DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

NOVI PRILOG OPLEMENJIVANJA ARIŠA*
Prof, dr MIRKO VIDAKOVIĆ


suradnik Zavoda za četinjače — Jastrebarsko


UVOD


S oplemenjivanjem ariša započeli smo početkom 1957. godine. Tada smo izvršili
umjetno oprašivanje ariša i dobili nekoliko kombinacija biljaka-križanaca. U
radu (11) su prikazani rezultati mjerenja tih biljaka starih godinu dana, a osim
toga opisana je i metoda rada na dobivanju križanaca.


Sada donosimo rezultate mjerenja istih biljaka starih tri godine.


Nakon druge i treće vegetacijske periode vršeno je mjerenje visina i debljina
biljaka. Promjeri stabljika su mjereni pri dnu, neposredno uz tlo. Dobiveni podaci,
izuzev slučajeve gdje je bilo vrlo malo podataka, obrađeni su variciono-statistički.


Kod presadnje biljaka iza prve vegetacijske periode bile su zbog pomanjkanja
porstora posađene nagusto, pa su neke od njih uginule ili su zaostale u rastu. Zbog
toga je raspršivanje oko srednje vrijednosti, tj. standardna devijacija, mnogo veća.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
U tabeli I prikazane su kombinacije izvršenog umjetnog oprašivanja.


A. Visina biljaka
U tabeli II i histogramu prikazane su prosječne visine biljaka nakon prve,
druge i treće vegetacijske periode. Nakon prve godine najviše biljke su bile
one iz kombinacije S7, a iza njih slijede kombinacije S10, S<, Su, Si, S2, St,
S3, S5 i kao zadnja Ss.
Nakon druge godine možemo na osnovi visine biljaka spomenute kombinacije
razvrstati ovako: Si, S10, S3, Sa, S9, Sr,, Su, S4, S7, Ss. Iza treće vegetacjske
periode redoslijed je ovaj: Si, S4, S7, Sg, S10, S3, S2. Ss, Su i Ss.


Histogram visine biljaka


Ako promatramo razvoj tih biljaka kroz tri godine vidimo:


Evropski ariš Ss iz Slovenjgradca ima najmanji visinski prirast.


Križanac između evropskog i japanskog ariša Si pokazao> je već u prvoj
godini dobar rast, dok u drugoj i trećoj godini znatno odskače od drugih, te se
za njega može, s dovoljnom sigurnošću reći da ima pojavu heterozisa. Iz tabela
III i IV se vidi da se taj križanac, osim u jednom slučaju, signifikantno razlikuje
od drugih kombinacija. Raspršivanje oko srednje vrijednosti visine biljaka
je najmanje kod ove kombinacije što se vidi iz tabele II kao i iz tabele V,
gdje je prikazan raspored biljaka po visinskim razredima.


Drugi križanac između evropskog i japanskog ariša S10 iza prve godine


zaostaje u rastu u odnosu na kombinaciju Si, ali svejedno, po prirašćivanju u


visinu, spada u prvih pet kombinacija.


«Materijalna sredstva za ova istraživanja osigurao je Savezni, fond za naučni
rad i Savjet za naučni rad NHH.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

TABELIA I


KOMBINACIJA


ff
ff
ja u


Combination C ;


P
OPASKA


tS o


O rt I-Remark
matično stablo


ĆU Vi


matično stablo


>N O


Parent tree


Parent tree


I"


L.europaea L. Leptolepis


S> 15


12 10


L.europaea L. sibirica?


Ss


12 14


L. europaea L. europaea izvršena samooplodnja
S3


12 12 self-fertilized


L. sibirica? L. Leptolepis
s. X 2
13 10


L. sibirica? L.europaea
Ss X 6


14 38


L. sibirica? nepoznat slobodno oprašivanje
S< X —


14 unknown open-pollination


od dva stabla
L. europaea
15
L. europaea
11 + 12
pomješan polen
Mixed pollen from
two trees


