DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


SEMINAR RASADNICKE PROIZVODNJE
ČETINJAČA


U izvršenju programa rada Stručnog
odbora za plantažnu proizvodnju drveta
Sekcije za šumarstvo Polj. šumar, komore
Hrvatske, održan je u zajednici sa Jugoslavenskim
savjetodavnim centrom za poljoprivredu
i šumarstvo i Zavodom za
kulturu četinjača Jastrebarsko u vremenu
od 4—8. XII 1961. »Seminar rasadničke
proizvodnje četinjača«.


Seminar su pohađali 28 rukovodioca
rasadničke proizvodnje šumskih gospodarstava.
Od toga 22 polaznika sa područja


N. R. Hrvatske i 6 polaznika iz ostalih republika
uglavnom predstavnika centralnih
rasadnika, koji imaju ugovore sa Jugoslavenskim
savjetodavnim centrom za poljoprivredu
i šumarstvo.
Tokom 4. i 5. XII 1961. g. u obliku predavanja
s diskusijom u Zagrebu obrađeno
je slijedeće:



Perspektivna proizvodnja drveta četinjača
FNRJ,
— Zavod
za kulturu četinjača i njegova
uloga,

Potreba sadnica četinjača u razdoblju
1961.—1965. na području N. R. Hrvatske,

Karakteristike modernog načina proizvodnje
sadnog materijala četinjača sa
područjima pogodnim za sadnju pojedinih
vrsta,

Izbor vrsta četinjača i njihova uzgojna
svojstva,

O šumskom sjemenu četinjača: porijeklo
sjemena, sakupljanje sjemena manipulacija
sa češerima i sjemenom poslije
branja, čuvanje sjemena i njegova
priprema za sjetvu,
— Izbor zemljišta za rasadnik sa uređenjem
i opremom rasadnika: lokacija
tekstura i struktura tla, plodnost zemljišta,
snabdijevanje vlagom, veličina
rasadnika, priprema zemljišta, podjela
površine rasadnika, gospodarske zgrade
i druga postrojenja, uređaji za vodu
i navlaživanje,

Korištenje i postupak sa zemljištem u
rasadniku, mineralna plodnost zemljišta,
vrste organskih i mineralnih gnojiva
sa njihovom primjenom i izračunavanjem
količina potrebnih po jedinici
mjere,
— Sjetva sjemena i njega biljaka u sjemeništu,
presadnja i njega presađenica
u rasadištu, priprema biljaka, vrijeme
metod sjetve i presadnje, zemljišna
vlaga i navlaživanje tla, njega biljaka


u sjemeništu sa napravama za zasjenu.
okopavanje i plijevljenje te njega pre-
sađenjem u rasadištu,


— Mehanizacija i oprema u rasadniku:
vučna oprema, oprema za pripremu
tla, sijanje, gnojenje, presadnja, pljevljenje
i prašenje, vađenje sadnog materijala,
rasprašivači i dr.

Zaštita sadnog materijala u rasadniku:
nepovoljni vremenski uslovi, zaštita
od životinja, insekata, korova i parazitarnih
gljiva,
— Manipulacija sa sadnim materijalom
i vođenje evidencije: vađenje biljaka
i presađenica, klasifikacija, uskladišten
je, pakovanje, oprema, preuzimanje
i utrapljivanje sadnog materijala,
evidencija radova i vođenje dnevnika.
Tokom 6. i 7. XII 1961. vršene su demonstracije
strojeva i alata, kojim raspolaže
i služi se Zavod za kulturu četinjača
u Jastrebarskom i predočeno je učesnicima
stanje radova u centralnom rasadniku
Zavoda, koji je osnovan početkom ove godine
uz potrebna objašnjenja i upute za
provođenje pojedinih operacija, koje su
opisane u uvodnim predavanjima.


Zatim je organizirana opća diskusija u
kojoj su učesnici sa predavačima upotpunili
detaljnom obradom i iznošenjem vlastitih
iskustava naročito slijedeće:


1. organizacija sjemenske službe, sabiranje
i uskladištenje sjemena četinjača,
2. sredstva i način zasjenjivanja,
3. postupak kod stratifikacije sjemena
duglazije, borovca i ariša,
4. prihranjivanje biljaka i presađenica
tokom vegetacije,
5. zaštita protiv krtice, grčica i ostalih
štetnika u tlu te borba protiv fuzarioze u
sjemeništima i rasadnicima,
6. upotreba ugljene prašine,
7. djelovanje alkalične vode na sniženje
kiselosti tla.
U diskusiji je dalje predloženo, da Zavod
za kulturu četinjača organizira mogućnost,
da stručnjaci sa terena mogu postavljati
pismena pitanja o problemima,
koji im se pojave u vezi s proizvodnjom
sadnica četinjača i da Zavod na dostupan
način obavješćuje praksu o dostignućima
nauke i iskustvima u proizvodnji sadnica
četinjača, te osnivanju plantaža i intenzivnih
kultura četinjača.


Isto je tako predloženo, da se u toku
proljetnih i ljetnih radova u rasadniku
Zavoda organizira mogućnost specijaliziranja
rasadničara šumskih gospodarstava,
koja imaju interesa za proizvodnju sadnica
četinjača te da se u budućnosti organi


w