DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

KEMIJSKO BIOLOŠKA METODA SUZBIJANJA GUBARA


Prof. dr ŽELJKO KOVACEVIC


Od godine 1947. uvedeno je kod nas kao i u mnogim drugim zemljama
suzbijanje masovne pojave štetnika na velikim površinama osobito u šumama
primjenom aviometode zamagljivanjem ili1 prskanjem. Primjena aviometode
zamagljivanjem zaraženih šuma 1948. i 1949. dala je vrlo dobre rezultate, a
isto tako su postignuti potpuno zadovoljavajući rezultati i kod suzbijanja gubara
kod posljednje njegove gradacije 1953—1958. godine.


Prateći taj rad na suzbijanju gubara aerosolom DDT u šumama i izvođenjem
različitih pokusa u laboratoriju došli smo do nekih vrlo interesantnih
podataka.


Od 1947. godine pa nadalje redovno smo kontrolirali rezultate provedenog
zamagljivanja. Kod toga smo primijetili, da i ondje gdje smo nakon provedenog
zamagljivanja našli žive gusjenice ili tu i tamo po koje jajno leglo do´ zaraze
na takvim tretiranim površinama nije druge godine došlo. To smo utvrdili
i kod pokusnog suzbijanja koje je 1949. god. provedeno u Mrsunjskom lugu sa
5 i 10% DDT, dok je inače na drugim mjestima bio upotrebljavan 15 i 20%
DDT. Tu konstataciju kontrolirali smo 1955. g. u našem laboratoriju. Te je
godine bio tretiran Ljeskovački lug i unatoč pravilno provedenom zamagljivanju
nalazili smo nakon pet dana u šumi žive starije gusjenice. Zamagljivanje
je svakako provedeno´ nešto kasno kad su se naime gubareve gusjenice nalazile
već u IV, V i VI stadiju svoga razvoja i kad su one u izvjesnoj mjeri prirodno
otporne spram insekticida.


Radi kontrole ponijeli smo žive gusjenice u laboratorij i tamo dalje uzgajali.
Rezultati su bili ovi: 80% gusjenica uginulo je pred samo čaurenje ili u
stadiju kukuljice. Iz preostalih kukuljica je izašlo samoi 10% leptira. Ženke
su nakon kopulacije odložile vrlo mali broj jaja, pa je u pojedinom jajnom
leglu bilo- samo 20—30 jaja. U proljeće samo smo iz najvećeg jajnog legla,
koje je imalo 87 jaja dobili mlade gusjenice. Međutim od tih gusjenica samo
se pet komada poček> razvijati dok su ostale nakon izlaženja iz jaja naskoro
uginule. Ali od tih pet gusjenica samo je jedna postigla nimfalni stadij i onda
uginula. Ti rezultati su nas naveli na pomisao´ da je do takvih rezultata došlo
zbog subletalnog djelovanja insekticida. Ta pretpostavka nas nije mogla potpuno
zadovoljiti već je trebalo´ dokazati da li DDT može kod nepovoljne primjene
dovesti do naknadnog ugibanja gusjenica, kukuljica ili čak do ugibanja
gusjenica, koje se razviju od ženki, koje su došle u stadiju gusjenice u dodir sa
insekticidom. Treba naime naglasiti da je pogibanje gusjenica i kukuljica, kao
i mladih gusjenica slijedeće godine bilo izazvano pojavom poliedri je, što je
tipična virusna bolest kod gubara.


Nakon sličnih konstatacija na terenu na nekim drugim mjestima mi smo
1959., I960´, i 1961. godine proveli ekzaktne pokuse sa DDT sredstvom Pantaka


41