DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Glavica, Sijaset i Borova) i u području Jurjevo 2 (Uijaševica i Borova draga).
Autohtone borove sastojine postoje i drugdje, na grebenima Velebita, i grupe
na dolomitima Vel. Kapele u Senjskoj draži; čitav areal je disjuntktan od jadranske
obale do oko 1.200 (1.400) m n. v. (Autohtone sastojine crnog bora su
i u unutrašnjosti, na Maloj Kapeli i Ličkoj Plješivici nedaleko Plitvičkih jezera,
ali nisu predmet ovih razmatranja.) Mogu se izlučiti za sjemenske baze. Sastojine
iznad Jurjeva treba izlučiti kao prirodan i turistički rezervat, napose otkad
je (god. 1961.) izgrađen automobilski put za potrebe NE Grabova; ovaj kompleks
sastojina crnog bora dopire do obale mora, pa je u tom pogledu jedinstven na
Zemlji (v. si. br. 1).


Slika br. 1 — Pogled na autohtonu sastojinu crnog bora (Pinus nigra) iznad obalnog
mjesta Jurjevo kod Senja, u području buduće hidroelektrane Grabova. Čitavu
šumu trebalo bi proglasiti prirodnim i turističkim rezervatom


Uloga kultura je različita. Možemo- ih razvrstati u tri grupe: 1. kulture kojima
je prvenstven zadatak da što više smanje loš utjecaj ekoloških faktora,
ukupno 39; 2. kulture kojima je osnovni zadatak da služe za estetsko oblikovanje
krajolika i rekreaciju, ukupno 10; 3. kulture kojima je bio- glavni zadatak da
stvore ekološke preduvjete za druge vrste drveća, ukupno 41. Poslije izgradnje
jadranske magistrale broj postojećih kultura u zelenom pojasu odn. za unapređivanje
krajolika nešto se bio povećao i tako relativno smanjio broj kultura
iz cstale dvije grupe. Kultura Tomišić draga, iznad kanjona ´kod Kozice (između
Senja i Novoga) na jadranskoj magistrali, može služiti za brdski camping, kad