DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Subalpinska bukova šuma na makedonskim
planinama. — Ing. Lazar T r a j k o v:
Uzgoj topola i nekih drugih vrsta drveća
brzog rasta u okolini Ohrida. — Ing. Radovan
Akimovski: Otvaranje šuma
kao problem savremenog šumarstva.


PRIRODA — Zagreb


8 1961. — Ing. Mirko Posavec: Borba
za vodu. — Milica Tortić: Puja. —
Ante Tadić : Šikare i makije pretvorit
će se u plantažne šume. — Dr ing. Pavle
Fukarek: Dvije jele srasle u jednu
krošnju.


9 1961. — Milica Tortić: Gljive kao
lijek. — Ing. Mirko Posavec: Drvo neobična
soka.


10 1961. — J. F. T.: O eroziji u okolici
Prilepa.


BILTEN — Šumarsko poljoprivredna komora,
Sekcija za šumarstvo — Zagreb


1 1962. ´— Analiza izvršenja plana šumarstva
III. kvartala 1961. god. — Ing. B.
H ruska : Za uspješnu proizvodnju sadnica
četinjača. — Seminar rasadničke proizvodnje
četinjača. — Izvještaj o radu šumarske
škole Delnice u g. 1960 1961.


2 1962. — Obavijest o polaganju stručnih
ispita. O stanju i problemima organizacija
koje se bave problematikom pro"
duktivnosti rada. — Ing. S. Nikolić:
Temeljni pokazatelji produktivnosti, normativa
i organizacije rada u primjeni motornih
pila. — Ing. B. Hruška: Analiza
viškova i manjkova sadnog materijala topola
i četinjača.


3 1962. — Dr M. M a k s i m o v i ć i S.
Mila n ović : Zaštita oborenih stabala
četinjača i gomila granja potkornjaka kemijskim
sredstvima. — Financiranje stručnog
obrazovanja kadrova u privredi. —
Ing. Regent : Osvrt na dosadašnji rad
i problematiku te smjernice za daljnji rad
zavoda za kontrolu šumskog sjemena u
Rijeci. — Ing. Bernard Hruška: Seminar
o zaštiti privredno važnij;h četinjara.


TOPOLA — Beograd


22/23 1961. — Dr Silvio May: Problemi
i perspektive jugoslavenskog topolarstva.
— Ing. Lajoš Zufa: Nova visokoprinosna
sorta topole. — Ing. Branislav
Jovković : Plantaže brzorastućih
četinara i melioracija degradiranih šuma
u Bosni i Hercegovini. — Ing. Jovan M utibarić
: Uticaj topofizisa na gajenje
topolovih sadnica. — Ing. Božidar N i č ota:
Pojava dvopolnih cvetova kod P. thevestina
Dođe. — Ing. Milka Peno : Proučavanje
sistematičnog i endoterapijskog
dejstva nekih supstanci u borbi protiv bolesti.
— Ing. Milutin Dražić : Stručno


uzdizanje kadrova na zaštiti topolovih kultura
i rasadnika. — Ing. Vojin Vasilić:
Ponašanje italijanskih klonova topola u
Holandiji, Belgiji i Francuskoj. — Zrelost
topole. — M. Jovanović: Ogledi sa
zelenom duglazijom u Belgiji. — Ing. Lajoš
Zufa: Gajenje i selekcija vrba u
Argentini. — Ing. B. Marić : Hibridizacija
topola u Poljskoj. — Traktor monokultivator
»Solo«. — Ing. Đorđe Savić :
Realizovanje ugovora o zajmu J. I. B. za
podizanje plantaža topola i četinara.


ŠUMAR — Beograd
11/12 1961. — Ing. Jovan Trajković:
Park prijateljstva i Aleja mira, delo pokreta
»Gorana«. — Ing. Svetislav R a d ulović
: Šume Cera i Iverka. — Ing. Lajoš
Zufa: Kultura topola severne Italije.


— Ing. Zlatibor Se kul i ć: »Gorani« u
Akmo-u. — Ing. Milan S. Jovanović:
Proizvodnja i potrošnja kolofonijuma. —
Stanje lugarske službe u Srbiji. — Ing.
Vladislav Be l tram : Dva spomenika
zaslužnom lugaru. — Mate Rajčić : Pored
šuma na kršu se podižu i plantažni
voćnjaci. — Marin Periškić: Oluje nanose
velike štete šumama na poplavnom
području Baranje i Bačke. — Mile D r enić:
Petodnevna ekskurzija lugara Šumske
sekcije Knjaževac do Plitvičkih jezera.
— M. Milosevic — Brevinac:
Zgarište mlade šumske sađevine na Torlaku.
— Petko N i k it o v i ć: Požar u Mokroj
Gori zahvatio oko 10 ha šume. —
Đurađ M a r k o v i ć: Kako se gleda na
šumsku pašu kod nas i u drugim zemljama.
— Ljubivoje A 1 e k s i ć: Razgovor na
čeki — beleška sa Zlatara. — Obren T ijanić
: Razvoj šumskog gazdinstva »Plužine
«. — Đorđe Atanasijević: Crnoborova
kultura na Kukavici i njen surov
neprijatelj.
VJESNIK — Zagreb


12 1961. — Ing. Bernard Hruška: Za
uspješnu proizvodnju sadnica četinjača. —
Ing. M. Mužin i ć: Šumarstvo na kršu
u uslovima prelaska na nove privredne
mjere. — Program građe za polaganje
stručnog ispita za kvalificiranog i visokokvalificiranog
radnika u šumarktvu.


Đ. K.


Dopisom Uredništvu šumarskog lista od 12.
III o. g. moli drug ing. B. Milas da se u njegovom
članku donesenom u Šumarskom listu
broj 11/12 1961. izvrši slijedeća


Preinaka


Na str. 413 druga alineja koja glasi: Ispod te
šume nalazi se šuma hrasta medunca, crnoga
graba i crnoga jasena, treba da bude:
Ispod te šume nalazi se šuma crnog graba i
šašike (Ostryeto-Seslferietum-autumnalis Horv.
Horvatic).