DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 12     <-- 12 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU RASTA I PRIRASTA ZELENE DUGLAZIJE
I AMERIČKOG BOROVCA
DUŠAN KLEPAC


Zelena duglazija i američki borovac spadaju među vrste drveća brzog rasta
i velikog prirasta. Zato su te vrste interesantne za našu zemlju, koja oskudijeva
na četinjarima. S obzirom na to, da u Hrvatskoj ima nešto kultura zelene
duglazije i borovca. postoji mogućnost, da se istraži prirast tih vrsta drveća,
dakako, u uvjetima pod kojima su one uzgajane. Imajući to pred očima započeli
smo istraživanja prirasta zelene duglazije i američkog borovca te prve
rezultate tih istraživanja donosimo u formi prethodnog izvještaja.* U toku
daljnjih istraživanja namjeravamo obuhvatiti preostale sastojine, grupe i grupice
stabala tih dviju vrsta drveća, da bi našli u kojim uvjetima su one visokoprinosne
vrste.


Zelena duglazija


(Pseudotsuga Douglasii Can)


Rod Pseudotsuga pripada familiji Pinaceae a prema Schencku se dijeli po
oblastima rasprostranjenja na ove vrste.


1.
Zapadna Amerika;
Pseudotsuga taxifolia Britton
Pseudotsuga macrocarpa Mayr
2.
Japan:
Pseudotsuga japonica Beissner
Pseudotsuga Wilsoniana Hayata


3.
Kina (Jünnan):
Pseudotsuga sinensis Dođe
Pseudotsuga Forrestü Craib
Najvažnija od tih vrsta je Pseudotsuga taxifolia, koja ima najveće prirodno
rasprostranjen je od svih vrsta duglazije. Proteže se u Zapadnom dijelu SAD
od 23. do 55. stupnja geografske širine. U toj velikoj oblasti prirodnog rasprostranjenja
razvile su se pod utjecajem različitih klimatskih prilika mnogobrojne
varijetete od kojih su najvažnije; «-viridis-«, »-caesia-« i »glauca«. Ovdje ćemo
se ograničiti na zelenu duglaziju: Pseudotsuga taxifolia var. viridis ili Pseudotsuga
Douglasii Carr.


* Ova istraživanja inicirala je Sekcija za šumarstvo Poljoprivredno-šumarske
komore NRH i povjerila Zavodu za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu
zadatak, da istraži rast i prirast zelene duglazije i američkog borovca na području
NTl Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S m AK ft-Ö Ar«*
´ Sr
´. . . .


mu


f
f
SP *S BH rwf. J3B fggJH


RB^M 1


-


*§^: i ´ ´Ä


i i i 1´ 11 H


´ UH«!


IHi


SI


HHL ju


nm


.. ..


^


Duglazija u Pičulinu. Gorski Kotar (Foto Milas)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Zelena duglazija raste od prirode u umjerenim područjima sjeverozapadne
Amerike. Prirodno nalazište zelene duglazije se proteže cd Britanske Kolumbije
do Meksika. U državama Oregon i Washington zelena duglazija dosegnula
svoj maksimalni razvoj kako s obzirom na svoje dimenzije i brzinu prirašćivania,
tako i s obzirom na kvalitetu drva. U tim državama oblast zelene
duglazije zauzima površinu od 9,7 miliona hektara. Karakteristike te oblasti
jesu ispresjecani brdoviti tereni sa širokim plodnim dolinama. Tla su šljunkovita,
pjeskovita, glinasta, ilovasta sa svim mogućim kombinacijama tih individualnih
kategorija. U pravilu tla u brdima su uglavnom glinasta i ilovasta,
dok su tla u dolinama većinom šljunkovita i pjeskovita s različitim primjesama
gline i ilovače.


Klima u državama Oregon i Washington vrlo je povoljna za rast četinjača.
Izuzevši pojedine planinske vrhunce, zime u toj oblasti su kratke i rijetko su
kad oštre. Na taj je način vegetacijska perioda duga i obično bez ljetnih i
zimskih ekstrema. Prosječna temperatura za vrijeme vegetacijske periode se
kreće oko 13,5°C. Godišnje oborine variraju cd 500—2.500 mm. Najveći dio
oblasti zelene duglazije ima godišnje oborine oko 1.000—1.500 mm, ali u .crpnju,
kolovozu i rujnu oborine su oskudne.


Premda zelena duglazija dominira u spomenutoj oblasti i raste u najrazličitijim
okolnostima, ipak se šume zapadnog Oregona i Washingtona sastoje i od
drugih vrsta drveća. Na Pacifičkoj obali, gdje ima mnogo vlage usljed čestih
magla i obilne kiše sa Tihog Oceana, rastu Tsuga heterophylla, Picea sitchensis.
a južnije Chamaecyparis Lawsoniana. U višim predjelima, istočno od Pacifika,
nalazimo Thuju plicatu, Pinus monticolu i Abies nobilis. Sume zelene duglazije
su čiste ili mješovite s malenom primjesom ostalih vrsta od kojih su najčešće
Tsuga heterophylla, Thuja plicata i Abies grandis.


