DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PALEŽ LISCA DIVLJEG KESTENA
Prof. dr J. KIŠPATIC


Tokom obilaska većeg broja šumskih rasadnika, ustanovili smo na više
mjesta vrlo jaku zarazu lišća divljeg kestena jednom bolešću, koju je kod nas
prva obradila i opisala 1956. g. dr Milatovi ć (3). Osim toga i u Zavodu
smo dobili nekoliko primjeraka radi determinacije. Budući da je rad dr Milatović
objavljen u časopisu, koji je šumarima teže dostupan, to ću se ukratko
osvrnuti na ovu bolest. Premda divlji kesten u šumarstvu ne igra veliku ulogu,
on se ipak uzgaja u manjoj mjeri u mnogim šum. rasadnicima radi sadnje u
parkove, drvorede i si., te u novije vrijeme i u šume gdje se zadržavaju jeleni,
koji rado žderu plodove div. kestena (u takvim slučajevima treba stabla u
mladosti dobro zaštititi od jelena i srna).


Ta je bolest div. kestena već davno opisana u SAD (Stewart, 6, 1916), a u
Evropi je kao štetnu bilježe mnogi autori iza 1950. (Jugoslavija — Milatović,
(3), Italija — Goidanich, 2, Scaramuzi, 5, Švicarska — Scaramuzi, 5, Austrija


— Petrak, 4, Njemačka — Schneider, 7).
Bolest se očituje u pojavi ovećih pjega smeđe boje, opkoljenih blijedozelenim
poljem. Te &e pjege nalaze većinom na rubu i vrhu plojke, a rjeđe
unutar plojke. Oivičene su jačim rebrima. Zaraženi listovi se suše, posmeđe,
a većinom se saviju kao cigara, što je karakteristika za ovu bolest. Listovi su
potpuno suhi i mrve se. Rano otpadaju i na terenu smo nalazili već koncem
jula potpuno gole sadnice kestena. To smo isto nalazili i kod zasađenih kestena.
Zaražena se stabla izdaleka vide, jer im je lišće već ljeti smeđe i otpada.


Uzrok je bolesti gljiva Guignardia aesculi (Peck.) Stew. Međutim, ljeti
ćemo na zaraženim listovima naći samo nesavršenu plodnu formu — piknide —
Phyllosticina sphaeropsidea (Ell. et Ev.) Petr. = Phyllosticta sphaeropsid\ea Eli.
et. Ev. K tomu, neki su autori zabilježili još i drugu nesavršenu plodnu formu


— Asteromella aesculicola (Sacc.) Petr. Obje se nesavršene plodne forme razlikuju
u gradnji piknida i veličini te obliku spora. Kod nas je konstatirana samo
Phyllosticta sphaeropsidea.


Gljiva prezimljuje u otpalom lišću i u njemu se razvijaju do proljeća periteciji
— Guignardia aesculi, — te askospore iz njih dovode do primarne zaraze.
Kasnije se ljeti u pjegama razviju piknide — Phyllosticta sphaerospidea, — te
spore iz njih šire zarazu dalje.


Uloga druge forme piknida — Asteromella aesculicola — nije još objašnjena.
Potrebno je napomenuti, da do smeđenja i sušenja Ušća div. kestena može
doći i iz nekih drugih, nama još nepoznatih razloga. Prema tomu, tek prisustvo
piknida u vidu crnih tačkica dokaz je, da se radi o navedenoj gljivi. Još je
sigurnije izvršiti mikroskopsku pretragu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 48     <-- 48 -->        PDF

S obzirom na veliku štetnost ove bolesti div. kestena, izvršeni su pokusi
suzbijanja (Davis, 1). Ustanovljeno je, da se može uspješno suzbiti prskanjena
lišća bakarnim sredstvima 1% i Ziram odn. Zineb preparatima (npr. Lirothan
0,25%). Ta prskanja treba provoditi svakih 3—4 nedjelje čim kesten razvije
listove. Bit će zanimljivo, ako nas rukovodilac nekog šumskog rasadnika izvijesti


o uspjehu, kojeg je prskanjem kestena postigao.
LITERATURA:


1. Davis S. H.: Phytopathology, 38, 1948, str. 575.
2. Goidanich G.: FAO PI. Prot. Bull. 3. 1954. str. 4—7.
3. Milatović I.: Zaštita bilja, 38, 1956, 109—111 str.
4. Petrak F.: Sydowia, 10, 1956, 264—270, str.
5. Scaramuzzi G.: Ann. Sper. Agr. NS, 8, 1954, 1265—1281 str.
6. Stewart V. B.: Phytopathology, 6, 1916, 5—19 str.
7. Schneider R.: Nachrichtenblatt des dtsch. Pflschutzdienstes, 12 1961, str. 188—189.
ZUSAMMENFASSUNG


Es wurde kurz über diese bei uns in neuester Zeit sehr verbreitete Krankheit
der Rosskastanie berichtet. Man fand si oft in unseren Baumschulen als sehr schädlich,
ebenso in einigen Pflanzungen. Der Pilz wurde zuerst bei uns von Dr. Milatović
beschrieben. Auf Grund der Literatur und praktischer Beobachtungen sind Verschlage
für die Bekämpfung in Baumschulen gegeben. Da eine Blattbräune bei der
Rosskastanie auch ohne Pilz, wahrscheinlich durch die Trockenheit, entstehen kann,
wurde darauf Aufmerksamkeit gemacht.


An