DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Problematika koja će se razmotriti na Kongresu bit će obrađena u tri referata
i nekim koreferatima.


Opći referat obradit će razvojne mogućnosti i probleme proizvodnje i prerade
drveta, sa posebnim osvrtom na pr´obleme koji proističu iz proizvodnog lanca
šumarstvo-drvarska industrija u datim društveno-ekonomskim uslovima Jugoslavije.


Druga dva referata obradit će posebno stanje i uslove daljeg razvoja šumarstva,
odnosno drv. industrije sa posebnim osvrtom na specifičnost svake od
ove dvije grane.


U toku su pripreme ovih materijala, kao i samog Kongresa. Smatramo da će
ovaj Kongres biti ogroman doprinos naših stručnjaka na rješenju istaknutih
problema bilo da ih rješavaju privredne organizacije ili nadležni organi.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije


DNEVNI RED


IV KONGRESA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVARSKE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


17 juni


prijepodne 9—13 h


— Otvaranje Kongresa
— Izbor radnog predsjedništva i ostalih radnih tijela
— Pozdrav gostiju
Savjetovanje o temi:


Stanje i problemi proizvodnje i prerade drveta u Jugoslaviji


poslije podne
Diskusija u plenumu


18 juni


Diskusija o referatima i koreferatima po granama
a) šumarstvo
b) drvarska industrija


19 juni


prije podne:
Rad SITŠIOJ
a) Izvještaji organa Saveza sa diskusijom
b) Usvajanje Statuta SITŠIDJ
c) Izbor počasnih i zaslužnih članova SITSlDJ


poslije podne:


1. Izbor organa Saveza
2. Usvajanje Rezolucija Kongresa