DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Pitanje ekonomičnosti rada sa Fergusonima


Dosada smo pokušali odgovoriti na pitanje da li je moguće upotrebiti
traktore Fergusone u iskorištavanju šuma. Zaključili smo, da je predhodno
potrebno traktor adaptirati i pripraviti za rad u šumi. Sada nas


. zanimaju troškovi za prevoz 1 m3 trupaca; koliko sati može čovjek, a koliko
traktor raditi ljeti; koliko je efektivnih sati u jednom danu i jednom
ljetu? Također nas zanima vijek trajanja traktora u šumarstvu, odnosno
u iskorištavanju šuma? Svakako su uslovi u šumarstvu teži, te će vijek
trajanja traktora u šumarstvu biti kraći od onog u poljoprivredi. Pitamo
se, na koliko godina ćemo razdijeliti amortizaciju (koliko godina će trajati
traktor), ili još bolje koliko će skupnih efektivnih radnih sati napraviti
traktor u svojem vijeku trajanja? Na ta pitanja ne možemo zasada odgovoriti.
Zanima nas učinak stroja u radnom danu. Ako poznamo vrijednost
jednog radnog sata i učinak stroja, možemo jednostavno izračunati troškove
vlačenja za 1 m3 po formuli


vrijednost radnih sati
1 m3 =
učinak stroja u tim satima


Učinak traktora je ovisan o nekoliko momenata. U jednom radnom
satu je veći, čim je viši procenat efektivnog rada traktora. Efektivni rad
traktora je ovisan o organizaciji rada. Kod iste organizacije rada bit će
efektivni rad traktora različit na različito dugim i teškim vlakama. Mi
želimo traktor u svim primjerima što efektivni je iskoristiti, što znači, da
ćemo morati mijenjati organizaciju rada, te je prilagoditi tako, da je
traktor uvijek visoko efektivan. Tek tada će biti troškovi za vuču jednog
kubika najmanji. Samo onda, kada budemo odgovorili na postavljene zadatke,
moći ćemo točnije odgovoriti, koliki su troškovi po 1 m3. Zato ćemo
to pitanje drugom zgodom obraditi.


Pitanje traktorista u šumarstvu


Pitanje uzgoja kadrova za rad sa traktorima je teži, nego što nam se
čini na prvi pogled. Vuča trupaca po vlakama, osobito u predjelima, gdje
su ponekad vlake strme i do 40—45% nije jednostavno. Trebamo specijalnog
šumskog traktoristu, koji uglavnom radi u šumi, odnosno izvlači
po šumskim vlakama i tek tu i tamo vozi po kamionskim cestama. Zato
opći »traktorist« (za poljoprivredne poslove), kod rada sa traktorima u
šumi nije dovoljan. Veoma ćemo pogriješiti ako traktorista iz poljoprivrede
zaposlimo na vuči drveta po šumskim vlakama. Uspjeh će biti negativan.
Još veću pogrešku ćemo napraviti, ako zaposlimo na traktoru
šofera kamiona. Kod izbora ljudi za traktoriste moramo paziti da su to
ljudi koji od mladosti žive i rade u šumi. Najbolji su stalni šumski radnici
stari oko 25—30 godina. Takvi ljudi školani za traktoriste, napreduju
u svojem stručnom osposobljavanju, te će biti i oni zadovoljni. Ali
i kod najboljega izbora ljudi, moći ćemo poslije nekog vremena konstatirati,
da je tek oko 50—60% traktorista sposobnih za te poslove. Ostali,
iako možda imaju volju, nemaju pravog osjećaja i smisla za taj radmoraju ići na druge poslove.


9 a