DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Vapam se može upotrebiti na različite načine:


1. Određena količina Vapama (10O ccm ili 150 ccm na 1 ni2 tla) dobro se
pomiješa sa 2 litre vode po 1 m2 tla i vrtljarslkom kantom se zalije predviđena
površina koju žeBmo tretirati. Tretiranje treba provesti što jednoličnije tako,
da određena količina Vapama dođe na određenu površinu (npr. 100 ccm Vapama
u 2 litre vode na 1 m2 tla). Neposredno nakon tretiranja tlo se mora dobro
prekopati bilo ručno ili strojno (freza) na dubinu do 20 cm.
2. Određena količina Vapama (100 ccm ili 150 ccm po 1 m2 tla) dobro se
pomiješa sa 5 litara vode po 1 m2 tla i vrtljarakom kantom jednolično zalije
površina koju želimo tretirati. Tlo mora biti dobro obrađeno i ne previše vlažno.
Ovaj način iziskuje najmanje rada, pošto je potrebno tlo samo dobro pripremiti
i zatim tretirati a nije potrebno prekopati nakon tretiranja. Međutim po djelovanju
je prvi način bolji, pošto se Vapam prekapanjem jednoličnije rasporedi
u tlu. Kod ovog drugog načina Vapam sam prodire u tlo. Njegovo prodiranje
u tlo ovisno´ je o kapacitetu tla za vodu, vlažnosti tla u vrijeme tretiranja,
o vrsti tla i kvalitetu obrade.
3. Tlo koje želimo´ tretirati za punjenje klijališta, Staklenika ili lonaca, stavimo
u hrpe i tretiramo sa 400—600´ cm Vapama u 10—20 litara vode po> 1 m3
tla. Tretiranje se izvede na taj način, da se tlo tretira uz jednolično lopatanje,
stavi u hrpe i pokrije.
Vapam u tlu isparava i pare djeluju toksično na mikroorganizme kao i na
sjeme korova. Kako´ je u plinovitom stanju lakši od zraka, postepeno izlazi iz
tla. Da se izbjegne prebrzo isparavanje Vapama a radi toga i slabije dezinfekciono
djelovanje, potrebno> je tretiranu površinu ili hrpe tla koje želimo tretirati
za punjenje klijališta ili staklenika pokriti. Pokrivanje se može izvršiti
starim ali čistim klijališnim prozorima, vlažnim jutenim ili papirnatim vrećama,
vlažnim hasurama ili umjetnim plastičnim folijama. Isto- tako možemo naglo
isparavanje Vapama zaustaviti i vodom tako, da se površinski sloj (2—3 cm)
stalno- vlazi.


Vrijeme koje je potrebno, da se tlo dezinficira je različito i ovisno je u
prvom redu o temperaturi. Ako< je vrijeme hladno i mrazovito (ispod + 5°C)
ne preporuča se upotrebiti Vapam.


Kod temperature 5—10°C potrebno je 12—18 dana za dezinfekciju.


Kod temperature 10—15°C potrebno je 8—12 dana za dezinfekciju.


Kod temperature iznad +15°C potrebnoi je 4—8 dana za dezinfekciju.


U vrlo´ povoljnim uslovima bit će moguće izvršiti sjetvu odnosno sadnju 10
dana nakon tretiranja. Međutim u praksi će te» vrijeme između tretiranja i
sadnje trajati 3—4 nedjelje.


Dezinficirajuće djelovanje Vapama nastupa, kako* smo već naprijed naveli,
preko isparavanja. Kod viših temperatura isparavanje će biti brže. Ukoliko
je tlo teže, ukoliko s.u niže temperature i veća vlažnost tla, vrijeme potrebno za
dezinfekciju bit će duže.


Nakon isteka potrebnog vremena za dezinfekciju, površinu koju smo* tretirali
i pokrili, moramo otkriti i tlo bezuvjetno prekopati, odnosno prelopatati
hrpe tla koje smo tretirali za punjenje klijališta (staklenika). Tlo koje smo
prekopali ostavimo 2—3 dana da se dobro prozrači, kako- bi preostali plinoviti
Vapam što- brže i lakše ispario iz tla. Nakon toga možemo započeti sa sjetvom
odnosno sadnjom. Radi mjera opreznosti svakako* je poželjno-, da još prije