Sastojine zelene duglazije u dobi od 10 godina imaju oko 2.200 stabala po
hektaru. Taj broj stabala padne najmanje na jednu polovinu u 30. godini. U
toj doti veći dio tih stabala ima prsni promjer cd 30 cm. U dobi od 80 godina
broj stabala po* hektaru se kreće oko 200; većina stabala ima 60—90 cm prsne
debljine. Najjača stabla dosežu visinu od 60 metara; debla su čista od grana
do polovine visine stabla.


Na sjeverozapadnom Pacifiku zelena duglazija je visoko, punodrvno- stablo,
koje u starijoj dobi ima goleme dimenzije. Izuzevši Kalifornijske sekvoje, zelena
duglazija je najviše stablo u sjevernoameričkim šumama. Stabla prsnog
promjera od 150—180 cm i totalne visine cd 75 metara se mogu naći u zrelim
šumama. Danas su već rjeđa stabla prsnog promjera cd 240—270 cm s totalnom
visinom cd 80 metara.


U dobro obraslim sastojinama zelene duglazije postrane grane na deblu
se suše i otpadaju, tako da debela stabla imaju obično lijepa debla, čista
od grana.


Mlade sastojine zelene duglazije su u svem prirodnom nalazištu prilično
otporne protiv bolesti i insekata.


Zelena duglazija se regenerira jedino sjemenom; nema izbojne snage iz
panja. Sjeme dozrijeva u augustu i septembru. U pravilu svake treće ili četvrte
godine obilno fruktificira.


Korijenje zelene duglazije je duboko, no- dubina korijenja zavisi od vlage
u tlu, tako da je na vlažnim tlima korijenje pliće pa ondje izolirana stabla
vjetar lako izvaljuje.


12
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Zelenu duglaziju često u Americi zovu »crvenom« ili »žutom jelom« zbog boje
i 1. valitete drva. U jednom istom stablu mogu se naći dijelovi drva žute i crvene
br je. Obično je drvo iz centralnog dijela stabla crvene boje, a ono iz periferni
g dijela je žute boje. Žuto drvo se smatra boljim i vrednijim zbog finoće
gelova, bolje obradivosti i ljepše boje. Stvaranje crvenog drva se pripisuje
brzom prirašćivanju, a kako se tempo prirašćivanja smanjuje sa starošću, to
samo starija stabla imaju određeni dio žutog drva. Zbog toga mlade sastojine
zelene duglazije označavaju obično kao »crvene jelove šume« za razliku od
starih šuma, koje zovu »žute jelove šume«.


Drvo zelene duglazije je vrlo cijenjeno u SAD, gdje je našlo veliku primjenu
u građevinarstvu, stolariji i preradi. Gotovo sve stambene kuće na obali
Pacifika u SAD izgrađene su cd drva duglazije, koje je vrlo. dekorativno i
kvalitetno.


U oblasti zelene duglazije najbrži prirast je zabilježen na sjevernim, sjeveroistočnim
i istočnim ekspozicijama. Pored ekspoz:cije, na prirast zelene
duglazije utječe tlo. Najbrži i najveći prirast izmjeren je na dubokim, pješkevito-
glinastim tlima. Na trn tlima i navedenim ekspozicijama bilo je godišnje
oko 1.500 mm oborina. Uz manje oborine prirast je osjetljivo niži.


Skup svih ekoloških faktora (kvaliteta tla, ekspozicija, inklinacija, nadmorska
visina, oborine itd.) izražavaju u SAD pomoću »site index«-a, koga definiraju
visinom stabala u stotoj godini starosti. »Site index« odgovara donekle
našem pojmu boniteta. U oblasti zelene duglazije razlikuju 5 »site index«-a
ili 5 boniteta:


I 60 metara
II 51
III 42 . „
IV 33
V 24


Na I bonitetu stabla u 100-gođišnjoj sastojini visoka su 60, na II bonitetu
51, na III bonitetu 42 metra itd. Na toj bazi izrađene su u SAD prirasnopri´>~dne
tablice za zelenu duglaziju. Izmjereno je preko 2.000 malih pokusnih ploha
u državi Oregon i Washington.


Prema prirasnoprihodnim tablicama, koje su izradili Me Ardle, W. H. Meyer
i D. Bruce navodimo u tabeli 1 podatke o drvnoj masi sastojine po hektaru
za odnosne bonitete.


