DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i studenih dana nego u Crikvenici: U 13 godina bilo je 37 dana pojave
snijega. Mrazovi su neznatni. Najčešći i najjači vjetar je jugo, zatim
bura. Značajan je i zmorac (maestral); duva s mora u toplom polugodištu,
razblažuje ljetnu popodnevnu žegu.


Glavno obilježje zimzelene listopadne vegetacije daje crnika i zatim
veliki vrijes (uljka), planika, zelenika i dr. Klimaks vgetacije crnikine
vegetacije S. Horvati ć je nazvao Quercetum ilicis gallaprovinciale
fraxinetum orni i, kasnije (god. 1957.). Orneto-Quercetum ilicis. Prema
navodima istog pisca, regresivan razvitak šume crnike stvara se pod utjecajem
antropozoičkih i lokalno-klimatskih faktora (bura) u ovom sukce-


Slika 1. Makija visoka 3—4 m, stagnira. Proizvodni kapacitet staništa premalo je
iskorišten. Prirast je malen, prihod veoma malen


sivnorri nizu: makija Erica arborea-Arbutus unedo, garig (sredina između
makije i kamenjare), Brometo-Chrysopogonetum grylli, stadij Salvia officinalis,
stadij Cytisus spinescens, (stadij Drypetum Jacquinianae).


Crnika, česmina (Quercus ilex) ekološki je vrlo otporan element šumske
i makijske dendroflore. Duboko se i široko zakorjenjuje, pa u doba
suše može dobro iskoristiti malene količine vlage. Na lošijim bonitetima
stvara malen obrast i rijedak sklop. U rjeđem sklopu stablo joj se razgrana
već kod 2—3 (4) m iznad tla, ali i u gušćem sklopu deblo nije dugo.
Kad se sklop naglo i jako otvori, grane i vrhovi stabla se suše. Na deblu
se iz proventivnih pupova razvijaju sekundarne grane, to više što je krošnja
manje razvijena. Crniku mnogo napadaju Corebus i Cerambix. Upo