DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

NOVI PRILOG OPLEMENJIVANJA ARIŠA*
Prof, dr MIRKO VIDAKOVIĆ


suradnik Zavoda za četinjače — Jastrebarsko


UVOD


S oplemenjivanjem ariša započeli smo početkom 1957. godine. Tada smo izvršili
umjetno oprašivanje ariša i dobili nekoliko kombinacija biljaka-križanaca. U
radu (11) su prikazani rezultati mjerenja tih biljaka starih godinu dana, a osim
toga opisana je i metoda rada na dobivanju križanaca.


Sada donosimo rezultate mjerenja istih biljaka starih tri godine.


Nakon druge i treće vegetacijske periode vršeno je mjerenje visina i debljina
biljaka. Promjeri stabljika su mjereni pri dnu, neposredno uz tlo. Dobiveni podaci,
izuzev slučajeve gdje je bilo vrlo malo podataka, obrađeni su variciono-statistički.


Kod presadnje biljaka iza prve vegetacijske periode bile su zbog pomanjkanja
porstora posađene nagusto, pa su neke od njih uginule ili su zaostale u rastu. Zbog
toga je raspršivanje oko srednje vrijednosti, tj. standardna devijacija, mnogo veća.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
U tabeli I prikazane su kombinacije izvršenog umjetnog oprašivanja.


A. Visina biljaka
U tabeli II i histogramu prikazane su prosječne visine biljaka nakon prve,
druge i treće vegetacijske periode. Nakon prve godine najviše biljke su bile
one iz kombinacije S7, a iza njih slijede kombinacije S10, S<, Su, Si, S2, St,
S3, S5 i kao zadnja Ss.
Nakon druge godine možemo na osnovi visine biljaka spomenute kombinacije
razvrstati ovako: Si, S10, S3, Sa, S9, Sr,, Su, S4, S7, Ss. Iza treće vegetacjske
periode redoslijed je ovaj: Si, S4, S7, Sg, S10, S3, S2. Ss, Su i Ss.


Histogram visine biljaka


Ako promatramo razvoj tih biljaka kroz tri godine vidimo:


Evropski ariš Ss iz Slovenjgradca ima najmanji visinski prirast.


Križanac između evropskog i japanskog ariša Si pokazao> je već u prvoj
godini dobar rast, dok u drugoj i trećoj godini znatno odskače od drugih, te se
za njega može, s dovoljnom sigurnošću reći da ima pojavu heterozisa. Iz tabela
III i IV se vidi da se taj križanac, osim u jednom slučaju, signifikantno razlikuje
od drugih kombinacija. Raspršivanje oko srednje vrijednosti visine biljaka
je najmanje kod ove kombinacije što se vidi iz tabele II kao i iz tabele V,
gdje je prikazan raspored biljaka po visinskim razredima.


Drugi križanac između evropskog i japanskog ariša S10 iza prve godine


zaostaje u rastu u odnosu na kombinaciju Si, ali svejedno, po prirašćivanju u


visinu, spada u prvih pet kombinacija.


«Materijalna sredstva za ova istraživanja osigurao je Savezni, fond za naučni
rad i Savjet za naučni rad NHH.