DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PROBLEM PROIZVODNOSTI PANJAČA
U EUMEDITERANSKOJ ZONI HRVATSKOG PRIMORJA
Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu


J. ŠAFAR
ZIMZELENA listopadna vegetacija otoka Raba najznačajniji je vegetacijski
objekt na području Hrvatskog primorja. Usred ogromne pustinje
golog i degradiranog kontinentalnog i kvarnerskog Krša mnogo se
ističu šume Dundo (106 ha) i Kalifront (1033 ha) razmjerno velikim prostranstvom
bujnog zelenila. Zato su ove šume već odavna privlačile pažnju
mnogih botaničara i šumara. Tako i nas u toku izrade smjernica gospodarenja
za borove kulture šumskog gospodarstva Senj, pod čijom su
upravom i šume otoka Raba. Iako su razni razlozi onemogućili da se provedu
sistematska istraživanja, smatramo da se bar na temelju opažanja i
ocjena mogu dati okvirne postavke o načinu gospodarenja. Stoga ćemo
ukratko iznijeti pregled prijašnjih istraživanja i opažanja, geofizičke i
vegetacijske odnose, razmotriti cilj gospodarenja i način za povećanje proizvodnog
kapaciteta šuma.


Dosadašnja istraživanja i opažanja


Navedene šume najviše su proučavali botaničari, većinom stranci: J.
Host (1802), R. Visiani (1826, 1842, 1852), V. Borbäs (1876 i 1877), G. Beck
(1886), A. Ginzberger (1900), E. Nikolić (1904), L. Adamović (1906), B.
Kümmerle i Nyaradi (1908), Morgan (1909), J. Baumgartner (1911). D.
Hire (1913), F. Morton (1915), S. Horvatić (1937, 1939, 1957) i drugi. Najznačajniji
su radovi Mortona i Horvatića. Morto n je na oko 270 strana
dao prikaze geografske, geološke i klimatološke, vrlo opsežne vegetacijske
opise, opće privredne značajke, katalog biljaka i dr. Nastavljajući svoja
istraživanja vegetacije kvarnerskih otoka, Horvati ć je u opsežnoj studiji
dao rezultate fitocenoloških istraživanja kao dopunu istraživanjima
otoka Paga.


Sa šumarskog gledišta imamo malo radova. Godine 1906. šume je
pregledao D. L a s m a n (zajedno s poznatim upraviteljem šumarije Rab


J. Belijom, kojemu je kasnije, u parku Komorčar narod podigao spomenik)
i opisao »šumarenje na otoku Rabu«. U tom napisu dani su podaci
o razvojnom stanju šuma Kalifront i gospodarenju. Glavna vrsta drveća
bila je crnika. Neuredne sječe, paša i žirenje loše su utjecali na razvitak
šume. Prema navodima gospodarske osnove god. 1894., prosječni godišnji
prirast po- kat. jutru bio je 2,7 m.3 (4,6 ms po ha), oblik šume trebao je
biti srednji s 20-godišnjom ophodnjom za podstojno drveće i 40-godišnjom
za nadstojno. Čistine su se popunjivale pinjolom, al epskim, primorskim i
crnim borom, a ispod borova sadio se žir crnike. Borovi su u dvadesetoj
100