ljetnog perioda 1961. g.
kao općenito možemo zaključiti da jača
oštećenja, sušenja cijelih jedinki, javljaju
se samo na plićim tlima odnosno na
staništima gdje u matičnom stijenju nema
pukotina u koje bi moglo prodirati
korijenje. Ali i to, da zasjena u znatnoj
mjeri ublažuje nedostatak vode u tlu (vidi
lempriku i ružmarin). Također možemo
zaključiti da je česmina otpornija na sušu
nego planika, jer je planici venulo lišće
na mjestima na kojima takva pojava nije
zapažena na česmini. Moglo bi se primijetiti,
da je lišće česmine jače »kožasto«
nego od planike, ali i stariie lišće planike
dosta je čvrsto, a osim toga još i sjajno,