DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Vezanje trupaca za traktor


Traktori tipa Ferguson imaju i tu prednost, da su opremljeni vrlo
dobro konstruiranom hidrauličnom dizalicom, koja je na dohvatu ruke
traktorista. Traktorist sa sjedišta može da vrši sve operacije rada sa hidraulikom.
Ima vrlo dobar pregled naprijed nad traktorom i nazad nad
priključnicima ili tovarom. Kod n. pr. Unimoga i Caterpillara to nije slučaj.
Za vezivanje smo trupaca ovu prednost iskoristili tako, da smo dodali
okruglu čeličnu polugu, nešto odmaknutu od traktora, koja je pričvršćena
na ručicama hidraulične dizalice. (SI. 11). Čelična poluga je zapravo noseća
poluga na koju je tovar obješen. Poluga je uvijek nešto kraća od naj-


Sl. 11. Okrugla čelična poluga na ruči-
Sl. 10. Polugusjenice i vuča niz brdo čama hidraulike spuštena na tlo
(Foto Krivec) (Foto Faganel)


manje širine traktora. Obično je duga 1,30 m. Maksimalni razmak od tla
je oko 80 cm. (SI. 12 i 13). Možemo je pokretanjem hidraulike pomaći na
svaku visinu do maksimalne. Na taj način možemo prikopčani teret sa
prednjim dijelom dignuti različito visoko, što zavisi od vrste i strmine
vlake, koeficijenta trenja, procenta trošenja zadnjeg dijela trupaca koji se
vuku po zemlji, kvalitete i vrste trupaca itd. Kad dignemo tovar na željenu
visinu, zakvačimo željeznu polugu klinom i isključimo hidrauliku ili aretiramo
polugu, što znači, da hidraulična dizalica radi samo kada diže i
spušta teret. Time produžujemo njen vijek trajanja.


Za svaki traktor upotrebljavamo više komada lanaca (5—6), koji mogu
biti dvokraki i trokraki, te su dugi oko jedan metar i imaju na krajevima
jake ukrivljene čelične klinove. Trokraki lanci vrlo su slični onima, koje