L. europaea
nepoznat slobodno oprašivanje


Ss Burc X —


unknown open-pollination


Slovenjgradec


L. europaea L. europaea
Ss X 4


29 38
L.europaea L. leptolepis


Sio X 8


29 10
L.europaea nepoznat slobodno oprašivanje


Su X —


29 unknown open-pollination


kontrolne vrećice
L. europaea
29
sjeme nije proklijalo
Control bags
seed not germinated
1,. europaea
12
L. sibirica?
14
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 51     <-- 51 -->        PDF

TABELA II


Oznaka
križanja
Symbol
of crossing


Si


Si


S3


s*


&


S7


&

Sio


Su


Mjereno
Measured


27. IX 1958
30 X 1959
7. X 1960
27. IX 1958
30. X 1959
7. X 1980
27. IX 1958
30. X 1959
7. X 1960
27. IX 1958
30. X1959
7. X1960
27. IX 1958
30. X 1959
7. X 1960
27. IX 1958
30. X 1959
7. X 1960
27. IX 1958
30. X 1959
7. X1960
27. IX 1958
30. X 1959
7. X 1960
27. IX 1958
7. X 1959
7. IX 1960
27. IX 1958
30. X1959
7. X 1960
n


272
255
252


9
9
9


1
1
1


2
2
2


13
11
11


2
2
2


4
3
3


81
66
60


64
61
58


48
35
35


2-X


2342,00
15609,16
48106,00

435,20
1395,00483,85
1513,00
650.00
3173,89
10275,00


766,60
3071,50
9450,00


427,00
1410,38
4650,00


X


cm


8,61
61,21
190,89


8,44
48,35
155,00


7,50
50,05
160,00


11,95
30,61
176,00


6,85
43,99
137,54


12,30
30,37
172,50


4,92
23,45
77,00


8,02
48,09
171,25


11,98
50,35
162,93


8,89
40,29
132,85


2^


21581,00
983076,19
9315738,00

21762,87
220575,00—.21525,90
210279,00~—5588,50
166499,42
1829875,00


9593,00
10161723,22
1588750,00


4201,50
1158315,66
641850,00


O


2,285
10,426
22,972

9,477
23,318
__


4,930
14,741
2,158
14,607
34,514


2,553
10,852
29,335


2,928
6,617
26,604


Ox


0,1384
0,6529
1,4471

3,1591
7,77261,4868
4,4454
0,2397
1,7980
4,4557


0,3191
1,3894
3,8522


0,4226
1,1185
4,4960
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Visine,biljakü
Hgighj of seedlings
cm
too-
V/////A\f\\\\^\^lž god.
[Hlll[llll3i year
i. soars
3years
71


E^ I


i


m


Ot o2 O3 5A o» S7 5g S1a S,f
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Slika 1. Križanac S.i


Kombinacija S4 je križanac sibirskog ariša (nismo sigurni da je čisti sibirski
ariš) s japanskim arišem, istim kao i kod drugih kombinacija. I ovaj križanac
je pokazao debar prirast nakon treće godine, ali budući da su uzgojene
samo dvije biljke, podaci su nepotpuni.


Za kombinacije klizanja evropskog i sibirskog ariša možemo reći, da je
kombinacija Sa nešto bolja od kombinacije S5, ali između njih nema signifikantnih
razlika. (Tabele III i IV).


Analizirajući visine biljaka za sve kombinacije (S9, S10 i Su), kod kojih je
jedan od roditelja stablo.broj 29, vidimo da su one dosta dobre, a naročito kod
kombinacija S9 i S10, što opet potkrepljuje pretpostavku iznesenu u prijašnjem
radu (11), da matično stablo broj 29 uzeto kao ženski roditelj daje potomstvo,
koje ima prilično dobar visinski prirast.