Iz te tabele mogu se izračunati godišnji prirasti po> hektaru, koji su navedeni
u tabeli 2.


U kulturama i plantažama postignuti su veći prirasti cd onih koje iskazuju
Me Ardlove prirasnoprihodne tablice za prirodne šume. Mnogo veći prirasti
postignuti su primjenom fertilizatora. Na sjeverozapadnoj Pacifičkoj obali utvrđeno
je, da u šumskim tlima nedostaje dušika. Zato se ondje uz pc>mcć fertilizatora
dodaje oko 100—150 funta dušika po akru kroz više godina, što se pozit
vno odražava na debljins.kom prirastu stabla zelene duglazije kako je to
prikazano na slici 1.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 1. Utjecaj fertilizatora na debljinski prirast
Pokazalo se, da primjena fertilizatora ima najbolji uspjeh u sklopljenim
sastojinama. kad su stabla dovoljno razvila svoje krošnje. Raspršivanje fertilizatora
vrši se na manjim površinama ručnim uređajem a na većim avionskim.
Najpovoljnije vrijeme je rano proljeće prije nego stabla počnu prirašćivati
Tabela 1
Drvna mass sastojine u m´ po jednom hektaru
Starost Bonitetni razred
godine II III IV


20 128 108 87 61 36
30 332 288 231 159 93
40 525 458 367 249 148
´ 50 710 .818 493 334 199
60 875 760 609 411 245
70 1015 886 710 478 286
80 1144 995 794 538 329
90 1251 1087 867 588 350
100 1339 1162 929 «30 374


H
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Tabela 2
Tečajni godišnji prirast u m-1 po jednom hektaru


Bonitetni razred


Starost


I II III IV T


od 20 do 30 god. 20,4 18,0 14,4 9,8 5,7


od 30 do 40 god. 19,3 17.0 13,6 9,0 5,5


od 40 do 50 god. 18,5 16,0 12,6 8,5 5,1


od 50 do 60 god. 16,5 14,2 11,6 7,7 4,8


od 60 do 70 god. 14,0 12,6 10,1 6,7 4,1


od 70 do 80 god. 12,9 10,9 8,4 6,0 3,4


od 80 do 90 god. 10,7 9,2 7,3 5,0 3,0


Za utvrđivanje drvne mase pojedinih stabala zelene duglazije donosim»
u tabeli 3 dvoulaznu tablicu drvnih masa. Sastavili su je Me Arđle. W. H. Meyeti D. Bruce, a mi smo je preradili na metarsku mjeru.


Smatramo, da se tabela 3 može primijeniti za utvrđivanje drvne mase duglazije
u našoj zemlji. Nemamo, doduše, za to dovoljno mjerenja, ali ipak dosadašnja
naša istraživanja nas upućuju na to. Evo za to jednog primjera. U
Zelendvoru smo srušili 11 stabala zelene duglazije različitih dimenzija. Na
temelju sekcioniranja utvrdili smo drvnu masu tih stabala i sastavili jednoulaznu
tabl´cu (tarifu) (vi) za zelenu duglaziju u Zelendvoru. Nezavisno od
toga, konstruirali smo za zelenu duglaziju u Zelendvoru na temelju izmjerenih
visina oborenih stabala i dvoulaznih Me Ardlovih tablica tarifu (va). Ako usporedimo
obje tarife (v. tabelu 4), vidimo, da razlike nisu velike. To se vidi
iz tarifnih linija na logaritamskom papiru na kojem (vi) označava originalnu
tarifu, a (vž) tarifu, dobivenu pomoću Me Ardlovih tablica. Primjenom tarife
(vt) dobili smo u Zelendvoru drvnu masu od 467,82 m3/ha a primjenom tarife
(V2) drvnu masu cd 446,60 nrVha. Razlika iznosi 4,5%.


Tabela 4


Dem 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38


vi m-1 0,168 0 229 0,294 0,363 0,442 0,530 0,634 0,748 0,866 0,988 1,112 1,245
V! m3 0,183 0,237 0,307 0,376 0,457 0,541 0,631 0,728 0,835 0,952 1,073 1,202


Dem 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60


vi m3 1,445 1 614 1 796 2,000 2,200 2,420 2,648 2880 3,135 3,420 3,680
vi m3 1,334 1,468 1,603 1,800 1,940 2,146 2,342 2,540 2,738 2,950 3,170


S obzirom na svoj brzi rast i veliki prirast zelena duglazija je vrlo rano
unesena iz Amerike u Evropu (Francusku, Njemačku, Austriju, Jugoslaviju i
dr.), gdje je u određenim uvjetima dala vrlo dobre rezultate. Za našu zemlju
RU najinteresantniji rezultati u onim evropskim zemljama, koje imaju slične


li
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 18     <-- 18 -->        PDF

