DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Na osnovi iznesenih rezultata može se zaključiti slijedeće:


1. Križanci, kod kojih je muški roditelj japanski ariš, dobro prirašćuju u
visinu.
2. Međuvrsni hibrid Si nastao križanjem: evropski ariš broj 12 x japanski
-ariš broj 10 najbolje prirašćuje u visinu i u tom pogledu pokazuje pojavu heterozisa.
Kod ovog križanca je raspršivanje oko srednje vrijednosti visine
biljaka najmanje.
3. Za matično* stablo evropskog ariša broj 12 pretpostavlja se, da ima svojstvo
dobrog prirašćivanja u visinu na osnovi ovih konstatacija:
a) potomstvo od tog stabla dobiveno samooplodnjom prirašćuje dosta
dobro.


b) križanac Si, kod kojeg je kao ženski roditelj uzeto matično stablo broj
12 ima najbolji visinski prirast, a križanac Sio, kod kojeg je za ženskog roditelja
umjesto stabla broj 12, uzeto stablo broj 29, a muški roditelj je ostao isti
kao kod kombinacije Si, prirašćuje slabije.


4. Biljke S9 i Sio kombinacije križanja, kod kojih je za ženskog roditelja
uzeto matično stablo evropskog ariša broj 29, imaju kroz sve tri godine dobar
visinski prirast. Biljke Su kombinacije, kod koje je ženski roditelj stablo broj
29, a slobodno je oprašeno, zaostaju u visinskom prirašćivanju od drugih dviju
kombinacija. Na osnovi tih kombinacija križanja ne može se donijeti siguran
zaključak o svojstvu prirašćivanja matičnog stabla broj 29, ali se pretpostavlja,
da i to stablo, kao jedan od roditelja, može dati potomstvo, koje će imati dobar
"visinski prirast.


5. Međuvrsni hibridi (Si, S* i Sio), kod kojih je za muškog roditelja uzet
japanski ariš broj 10 slabije prirašćuju u debljinu nego u visinu.
6. Za matično stablo evropskog ariša broj 12 pretpostavlja se. da ima i
svojstvo dobrog prirašćivanja u debljinu na osnovi ovih rezultata:
a) biljka Fi-generacije dobivena samooplodnjom stabla br. 12 ima dobar
debljinski prirast.


b) križanac Si, kod kojega je kao ženski roditelj uzeto matično stablo broj
12, ima bolji debljinski prirast od križanca Sio. kod kojega je za ženskog roditelja,
umjesto´ evropskog ariša broj 12, uzet evropski ariš broj 29, a muški
roditelj je ostao isti kao i kod kombinacije Si.


7. Pretpostavlja se, da matično stablo evropskog ariša broj 29 ima svojstvo
slabijeg prirašćivanja u debljinu, budući da dvije kombinacije (Sio i S11), kod
kojih je ženski roditelj ovo stablo, imaju slabi debljinski prirast.
8. Hibridi (S2 i S5) nastali križanjem evropskog i sibirskog ariša dobro
prirašćuju u debljinu.
9. Kod potomstva svih kombinacija križanja manje je raspršivanje oko
srednjih vrijednosti za promjere nego oko srednjih vrijednosti za visine biljaka.