Interesantno je za promatranje biljka iz kombinacije S3 nastala samooplodnjom
matičnog stiabla broj 12. Naime, iako je oprašen dosta velik broj
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 54     <-- 54 -->        PDF

TABELA III


Podaci o dvogodišnjim biljkama*


Data on 2-year-old plants


Oznaka križanja


Oznaka križanja


Symbol
of crossing


Si Ss SU Sio Su


z)x= 12,857 Ax=17,226 /fx = 13,125 /)x=10,860 /)x = 20,918


Si


t = 3,64 t=l,7220 2,-8(7/1=4,9276 2,58ozl =3,9544 2,58a/l = 3,3359
Ax=4,369 Ax=0,268 Ax=l,997 ! /|x=8,061


St


*


t=l,3268 t=0,0531 t=0S225 t = 2,9743
Ax=4,101 Ax=6,366 Ax=36,92


Ss


t=l,020 t=l,9018 t=l,7025
Ax=2,265 zjx = 77,93


s*


2,58oA=58,53
2580/J = 54,54
zlx=10,058


Sio j


2,580/(=4ä,94
Svuda gdje je x, treba biti x.


TABELA IV


Podaci o trogodišnjim biljkama*
Data on 3-year-old plants


Symbol


of crossing


S* Ss S9 Sio Su


J x = 35,89 Zfx == 53,35 !x = 19,64 /(x = 27,96 /)x = 58,04


Si


t = 4,59 t =
7,626 2,58a J =12,06 2,58o,1=10,60
Sa Ax= = 17,46 /4 = 16,25 Ax=7,93
t==2,040 t = l,361 t=-0,7720
Ss
/lx = 33,71
t = 3,1716
/|x=25,39
t = 2,79

Ax=8,32
2,58oA = 15,17
Sio


2,580zl =12,16


/(x = 22,15
t = 2,278


Ax=4,69


t=0,555


/(x = 38,40
2,58a/f =16,30


/fx = 30,08
2,58a/( =15,25
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 55     <-- 55 -->        PDF

S3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Slika 2. Križanac Sr,


cvjetova (8 vrećica), uzgojena je samo jedna biljka, što je i razumljivo, s obzirom
da se radi o samooplodnji. Značajno je, da ta biljka pokazuje dosta dobar
visinski prirast. Iz toga se može pretpostaviti, da taj roditelj ima svojstvo dobrog
prirašćivanja u visinu. Činjenica, da križanac Si, nastao od matičnih
stabala broj 12 x 10, ima najbolji visinski prirast, a križanac Sio, kod kojeg je
za ženskog roditelja uzeto umjesto stabla broj 12 stablo broj 29, a otac je ostao
isti, tj. stablo´ broj 10 prirašćuje slabije, potkrepljuje pretpostavku, da stablo
broj 12 ima svojstvo veoma dobrog visinskog prirašćivanja.


B. Debljina biljaka
Nakon druge i treće vegetacijske periode mjerena je debljina biljaka neposredno
iznad tla. Podaci o tome prikazani su u tabeli VI i VII kao i na
histogramu.


Na osnovi izračunatog prosječnog promjera možemo, nakon druge vegetacijske
periode razvrstati pojedine kombinacije u ovaj redosljed: S7, S3, Si,
S2, S9, S4, S5, Sio, S11 i Ss s najmanjim promjerom. Nakon treće vegetacijske periode
redoslijed kombinacija je slijedeći: S3, Sa, Ss, S9, S7, Si, Si, Sio,
Ss, i Su s najmanjim promjerom. Raspršivanje oko srednje vrijednosti deb
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Ijine biljaka je približno jednako kod kombinacija Si, S9, Sio, i Su što
se vidi iz tabele VI kao i iz tabele VII, gdje je prikazan raspored biljaka po
debljinskim razredima.


Dobar debljinski prirast pokazale su kombinacije S3, S7, S2 i S9, dok
osrednje prirašćuju Si, Ss i S4. Slabi prirast imaju kombinacije Sio, SuS8. Evropski ariš iz Slovenjgradca Ss ima veoma slabo prirašćivanje u
debljinu.


U tabeli VIII i IX je prikazano, između kojih kombinacija postoje signifiakntne
razlike u debljini biljaka. Kombinacija Su, a zatim križanac Sio signifikantno
se razlikuju od drugih kombinacija u najviše slučajeva. Naime,
njihovi promjeri su mnogo manji od promjera kod drugih kombinacija. Kombinacija
Ss ima još manje dimenzije, ali zbog malog broja podataka nije mogla
biti obrađena variaciono-statistički.


