DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Tabela 2
Tečajni godišnji prirast u m-1 po jednom hektaru


Bonitetni razred


Starost


I II III IV T


od 20 do 30 god. 20,4 18,0 14,4 9,8 5,7


od 30 do 40 god. 19,3 17.0 13,6 9,0 5,5


od 40 do 50 god. 18,5 16,0 12,6 8,5 5,1


od 50 do 60 god. 16,5 14,2 11,6 7,7 4,8


od 60 do 70 god. 14,0 12,6 10,1 6,7 4,1


od 70 do 80 god. 12,9 10,9 8,4 6,0 3,4


od 80 do 90 god. 10,7 9,2 7,3 5,0 3,0


Za utvrđivanje drvne mase pojedinih stabala zelene duglazije donosim»
u tabeli 3 dvoulaznu tablicu drvnih masa. Sastavili su je Me Arđle. W. H. Meyeti D. Bruce, a mi smo je preradili na metarsku mjeru.


Smatramo, da se tabela 3 može primijeniti za utvrđivanje drvne mase duglazije
u našoj zemlji. Nemamo, doduše, za to dovoljno mjerenja, ali ipak dosadašnja
naša istraživanja nas upućuju na to. Evo za to jednog primjera. U
Zelendvoru smo srušili 11 stabala zelene duglazije različitih dimenzija. Na
temelju sekcioniranja utvrdili smo drvnu masu tih stabala i sastavili jednoulaznu
tabl´cu (tarifu) (vi) za zelenu duglaziju u Zelendvoru. Nezavisno od
toga, konstruirali smo za zelenu duglaziju u Zelendvoru na temelju izmjerenih
visina oborenih stabala i dvoulaznih Me Ardlovih tablica tarifu (va). Ako usporedimo
obje tarife (v. tabelu 4), vidimo, da razlike nisu velike. To se vidi
iz tarifnih linija na logaritamskom papiru na kojem (vi) označava originalnu
tarifu, a (vž) tarifu, dobivenu pomoću Me Ardlovih tablica. Primjenom tarife
(vt) dobili smo u Zelendvoru drvnu masu od 467,82 m3/ha a primjenom tarife
(V2) drvnu masu cd 446,60 nrVha. Razlika iznosi 4,5%.


Tabela 4


Dem 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38


vi m-1 0,168 0 229 0,294 0,363 0,442 0,530 0,634 0,748 0,866 0,988 1,112 1,245
V! m3 0,183 0,237 0,307 0,376 0,457 0,541 0,631 0,728 0,835 0,952 1,073 1,202


Dem 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60


vi m3 1,445 1 614 1 796 2,000 2,200 2,420 2,648 2880 3,135 3,420 3,680
vi m3 1,334 1,468 1,603 1,800 1,940 2,146 2,342 2,540 2,738 2,950 3,170


S obzirom na svoj brzi rast i veliki prirast zelena duglazija je vrlo rano
unesena iz Amerike u Evropu (Francusku, Njemačku, Austriju, Jugoslaviju i
dr.), gdje je u određenim uvjetima dala vrlo dobre rezultate. Za našu zemlju
RU najinteresantniji rezultati u onim evropskim zemljama, koje imaju slične


li