DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 29     <-- 29 -->        PDF

osamsatno radno vrijeme jedna grupa od 6 radnika svrši posao na 1 ha. Svakako
da broj radnika ovisi o terenu, kao i o broju stabalaca koja treba premazivati,
pa će u drugim uslovima rada, kod primjene- iste metode, biti potreban
veći ili manji broj radnika. Našu normu dajemo samo kao orijentaciju.


Kako je već naprijed spomenuto, ona stabalca, koja ne kanimo više uzgajati
tj. pred rast i loše oblikovana, premazivali smo preparatom. Rašljava stabla
ive, gdje u rašlji ima više grana, prstenovali smo na centralnom stabalcu ispod
rašlje, dok je u rašlji, koja ima samo dvije grane, prstenovana samo jedna od
njih. koja se je brzo osušila. Kasnije se je osušila i druga grana, koja nije
prstenovana, jer herbicid biva transportiran u sve dijelove tretirane biljke.


Mješavina nafte i Regulexa nije štetna za kožu, jer su radnici prilikom
tretiranja imali ovlažtene ruke tom smjesom, a nekima je prsnula i u lice, ali
bez ikakovih štetnih posljedica. Svakako- da ipak treba izbjegavati prečest
dodir s licem, a na ruke se mogu staviti gumene rukavice. Mješavinu nije
uputno- prinositi vatri, jer je upaljiva, niti pušiti za vrijeme rada.


Sa čišćenjem guštika ovom metodom najbolje je započeti odmah na početku
vegetacije, jer tako najbrže dolazimo do rezultata, tj. najbrže se osuše ona
stabalca, koja smetaju uzgoju vrednijih.


Da bismo debili odgovor kako 2,4,5-T herbicidi (aboricid) djeluju i na druge
vrste drveća, a isto tako kako se njihovo djelovanje očituje pod konac vegetacije,
osnovali smo 5. X 1960. u g. j . Blatuško jezero, odjel 16, pokusnu plohu površine
12,5 ari. Teren nepovoljan, obrast potpun, vrijeme umjereno oblačno i
toplo. Na plohi je tretirano:


iva 665 stabalaca
kruška 32
grab 530
bukva 16
trešnja 27
trepetijika 69
jasen 3


Ukupno je tretirano 1.357 stabalaca, a utrošeno je 2 lit. mješavine Regulex
B 40 i nafte, konc. 7,5%. Prsni promjer tretiranih stabalaca iznosi 1—5 cm.
Utrošeno je 6 radnih sati, te bi i ovdje norma, preračunata na 1 ha, iznosila
6 radnika.


U jesen nismo- primijetili neko* jače djelovanje herbicida, jer je list sam
po sebi žutio. Međutim, na proljeće 1961. ni jedno od tretiranih stabalaca nije
izlistalo, jedino je grab počeo pupati i razvijati sitno mlohavo lišće, ali se je
i on kasnije posušio-. (Podatke je sakupio i prilikom rada nadzirao- šum. tehničar
Rukavina Ivan, revirnik u gosp. jedinici). Prema tomu, ovim su pokusom
potvrđeni navodi u radnji Kišpatić-Bohm, da se premazivan-je može vršiti
i u ranu jesen, a isto tako da je grab otporniji od ostalih vrsta.


Da bismo troškove po jedinici površine snizili na što je moguće manji iznos
tj. uštedili na materijalu i radnoj snazi, to smo na inicijativu prof. Kišpatića
osnovali u gosp. jedinici Miletina Rijeka, odjel 21, pokusnu plohu veličine 2,5
ha u mješovitoj mladoj sastojini bukve i graba sa nadraslom ivom. Pokus je
postavljen 23. V 1961. Premazivanje je obavljeno istim preparatom i u istoj
koncentraciji, ali stabalca nisu premazivana u obliku prstena, već su tanja promjera
do 3 cm namazana vertikalnom crtom paralelno- sa. osi debla u dužini