DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

20—25 cm u prsnoj visini, a deblja preko 3 cm promjera sa dvije takove pruge.
Stabla ive su se posušila, ali ona deblja još pokazuju znakove života i sušie
se postepeno´, dok je grab neznatno reagirao promjenom boje lišća i, čini se, da
se neće osušiti ili samo- pojedine grane. Ovi nam pokusi pokazuju, da se kod
nekih vrsta, koje su osjetljivije na 2,4,5-T herbicid, može i ovom metodom postići
uspjeh, dok se to, za sada, ne može preporučiti kod otpornijih vrsta, kao
što je grab. Na površini od 2,5 ha utrošeno je 8 radnika, te nam ovdje iznosi
norma za 1 ha oko 3,2 radnika. Tekućine (Regulex i nafta) je utrošeno 8,4 lit.
Pokus je još u promatranju. (Radove kontrolirao´ i podatke sakupio šum. tehničar
Vukasović Gojko´, revirnik gosp. jedinice).


U 1961. g. plan čišćenja guštika na području šumarije Lipik predviđen je
na 210 ha, te ćemo svu površinu tretirati opisanom metodom pomoću herbicida.


Potrebno je napomenuti, da je ovim radovima izvršeno grubo čišćenje tj.
odstranjivanje predrasta koji strši na pomlađenoj površini i guši oko sebe
vrednija stabalca, iz sjemena, te da je bilo krajnje vrijeme, da se takav uzgojno
loš predrast iz sastojine odstrani. Na onakvim površinama, gdje nema stabalaca
iz sjemena, već samo predrast i zastarčene biljke, ostavljani su i takovi primjerci,
jer se računa i na njihovu korisnu ulogu zaštite tla od sunca i sprečavanje
od zakorovljenja. Odstranjivanje predrasta i na takovim mjestima bilo
bi opravdano, ako bi takove površine popunjavali brzo´rastućim vrstama četinjara
i to jakim biljkama, koje svojim biološkim i uzgojnim osobinama odgo^varaju
zemljištu (staništu).


Kako navodi ing. Dragišić, sa njegom mladika treba početi već od rane
mladosti i to sistematski, vodeći računa o svakoj grupi biljaka, što mi zbog
velikih površina mladih sastojina nismo momentano u mogućnosti. Stega je
i intervencija mehaničkog čišćenja poduzeta prekasno, te nije o ovom slučaju
dala rezultat, pa smo prišli ovoj metodi, koja nam je pomogla.


Ni u kom se slučaju ne može reći, barem za sada, da će herbicidi (arboričidi)
istisnuti »klasični« mehanički način čišćenja, kao metodu u tehnici uzgoja
šuma. ali je činjenica, da ova nova metoda čišćenja i njege mladika. uz stručan
nadzor i kontrolu, u pojedinim slučajevima, koji su jednaki ili slični situaciji


SI. 1. Tretirana površina u g. j . Blatuško brdo (šumarija Lipik)