DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Zelena duglazija raste od prirode u umjerenim područjima sjeverozapadne
Amerike. Prirodno nalazište zelene duglazije se proteže cd Britanske Kolumbije
do Meksika. U državama Oregon i Washington zelena duglazija dosegnula
svoj maksimalni razvoj kako s obzirom na svoje dimenzije i brzinu prirašćivania,
tako i s obzirom na kvalitetu drva. U tim državama oblast zelene
duglazije zauzima površinu od 9,7 miliona hektara. Karakteristike te oblasti
jesu ispresjecani brdoviti tereni sa širokim plodnim dolinama. Tla su šljunkovita,
pjeskovita, glinasta, ilovasta sa svim mogućim kombinacijama tih individualnih
kategorija. U pravilu tla u brdima su uglavnom glinasta i ilovasta,
dok su tla u dolinama većinom šljunkovita i pjeskovita s različitim primjesama
gline i ilovače.


Klima u državama Oregon i Washington vrlo je povoljna za rast četinjača.
Izuzevši pojedine planinske vrhunce, zime u toj oblasti su kratke i rijetko su
kad oštre. Na taj je način vegetacijska perioda duga i obično bez ljetnih i
zimskih ekstrema. Prosječna temperatura za vrijeme vegetacijske periode se
kreće oko 13,5°C. Godišnje oborine variraju cd 500—2.500 mm. Najveći dio
oblasti zelene duglazije ima godišnje oborine oko 1.000—1.500 mm, ali u .crpnju,
kolovozu i rujnu oborine su oskudne.


Premda zelena duglazija dominira u spomenutoj oblasti i raste u najrazličitijim
okolnostima, ipak se šume zapadnog Oregona i Washingtona sastoje i od
drugih vrsta drveća. Na Pacifičkoj obali, gdje ima mnogo vlage usljed čestih
magla i obilne kiše sa Tihog Oceana, rastu Tsuga heterophylla, Picea sitchensis.
a južnije Chamaecyparis Lawsoniana. U višim predjelima, istočno od Pacifika,
nalazimo Thuju plicatu, Pinus monticolu i Abies nobilis. Sume zelene duglazije
su čiste ili mješovite s malenom primjesom ostalih vrsta od kojih su najčešće
Tsuga heterophylla, Thuja plicata i Abies grandis.


Sastojine zelene duglazije u dobi od 10 godina imaju oko 2.200 stabala po
hektaru. Taj broj stabala padne najmanje na jednu polovinu u 30. godini. U
toj doti veći dio tih stabala ima prsni promjer cd 30 cm. U dobi od 80 godina
broj stabala po* hektaru se kreće oko 200; većina stabala ima 60—90 cm prsne
debljine. Najjača stabla dosežu visinu od 60 metara; debla su čista od grana
do polovine visine stabla.


Na sjeverozapadnom Pacifiku zelena duglazija je visoko, punodrvno- stablo,
koje u starijoj dobi ima goleme dimenzije. Izuzevši Kalifornijske sekvoje, zelena
duglazija je najviše stablo u sjevernoameričkim šumama. Stabla prsnog
promjera od 150—180 cm i totalne visine cd 75 metara se mogu naći u zrelim
šumama. Danas su već rjeđa stabla prsnog promjera cd 240—270 cm s totalnom
visinom cd 80 metara.


U dobro obraslim sastojinama zelene duglazije postrane grane na deblu
se suše i otpadaju, tako da debela stabla imaju obično lijepa debla, čista
od grana.


Mlade sastojine zelene duglazije su u svem prirodnom nalazištu prilično
otporne protiv bolesti i insekata.


Zelena duglazija se regenerira jedino sjemenom; nema izbojne snage iz
panja. Sjeme dozrijeva u augustu i septembru. U pravilu svake treće ili četvrte
godine obilno fruktificira.


Korijenje zelene duglazije je duboko, no- dubina korijenja zavisi od vlage
u tlu, tako da je na vlažnim tlima korijenje pliće pa ondje izolirana stabla
vjetar lako izvaljuje.


12