DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 34     <-- 34 -->        PDF

sjetve ispitamo, dali u tlu imade ostataka plinovitog Vapama, kako ne bi došlo
do fitotoksičnog djelovanja na kulturi koju sijemo odnosno sadimo. U tu svrhu
uzmemo nekoliko presadnica salate i posadimo na tretiranu površinu. Ukoliko
salata vene, znak je da se tlo nije u dovoljnoj mjeri prozračilo.. U tom slučaju
možemo tlo još jednom lagano prekopati, da pospješimo izlazak plinovitog Vapama
a sjetvu odnosno sadnju odgodimo za nekoliko dana. Tada ponovimo
ispitivanje sa salatom i ako na salati ne primijetimo´ nikakovih znakova fitctoksičnog
djelovanja, tada možemo- bez bojazni prići sjetvi odnosno sadnji kulturnog
bilja.


Vlastiti pokusi


Prema naprijed iznesenom vidimo, da se stvarno radi O´ jednom vrlo interesantnom
sredstvu, a sada ćemo ukratko opisati postavljanje kao i rezultate
naših pokusa sa Vapamo-m, koje smo- proveli u 1961. god. u Šumskom rasadniku .
Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


U pokus su uzete dvije gredice duljine 10 m i širine 1 m.


Plan pokusa:


1. 4 rir* tla tretirano- sa 100 ccm Vapama u 5 litara vode po 1 m2 tla;
2. 4 m2 tla tretirano sa 150 ccm Vapama u 5 litara vode po 1 m2 tla;
3. 4 m2 tla tretirano sa 100 ccm formalina u 10 lit. vode po 1 m2 tla,
(ovo je tretiranje vršeno- u dva navrata, svaki puta sa 50 ccm formalina u 5 lit.
vode po 1 m2 tla).
4. Kontrola (ne tretirano tlo) 8 m2.
Unutar svake od navedenih kombinacija za tretiranje tla, postavili smo- još
slijedeće varijante s obzirom na tretiranje sjemena:


a) Sjeme tretirano Hg sredstvom (Radosan 200 gr/100 kg sjemena),


fo) Sjeme tretirano TMTD sredstvom (TMTD Rado-nja, Sisak 200 gr/100 kg),


c) Kontrola (nezaprašeno sjeme).


Kako* je Pinus silvestris naročito osjetljiv na pada vicu klica izabrali smo
ga za pokus.


Tretiranje gredica sa Vapamom kao i prvo tretiranje sa formalinom je izvršeno
15. IV 1961. Drugo- tretiranje sa formalinom izvršeno* je 17. IV 1961.
Prije tretiranja bilo- je tlo- unutar gredica dobro obrađeno i pripremljeno. Određenu
količinu Vapama (100 ccm odnosno 150 ccm po 1 m2 tla) dobro smo pomiješali
sa 5 litara vode po- 1 m2 tla i jednolično zalili vrtlarskom kantom po
izmjerenim i pripremljenim gredicama za svaku varijantu pokusa. Nakon
tretiranja prokopali smo lagano samo površinski sloj (5—10 cm dubijine) sa
željeznim grabljama i zatim pokrili sa hasurama koje smo prije pokrivanja
dobro navlažili vodom. Od dana pokrivanja redovito smo kroz sedam dana dva
puta dnevno vlažili hasure vodom.


Nakon tretiranja tla sa formalinom, također srno površinski sloj tla lagano
prekopali i zatim pokrili vlažnim hasurama.


Temperatura zraka i tla
Sred. dnev. Sred. temp, tla
temperatura na dubljini
zraka 10_cm 20 cm


2. dekada IV mjes. 14.5°C 14.5°C 14.0°C
3. dekada IV mjes. 13.3°C 14.0»C 13.8°C
Temperature po podacima meteorološkog izvještaja za Zagreb