DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

posječenog drveta. Sirina pruge može biti 2—3 (4) m; preostala panjača
zaštićuje novi naraštaj od štetnih utjecaja klimatskih faktora i donekle
sprečava razvitak novih izbojaka iz panjeva i korijenovih žila. Sječu obaviti
u prvoj polovici vegetacije. Da se još više spriječi razvitak novih izbojaka,
treba- ih uništiti dendrocidom; prethodno ispitati kako će nakon
tretiranja neispran dendrocid utjecati na biljke. Introdukcija se obavlja
sadnjom a na postojećim čistinama na kojima je makija bila rjeđa sjetvom.
Borove biljke oslobađati od konkurencije panjača. Sastojina, osnovana
sadnjom biljaka u pruge, biogenetski je bolja nego kad je osnovana na
velikoj površini poslije gole sječe.


Introdukcija u gnijezda može se racionalno obavljati u
rjeđoj makiji, kroz koju se radnici mogu provlačiti kad iznose posječen
materijal i kad pošumljuju. Obavlja se na najlošijim staništima. Površina
gnijezda može biti 5—50 m2.- Što je gnijezdo veće, veća je i konkurencija
novih izbojaka makije, ako se prethodno ne upotrijebe dendrocidi. B ić
a n i ć preporuča obradu tla 15—20 cm duboko i gnojenje umjetnim gnojem
(KAS ili dr.), jer se gnojenjem povisuje prirast drvne mase za
oko 15%.


Kombinacija p o š u ml j i v a n j a na pruge i gnijezda
je mnogo racionalnija nego pošumljivanje samo u gnijezda. Taj se postupak
može primijeniti npr. u predjelu u kojemu su boniteti tla vrlo različiti
i u kojemu je makija gušća i rjeđa: u boljim i gušćim dijelovima pošumljuje
se na pruge a u lošijim i rjeđim u gnijezda.


Turističko značenje


Dvoslojne sastojine mnogo će povećati estetiku šuma: zbog kontrasta
boja i oblika tamnozelenih krošanja borova i svjetlozelenih krošanja podstojne
makije. Održavanje same makije nije ni ekonomično ni estetski
lijepo. Na mnogim mjestima je makija toliko gusta da posjetilac ni ne
može u nju ući, ne može u nju ni pogledom dublje prodrti. Kad bi se uz
putove i staze, prema usvojenom planu i programu, osnivale grupe drugih
vrsta drveća, napose ekzota (čempresi, cedrovi, platane, plutasti hrast
i dr., svaka vrsta posebno), šuma bi dobila još veću turističku važnost.


Suma Dundo je god. 1949. proglašena prirodnom rijetkošću, odnosno
upravljanim rezervatom. Zato u njoj treba očuvati dijelove dobro sklopljene
makije i, naročito, grupe odrasle crnike. Ali i ovaj objekt bio bi
´turistički najznačajniji, kad bi se u njemu mjestimice stvarale dvoslojne
skupine bora i makije.


Za čitav zapadni dio otoka Raba, tj. zapadno od linije Kamporska
draga-Eufemija, trebalo bi izraditi šumarsko-turistički projekt, baziran na
šumsko-gospodarskom, estetskom i turističkom oblikovanju krajolika. Ekonomska
šuma treba da je samo u predjelu Kalifront, Dundo pretežno
prirodan rezervat, Frkanj park-šuma; ostali predjeli treba da služe prvenstveno
za kupališni turizam, a izvan obalnog područja za šumsko gospodarenje.