Slika 3. Evropski ariš S7
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Debljine biljaka
mm Diamerer of plants
R ^ V/////A 2 god. 2 yea?*
^^^3goc/. i years


20


m


´A


s« "> »> Sj S,


5? Sg 39 S40 $+
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Karakteristično´ je, da križanci, kod kojih je otac japanski ariš, slabije prirašćuju
u debljinu, nego> u visinu. U tom pogledu križanac Sto je najslabiji,
tj. ima najmanji debljinski prirast, dok je najbolji od. njih križanac Si. Kombinacija
S3 dobivena samooplodnjom ima dobar debljinski prirast, te se može
pretpostaviti, da matično- stablo- evropskog ariša broj 12 ima, ne samo- svojstvo
dobrog prirašćivanja u visinu, nego- i u debljinu. Kao i kod visinskog prirašćivanja
križanac Si (12 x 10) ima bolji debljinski prirast cd kombinacije Sio
(29 x 10), kod koje je za ženskog roditelja, umjesto´ evropskog ariša broj 12,
uzet evropski ariš broj 29, dok je muški roditelj japanski ariš ostao´ isti, tj.
stablo broj 10, što´ također potkrepljuje pretpostavku, da matično stablo broj
12 ima svojstvo- dobrog prirašćivanja u debljinu.


Kombinacija S9 (29 x 38) dala je potomstvo Fi-generaciju, koja ima dosta
dobar debljinski prirast, dok druge kombinacije (Sio i Su), kod kojih je ženski
roditelj također evropski ariš broj 29, imaju slabiji prirast ti debljinu. Zbog
toga ne možemo zaključiti, da matično stablo broj 29 ima svojstvo dobrog
prirašćivanja u debljinu.


Slika 4. Evropski ariš Ss Slika 5. Križanac Sin
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Za križance S2 i S5 dobivene križanjem evropskog i sibirskog ariša možemo
reći, da dobro prirašćuje u debljinu. Između njih nema signifikantnih razlika.


Općenito, kod svih kombinacija križanja manje je raspršivanje oko srednjih
vrijednosti za promjere, nego oko srednjih vrijednosti za visine biljaka, što


se vidi iz tabela II, V, VI i VII.
TABELA VI
Oznaka
križanja
Symbol
of crossing
Mjereno
Measured
n 2´x X
mm
2xä 0
Si
30. X 1959 255 2182 8.55 19619 1,929
7. X 1960 252 3994 15,85 67412 4,045
& 30. X 1959 9 76 8,44 664 1,694
7.X I960 9 163 18,11 3207 5,644
S3
30. X 1959 1 10,00 — —
7.X 1959 1 — 23,80 — —
St
30. X 1959 2 8.12 — —
7. X 1960 2 — 15,00 — —
s-, 30. X 1939 11 86 7,81 682 0.982
7. X1P60 11 191 17,36 3391 2,730
ST
30. X 1959 2 10,50 — —
7. X 1930 2 — 16,00 — —
S3
30. X 1959 3 5,33 — —
7. X 1960 n0 — 13,90 — —
Sa
30. X 1959 66 545 8,25 4695 1,729
7. X 1960 60 1037 17,23 18313 4,096
S10
30. X 1959 61 386 6,32 2630 1,767
7. X 1960 58 833 14,36 13995 4,455
Su
30. X 1959 35 203 5,80 1215 1,050
7. X 1930 35 460 13,14 6308 2.776


Ox


0,121


0,255


0,565
1,881

0,296


0.823
0,213
0,528


0,226
0 585


0,177


0,469
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 61     <-- 61 -->        PDF

59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

TAEELA VIII .


