DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Iz tih podataka naslućujemo, da američki borovac vrlo rano postiže kulminaciju
svog debljinskog prirasta, ali da mu debljinski prirast brzo počne
opadati.


Bolji uvid u debljinski prirast borovca pružaju nam komparativna mjerenja
debljinskog prirasta u jednoj 26. godišnjoj mješovitoj kulturi u Orahovačkoj
Planini u Slavoniji. U toj kulturi su izmješane ove vrste drveća: obična smreka,
zelena duglazija i američki borovac. Mjerenjem prirasta u debljinu utvrdili
smo, da poprečni godišnji debljinski prirast bez kore iznosi: za zelenu duglaziju
1,3 cm, za američki borovac 1,2 cm i za običnu smreku 0,6 cm. Iz toga se vidi,
da je u toj kulturi do 26. godine američki borovac prirašćivao dva puta više
od obične smreke.


Da bi bolje upoznali tok rasta i prirasta američkog borovca, analizirali smo
nekoliko njegovih stabala. Ovdje ćemo se ograničiti na analizu američkog borovca
iz gospodarske jedinice »Krndija — Našička« u Slavoniji, gdje je on
unesen u prirodne sastojine hrasta kitnjaka. U odjelu 225. spomenute gospodarske
jedinice srušili smo> jedno stabk> američkog borovca i jedno stablo hrasta
kitnjaka. Oba stabla rasla su u istim ekološkim i gospodarskim prilikama —
jedno pored drugoga. Zato su podaci analize tih stabala interesantni, jer se
može uspoređivati rast i prirast tih dviju vrsta drveća. Na slici 4 prikazali smo
rast i prirast tih stabala u visinu i debljinu te rast i prirasit njihove drvne
mase. Na lijevoj strani slike nalazi se razvoj i prirast u visinu; na desnom
kraju te slike prikazan je razvoj i prirast drvne mase, a u sredini se nalazi
razvoj i prirast stabala u debljinu. Iz spomenute slike vidimo, da američki borovac
mnogo brže raste od hrasta kitnjaka. U pojedinim godinama postigle BU
te dvije vrste drveća ove dimenzije:


Visina
Starost 20 30 40 50 60 godina
Američki borovac 9,3 16,1 19,6 22,4 24,4 metara
Hrast kitnjak 8,7 12,9 16,3 19,3 22,3 metara


Debljina u prsnoj visini
Američki borovac 13,6 23,0 29,6 33,6 36,6 centimetara
Hrast kitnjak 6,6 11,8 16,3 20,1 22,9 centimetara
Drvna masa
Američki borovac
Hrast kitnjak
0,08
0,02
0,330,077
0,71
0,19
1,11
0,32
1,490,46
m3
m3


Ako se ograničimo na 30t-godišnji produkcioni proces, vidimo, da američki
borovac u tom vremenu postiže dva puta veću debljinu a oko četiri puta veću
drvnu masu negoli hrast kitnjak.


Što se tiče prirasta u visinu, on je kod američkog borovca veći nego kod
hrasta kitnjaka. Debljinski prirast američkog borovca također je veći; izjednačenje
nastupa u 50. godini. Volumni prirast američkog borovca je stalno viši od
volumnog prirasta hrasta kitnjaka. Veća produktivna sposobnost drvne substance
američkog borovca u odnosu na hrast kitnjak u gospodarskoj jedinici
»Krndija — Našička-« je evidentna. Pritom treba istaknuti, da veća produk