DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ČIŠĆENJE GUŠTIKA HERBICIDOM 2,4, 5-T


Eng. ĐURO KOVAOlČ


NA PODRUČJU šumarije Lipik, u gospodarskoj jedinici Blatuško brdo´, odjel
19, proveden je 1952. g. dovršni sijek u hrastovoj sastojini, koja je dobro pomlađena
prirodnim podmlatkom hrasta, cera, graba i bukve. Površina odjela
iznosi 123 ha. Ekspozicija JI, inklinacija — teren blago nagnut, tlo duboko,.
glinask>-ilova&te strukture, otorast 0,9.


Mlada sastojina je stara 10 g., prosječna visina 1—1,5 m. Do 1957. g. u
sastojini nisu vršeni nikakvi radovi, a tada se je prisltupilo sječi zaostalog predrasta
vrbe ive, graba, cera i hrasta. Radovi su vršeni mehaničkim načinom, tj.
sjekao se predrast. Međutim, pokazalo se, da se na ovaj način uzgojne- slabijim
biljkama hrasta i cera nije mnogo pomoglo, jer je izbio još veći ´broj izbojaka
iz panjeva graba, a još više vrbe ive naglo porastao u visinu u obliku grmlja,
oduzimajući slobodan, prostor i svjetlo hrastovim biljkama iz sjemena. Izbojci
vrbe ive (Salix caprea L.) narasli su tokom jedne vegetacije, nakon sječe i preko
1 m visine, i ponovno zatvorili mlade biljke hrasta, gušeći ih. Druge godine
pristupilo se je ljeti prevršivanju (kidanju) izbojaka ive i graba, ali ni ta metoda
rada nije dala bolje rezultate. Hrastove biljke, kojima se je htjelo tim
radovima pomoći, prerasli su i uništavali u izbojnoj snazi mnogo jači grab i
iva. Hrast je kao- izrazito heliofilna vrsta izgubio na svojoj kvaliteti, rast mu
je u visinu bio krivudav, jer su često postradani izbojci,: koji su našli slobodnog
prostora, preuzeli ulogu terminalnog izbojka. U borbi za svjetlom, hrast se je
probijao tamoi, gdje su to dozvoljavali izbojci iz panja graba i ive, a rezultat
toga je da su biljke ostale relativno tanke i nestabilne, te u nekoliko strana
zakrivljenih defoalaca.


Unatoč tega, što su troškovi čišćenja mehaničkim načinom iznosili po 1 ha
cea 8.500 dinara brutto, problem nije riješen.


Pročitavši u »Šumarskom listu« 5/1960. članak prof. J. Kišpatića i ing. A.
Böhma »Mogućnosti primjene herbicida u šumarstvu«, pokušali smo* primjenom
2,4,5-T herbicida (arboricida) odstraniti nepoželjne vrste iz sastojine. U
tu svrhu osnovali snu» 2. VII 1960. u 19. odjelu pokusnu plohu veličine 0,5 ha,
te smo prema uputama u navedenom radu prof. Kišpatića i ing. Böhma premazivali
stabalca 2,4,5-T preparatom Regulex B 40 s naftom u omjeru Regulex
: nafta 7,5 : 92,5 lit. Radove su na pokusnoj plohi izvodili lugari. Nepoželjna
stabla tj. predrast tretirali smo´ spomenutom mješavinom Regulexa i nafte na
taj način, što su stabalca prstenovana (premazivana) u prsnoj visini, a visina
prstena po čitavom cibodu stabalca iznosila je oko 25 cm. Na pokusnoj plohi
ukupno je tretirano 2.380 stabalaca, prsnog promjera 2—6 cm, a utrošeno je
0,6 lit. Regulexa B 40 i 7,4 litre nafte, te 3,4 radnika (radna dana).


Troškovi tih radova preračunati na 1 ha iznose:


109