Podaci o dvogodišnjim biljkama*


Data on 2-year-old plants


Oznaka križanja


Symbol
of crossing


Si


S3


S2 Sä S9 Sio Sn


Ax=0,U Ax=0,74 Ax=0,30 z)x = 2,23 /)x = 2,75


t=0,1687 t=1,2638 2,58oA=062 2,58az)=0,65 2,58,/fö = 0,55
A =0,63 Ax=0,19 J x = 2,12 /]x = 2,64


S5
S9
t=l,034 t=0,3092
Ax=0,44
t=0,81708
t = 2,9095
z)x = l,49
t = 2,8102
Ax=l,93
2,58oA = 0,799
Sio
TABELA IX
Podaci o trogodišnjim biljakama*
Data on 3-year-old plants


Oznaka križanja


Symbol
of crossing


Si


s2 Sä Ss Sie Sn


Ax=2-26 Ax=l,48 Ax=l,43 Ax=l-49 ,fx = 2,71


t=l,57 t = l,25 2,58oA = l,50 2,58oA = l,64
S2 Ax=0,75 Ax=0,83 \x = 3 7r\
t=0,3887 t=0,537 t = 2.2f>6

Ax=0,05
t=0,039
Ax = 2,97
1 = 2.223
St
J x = 2,92
2,a8oz( = 2,03
Si*


t = 5,86


zfx = 2,01
t = ä,55


z/x = 2,45
2,58a,1=0,71


Ax=0,52
258oA = 0,74


2,58a. |=1,37


,Jx = 4,97
t = 3,742


J x = 4,19
t=4,57


ZJX=4,14
2,58a/l=l(81


Ax=l,22


2,58oA=l,93


fin
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Na osnovi iznesenih rezultata može se zaključiti slijedeće:


1. Križanci, kod kojih je muški roditelj japanski ariš, dobro prirašćuju u
visinu.
2. Međuvrsni hibrid Si nastao križanjem: evropski ariš broj 12 x japanski
-ariš broj 10 najbolje prirašćuje u visinu i u tom pogledu pokazuje pojavu heterozisa.
Kod ovog križanca je raspršivanje oko srednje vrijednosti visine
biljaka najmanje.
3. Za matično* stablo evropskog ariša broj 12 pretpostavlja se, da ima svojstvo
dobrog prirašćivanja u visinu na osnovi ovih konstatacija:
a) potomstvo od tog stabla dobiveno samooplodnjom prirašćuje dosta
dobro.


b) križanac Si, kod kojeg je kao ženski roditelj uzeto matično stablo broj
12 ima najbolji visinski prirast, a križanac Sio, kod kojeg je za ženskog roditelja
umjesto stabla broj 12, uzeto stablo broj 29, a muški roditelj je ostao isti
kao kod kombinacije Si, prirašćuje slabije.


4. Biljke S9 i Sio kombinacije križanja, kod kojih je za ženskog roditelja
uzeto matično stablo evropskog ariša broj 29, imaju kroz sve tri godine dobar
visinski prirast. Biljke Su kombinacije, kod koje je ženski roditelj stablo broj
29, a slobodno je oprašeno, zaostaju u visinskom prirašćivanju od drugih dviju
kombinacija. Na osnovi tih kombinacija križanja ne može se donijeti siguran
zaključak o svojstvu prirašćivanja matičnog stabla broj 29, ali se pretpostavlja,
da i to stablo, kao jedan od roditelja, može dati potomstvo, koje će imati dobar
"visinski prirast.


5. Međuvrsni hibridi (Si, S* i Sio), kod kojih je za muškog roditelja uzet
japanski ariš broj 10 slabije prirašćuju u debljinu nego u visinu.
6. Za matično stablo evropskog ariša broj 12 pretpostavlja se. da ima i
svojstvo dobrog prirašćivanja u debljinu na osnovi ovih rezultata:
a) biljka Fi-generacije dobivena samooplodnjom stabla br. 12 ima dobar
debljinski prirast.


b) križanac Si, kod kojega je kao ženski roditelj uzeto matično stablo broj
12, ima bolji debljinski prirast od križanca Sio. kod kojega je za ženskog roditelja,
umjesto´ evropskog ariša broj 12, uzet evropski ariš broj 29, a muški
roditelj je ostao isti kao i kod kombinacije Si.


