DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ZICNIC A - LJUBLJANA, Tržaškacesta49


Telefon: centrala 21-686, direktor 22-194 Brzojav: Zi6nica Ljubljana


— Tekući račun kod KB Ljubljana 600-704/1-544
Na svim područjima šumske eksplotacije u


našoj zemlji korisno se upotrebljavaju motorni


vitlovi i žične dizalice sa automatskim zausta


vljačima za prevoz balvana od mjesta sječe


nizbrdo ili uzbrdo do stovarišta ili puteva.


ZlCNICA Ljubljana jedini je domaći proizvo


đač ovih vrlo rentabilnih naprava i kroz dugo


godišnja iskustva usvojila je sasvim odgovara


juće strojeve.


TRAŽITE NASE PROSPEKTE I CJENIKE.


M . . t´
MOTORNO VITLO za žićnu diza


licu u dvije izvedbe za dizanje 1


spuštanje tereta, te za povratnu


ZICNA DIZALICA KS-1, nosivosti


vožnju. Visokorentabilni strojevi


1200 kg, opremljena automatskim kod izvlačenja drveta i kod veli


zaustavljačima kih građevinskih objekata


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500


Pojedinci 1.000 50 90 ISO


Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo :
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
drnStava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 4O0-21-3-5O2. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.