DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

za to vrijeme bilo čisto cd korova. Kasnije tokom vegetacije mjestimično se
javljalo nešto više korova i na parceli tretiranoj Vapamom, ali uspoređujući sa
kontrolom, kod koje ako zakorovljencst ocjenimo* sa 5, tada je ocjena zakorovljenosti
kod Vapama iznosila 1—2.


Prilikom ocjene pokusa koju smo vršili mjesec dana iza nicanja, kao i prilikom
kasnijih ocjena nismo mogli utvrditi nikakve razlike unutar parcela tretiranim
Vapamom i formalinom između redova, koji su sijani tretiranim sjemenom
sa Hg- ili TMTD- sredstvima .sa redovima koji su s:jani nezaprašivanim
sjemenom. Međutim to ipak ne znači, da sjeme ne treba tretirati ukoliko
srno izvršili tretiranje tla. jer kako znamo mnoge uzročnike oboljenja možemo
donijeti u tlo i samim sjemenom.


Uspoređujući od početka nicanja redove koji su sijani na parceli tretiranoj
sa 100 ccm Vapama na 1 m2 tla sa redovima unutar parcele tretirane sa 150« ccm
Vapama po 1 m2 tla nismo mogli utvrditi nikakve razlike koje bi govorile u
prilog većoj dozacij´i. Biljčice su jednolično nicale a i omjer između poleglih
biljčica sa zdravima bio je isti na jednoj i drugoj parceli.


I


Pokusne gredice:
U sredini gredica tretirana Vapamom (100 i 150 ccm po 1 m2 tla) na kraju gredice
vidi se kontrola koja je potpuno prazna. Lijeva gredica tretirana formalinom u
produžetku kontrola potpuno prazna


Zaključak


Rezimirajući dobivene rezultate naših pokusa sa Vapamom u šumskom rasadniku
možemo potvrditi:


1. da Vapam imade dobro fungicidno djelovanje naročito´ na uništenju
uzročnike padavice klica.
2. Herbicidno djelovanje Vapama je također dobro. Tlo koje je bilo tretirano
Vapamom bilo je čisto cd korova cea 2 mjeseca od dana nicanja Pinus
silvestris-&, a i kasnije tokom cijele vegetacije korovi n´isu predstavljali nikakav
problem.
3. Insekticidno (nematocidno) djelovanje Vapama nismo mogli ispitati,
pošto u tlu nismo imah veći broj štetnika. Stoga ovo njegovo insekticidno djelovanje
treba u daljnjim radovima provjeriti.