7. Pretpostavlja se, da matično stablo evropskog ariša broj 29 ima svojstvo
slabijeg prirašćivanja u debljinu, budući da dvije kombinacije (Sio i S11), kod
kojih je ženski roditelj ovo stablo, imaju slabi debljinski prirast.
8. Hibridi (S2 i S5) nastali križanjem evropskog i sibirskog ariša dobro
prirašćuju u debljinu.
9. Kod potomstva svih kombinacija križanja manje je raspršivanje oko
srednjih vrijednosti za promjere nego oko srednjih vrijednosti za visine biljaka.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

LITERATURA


1.
Bel Ion, S.: 1954 Winiki dotychczasowych observaciji nad wzrostem mieszanca
modrzewia Larix eurolepis (Larix leptolepisxLarix europaea) na terenie lasöw
doswiadczainych SGGW w Rogowie, Sylwan 98 (4).
2.
Dimpf lrneier, R.: 1959 Die Bastardierung in der Gattung Larix, Forstwiss.
Forschungen, Beih. z. Forstw. Centralblatt 12.
3.
Edwards , M. V.: 1956 The hybrid Larch x Larix eurolepis Henry, Forestry
29 (1).


4.
Go the, H.: 1953 Ein Kreuzungsversuch mit Larix eurcpaea D. C, Herkunft
Schlitz und Larix leptolepis Gord., Z. Forstgenetik 2 (6).
5.
Go the, H.: 1956 Ein Kreuzungsversuch mit Larix europaea D. C, Herkunft
Schlitz und Larix leptolepis Gord., Z. Forstgenetik 5 (4).
6.
Kiellander , L. C: 1956 Report on the Development of the International
Provenance Test of Larch in Sweden, JUFRO, 12th Congress, Oxford.
7.
Kiellander, L. C: 1958 Hybridlärk och lärkhybrider, Svenska Skogsvardsföreningens
Tidskrift 4.
8
Langner , W.: 1951-52 Kreuzungsversuche mit Larix europaea D. C. und Larix
leptolepis Gord., Z. Forstgenetik 1 (1, 2).


9.
Langner , W.: 1961 Einige Versuchsergebnisse zum Inzuchtproblem bei der
forstlichen Saatgutgewinnung, JUFRO, 13. Kongress, Wien.
10. L e v e n, J. K.: 1949 Some experiments in cross pollination of European Larch
(L. europaea D. C.) and Japanese Larch (L. leptolepis Murray), Quart. J. Fort.
43 (2).
11. V i d a k o v i ć, M.: 1959 Oplemenjivanje ariša, Šumarski list, 10—11.
A NEW CONTRIBUTION TO THE BREEDING OF LARCH


In
1957 the author carried out artificial pollination of Larch trees. In the paper


(11) are presented the results of measurements of the seedlings-crosses after the first
year of age. Now the author presents the results of measurements of these seedlings
when 3 years old.
In the Table I are shown the combinations of the performed artificial pollination.
The height data referring to the seedlings are given in Tables II, III, IV, and V, as
well as in a histogram. The diameter of the seedlings was measured after the second
and third growing seasons. It was measured close to the ground surface. Data relating
thereto are shown in Tables VI, VTI, VIII, and IX, as well as in a histogram.


On the basis of these results the author came to the following conclusions:


1. Interspecific hybrids — for which an European or Siberian Larch was taken
as the female parent, and a Japanese Larch as the male parent — exhibit a good
rate of height growth while their diameter growth is somewhat inferior.
2. The hybrid Si produced by crossing European Larch No. 12 x Japanese Larch
No. 10 displays the best height growth, evidencing in this connection the phenomenon
of heterotic vigour.
3. For the parent tree of European Larch No. 12 it is supposed that it possesses
the character of good height and diameter growth, this being based on the following
findings:
a) The Fi-generation of this tree obtained by self fertilization possesses a good.
height and diameter growth rate.


b) The cross iSi, for which the parent tree No. 12 was taken as the female parent,
exhibits the best height growth among all other combinations, and as to the diameter-
growth it is better than is in the case of the cross Sio, in which for the female parent
was taken a tree of the European Larch No. 29 (instead of the No. 29), while the male
parent is the same as in the combination Si.


4. It is supposed that the second parent tree of European Larch No. 29 possesses,
a somewhat inferior height growth (and especially as to the diameter growth) than
European Larch No. 12.
5. In the progeny of all combinations the dispersion is smaller round the mean,
diameters then round the mean heights.
62