DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

trebljivost crnikovine nekad je bila velika (za brodarsku građu); danas
manja, jer se teško cijepa, čavli se u nju teško zabijaju; i za ogrjev se
nerado upotrebljava. Ostale vrste dendroflore gospodarski su malo važne,
jer se njihovo ogrjevno drvo zamjenjuje plinom i elektrikom. Također
je malena potražnja vinogradskog kolja i ugljena od velikog vrijesa.


Gotovo sva starija literatura navodi mišljenje da su šume otoka Raba
najljepši ukras Hrvatskog primorja, pogotovu kad se razmatraju u odnosu
na sive goleti padina obližnjeg Velebita. Navode se i činjenice o
neracionalnim sječama crnike za izradu1 brodova i stvaranje laguna, o prenaglim
legalnim i ilegalnim sječama stabala za tehničku građu, ogrjev i
ugljen, o stalnoj paši, žirenju i požarima. U doba talijanske okupacije god.
1919 1921. i 1941—1943. šume Dundo i Kalifront mnogo su se iskorištavale
eksploatacijskim sječama: makija golom sječom i nadstojna
stabla prebornim odabiranjem.


Pošumlljivanje na otoku Rabu počelo se provoditi već početkom druge
polovice prošlog stoljeća; dakle, pred sto godina. Veća pošumljivanja bila
su poslije god. 1885. Unošene su razne vrste borova, crnika i medunac,
također i čempresi, cedrovi, tuje, bagrem, pajasen, topole, lovor, agava i dr.
Zbog turističke važnosti šume Dundo projektirane su i izgrađene turističke
staze u toku god. 1933. do 1935. (A. Premužić); ukupno oko
6 km staza.


Poslije Oslobođenja, redovno iskorišćavanje nije se obavljalo. Bilo
je pokušaja da se usmjerenim uzgojnim postupcima poveća proizvodnost.
Ali ovi zahvati, zbog zabrane redovne sječe ograničeni na malene površine,
bili su vrlo suzdržljivi; razlog je bio također i taj što nije bio određen
cilj gospodarenja. Obavljala su se uglavnom niska čišćenja. Oslobađan
je borov prirodno naseljen podmladak, koji u gustom sklopu nije
mogao razviti dobar oblik krošnje, debla i korijena. U pojedine čistine,
stvorene čišćenjem ili otvaranjem sklopa, umjetno su unošeni alepski i
primorski bor. Ilegalnih sječa danas gotovo nema, jer je malena potražnja
za ogrjevnim drvetom i koljem.


Cilj gospodarenja


Cilj gospodarenja određuje se na temelju rezultante, koja se dobije
utvrđivanjem i usklađivanjem komponenata prirodnih i gospodarskih faktora
šumske proizvodnje. Naprijed smo već iznijeli osnovne postavke o
kojima ovisi utvrđivanje gospodarskog cilja. Zbog boljeg pregleda, ovdje
ćemo ih ukratko sažeti:


1. Prirodni faktori za unapređenje proizvodnosti šuma su na 70—80%
površine predjela Dundo i Kalifront odlični. Dobro tlo i blaga klima utječu
da se vegetacija vrlo bujno razvija. U odnosu na ovako dobar kompleks
ekoloških faktora sadašnji proizvodni kapacitet degradiranih šuma (makije)
vrlo je nizak. Vrlo je malen kvantitativan prirast i, pogotovu, kvalitativan.
Na ovakvim staništima mogu se dobro razvijati razne vrste
drveća, domaće i strane, naročito četinjače.
2. Gospodarski faktori ukazuju na to da danas i, još više, u budućnosti
ne će biti toliko potrebno ogrjevno drvo, ugljen i kolje kao nekad.
Prirast makije je, u odnosu na staništa, neznatan: prosječno1 oko 1 do 5 ms
103