DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Kako vidimo iz tabele, temperature zraka i tla bile su povoljne za dobro
i dosta brzo djelovanje Vapama.


Otkrivanje gredica smo izvršili 25. IV 1961, dakle 10 dana iza tretiranja.
Prilikom skidanja hasura mogli smo utvrditi, da je tlo koje je bilo dezinficirano
Vapamora daleko rahlije od tla na gredici tretiranoj formalinom a naročito
rahlije od kontrole. Na kontroli se uhvatila jaka pokorica i korovi su počeli
nicati. Na parceli tretiranoj formalinom također je primijećeno mjestimično
nicanje korova, dok na parceli tretiranoj sa Vapamom korova nije bilo. Nakon
skidanja hasura tlo srno dobro´ prekopali na duibljinu do 10 cm, kako bi se što
bolje prozračilo*. 3. V 1961. ponovo smo tlo lagano´ prekopali na istu dubljinu.
Sjetvu smo izvršili u svim navedenim varijantama pokusa 6. V 1961, dakle 21
dan iza tretiranja. Kako smo ispunili sve uslove za. dobro djelovanje a uz to
imali i povoljnu temperaturu, te tlo dva puta iza otkrivanja prekopali, kako
bi se što´ bolje prozračilo, nismo´ izvršili ispitivanje sa salatom na moguće ostatke
plinovitog Vapama u tlu.


Nicanje je započeto na parcelama tretiranim Vapamom i formalinom jednolično
19. V 1961. Kod kontrole je primijećeno mjestimično´ nicanje tek 26. V
1961. (svega 5 biljčica unutar 48 redova kontrole). Ovdje moramo naglasiti, da
nije postojala nikakva razlika kod kontrole unutar redova koji su bili sijani
sjemenom koje je bilo zaprašivano Hg- ili TMTD- sredstvima sa redovima koji
su sijani nezaprašenim sjemenom. Također nije postojala nikakva razlika na
parcelama tretiranim Vapamom ili formalinom na kojima je sijano sjeme zaprašeno
Hg- ili TMTD- sredstvima sa redovima sijanim nezaprašenim sjemenom.
U svim redovima je sjeme normalno i jednolično nicalo.


Ocjenu i pregled pokusa vršili smo< u prvo´ vrijeme (nakon nicanja) redovito
svaki dan a kasnije dva puta tjedno. Osmi dan iza nicanja primijetili smo, da
pojedine biljke padaju. Detaljnim laboratorijskim ispitivanjem mogli smo utvrditi,
da se kod formalina u 50% poleglih biljčica radi o napadu Fusarium spp.
i Phythium spp., dok preostalih 50% vjerojatno uslijed preguste sjetve i uzročnika
fiziološke prirode. Kod Vapama od poleglih biljčica 20% je poleglo uslijed
napada naprijed spomenutih uzročnika gljivičnog oboljenja a preostalih 80i%
uslijed preguste sjetve i uzročnika fiziološke prirede.


Mjesec dana iza nicanja na parcelama tretiranim formalinom poleglo je
prosječno´ cea 20% biljčica, dok kod Vapama cea 10% od ukupnog broja niknutih
biljčica. Detaljnim laboratorijskim istraživanjem ponovo´ smo utvrdili isti
omjer između biljčica koje su polegle utjecajem gljivičnih uzročnika fiziološke
prirode.


Na kontroli u isto vrijeme mogli smo utvrditi, da i onih nekoliko biljčica
koje su u početku nikle, da su polegle a ostale da ne mču. Pregledom sjemena
unutar redova mogli smo utvrditi, da je sjeme u velikom procentu naklijalo,
međutim uslijed jakog napada Fusarium spp. i Phythium spp. klice su bile
uništene već u samom tlu, tako, da je kontrola ostala potpuno pusta bez j"jedne biljčice (vidi sliku).


Takovo stanje tj. 20% uništenih biljčica kod formalina i 10% kod Vapama
kao i kontrola bez i jedne biljčice Pinus silvestris-a zadržalo se tokom cijele
vegetacije. ,


Sto se tiče korova, oni su normalno nicali na kontroli kao i na parceli´
tretiranoj fo´rmalinom, dok kod Vapama tokom prva dva mjeseca iza nicanja
Pinus silvestris~& mogli smo naći po koji korov i možemo reći, da nam je tlo