DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 11     <-- 11 -->        PDF

odnosno vuči po šumskim vlakama bez gusjeničastih lanaca na zadnjim
točkovima. Svaki traktor točkaš, kojega želimo upotrebiti u vuču stabala,
mora biti opremljen takvim lancima, ako želimo optimalni uspjeh i kontinuirani
rad bez zastoja. Možemo reći, da su ti lanci dovoljni za pretežni
dio vlaka i uvjeta kod rada u planinskim predjelima. Cak i mali račun
nam govori, da nam se to isplati n. pr. Jedan par zadnjih guma može da
traje oko 3—4 mjeseca ili cea 500—600 radnih sati stroja. (Rekli smo, da


"


SI. 7. Gusjeničasti lanac sa plitkim jednako
visokim rubovima (Foto Krivec)


SI. 8. Gusjeničast lanac kod kojega je
jedan rub duži i valovitog oblika
(Foto Krivec)


je vijek trajanja guma malen, uslijed velikog trošenja i oštećivanja na
teškim vlakama.) To znači, da trebamo najmanje 3 para zadnjih guma za
jednu godinu dana. Jedan par zadnjih guma stoji oko 120.000.— dinara,
a tri para 360.000.— din. Jedan par gusjeničastih lanaca također stoji oko
120.000.— din, a traje oko 1500—1700 radnih sati stroja ili jednu godinu
dana. U koliko smo imali cijelu godinu te lance na gumama, te se gume
malo troše, možda više zamaraju. Možemo reći (naša praksa od 2 godine
sa prosječno osam traktora), da je rezultat slijedeći:


Traktor sa gumama godišnje: 3 para ä 120.000.— skupa 360,000.— din
Traktor sa gusjeničastim lancima: 1 par lanaca ... . 120.000.— din
Traktorske zadnje gume, na kojima smo upotrebljavali
lance: 1 par guma a 120.000.— din . 120.000.— din


Skupa: 240.000.—^din


Razlika: 120.000.— din