16
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 19     <-- 19 -->        PDF

17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

18
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Tabela 3a


a


Drvna masa zelene duglazije u m s korom (krupno drvo ´)


h Promjer stabla u. visini od 1.3 m iznad zemlje (cm) h


m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m


7 0,02 0,06 7
8 0,02 0,06 8
9 0,03 0,07 9
10 0,03 0,08 0,14 10
U 0,03 0,09 0,15 11
12 0,04 0,09 0,17 0,25 12
13 0,04 0,10 0,18 0,27 13
14 0,05 0,11 0,19 0,30 0,41 14
15 0,05 0,12 0,21 0,32 0,44 15
16 0,05 0,13 0,22 0,34 0,47 16
17 0,06 0,14 0,24 0,36 0,50 0,66 17
18 0,06 0,14 0,25 0,38 0,53 0,70 18
19 0,07 0,15 0,27 0,41 0,56 0,74 19
20 0,07 0,16 0,28 0,43 0,59 0,78 1,00 20
21 " 0,07 0,17 0,30 0,45 0,62 0,82 1,05 21


v


22 0,18 0,31 0.47 0,66 0,86 1,10 22
23 0,19 0,33 0,50 0,69 0,91 1,15 23
24 0,20 0,34 0,52 0,72 0,95 1,20 1,49 24
25 0,21 0,36 .0,54 0,75 0,99 1,26 1,55 25
26 0,37 0,57 0,78 1,03 1,31 1,61 1,96 26
27 0,39 0,59 0,82 1,07 1,36 1,68 2,04 2,45 27
28 0,41 . 0,61 0,85 1,12 1,41 1,74 2,12 2,55 28
29 0,42 0,64 0,88 1,16 1,47 1,81 2,20 2,64 3,14 29
30 0,44 0,66 0,92 1,20 1,52 1,87 2,28 2,73 3,25 3,80 4,40 30
31 0,69 0,95 1,25 1,58 1,94 2,36 2,83 3,36 3,93 4,56 31
32 0,71 0,99 1,29 1,63 2,01 2,44 2,92 3,47 4,07 4,71 32
33 0,73 1,02 1,34 1,69 2,08 2,52 3,02 3,59 4,21 4,87 33
34 0,76 1,06 1,38 1,75 2,15 2,61 3,12 3,70 4,34 5,03 34
35 1,09 1,43 1,81 2,22 2,69 3,22 3,82 4,48 5,19 35
36 1,13 1,48 1,86 2,30 2,78 3,32 3,94 4,61 5,35 36
37 1,17 1,53 1,92 2,37 2,86 3,42 4,05 4,75 5,50 37
38 1,21 1,58 1,99 2,44 2,95 3,52 4,17 4,88 5,66 38
39 1,25 1,63 2,05 2,51 3,03 3,63 4,29 5,02 5,81 39
40 1,29 1,68 2,12 2,59 3,12 3,73 4,41 5,15 5,97 40
41 1,74 2,18 2,66 3,21 3,84 4,53 5,29 6,13 41
42 1,80 2,25 2,74 3,30 3,94 4,66 5,43 6,29 42
43 2,32 2,82 3,39 4,05 4,78 5,58 6,45 43
44 2,90 3,49 4,16 4,91 5,73 6,62 44
45 2,99 3,58 4,27 5,04 5,88 6,79 45


(K , Hausser, 1956)


Napomena: na račun panja smanjiti mase za S´/o.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ekološke prilike kao Jugoslavija. To je razlog, da ovdje citiramo Fourchyevaistraživanja o zelenoj duglaziji u Francuskoj. Evo ukratko Fourchyevihzaključaka.


1. Zelena duglazija je vrsta drveća brzog rasta, koja može dati godišnje
po hektaru 30 do 40 m3 tečajnog prirasta, no tako veliki prirast zelene duglazije
mcže se očekivati samo u vrlo povoljnim ekološkim prilikama.
2. Klimatska amplituda unutar koje zelena duglazija dobro uspijeva je
velika.
3. Zelena duglazija je vrlo osjetljiva na edafske prilike, tako da se veliki
prirast može postići samo na plodnim i svježim tlima, bogatim vodom.
4. Njezino je korijenje vrlo plitko zbog čega kulture zelene duglazije često
stradavaju od vjetrova.
5. Zelenu duglaziju treba saditi rijetko. 3.000 sadnica po hektaru je dovoljno.
Gušća sadnja ne samo da je skuplja, nego je i štetna.
6. Prorede treba obavljati često, barem svakih 5 godina. Veći turnusi prorjeđivanja
i slabe prorede jako smanjuju prirast.
7. Podržavanje mladih, gustih sastojina, da bi se postignulo prirodno
čišćenje debla od postranih grana je zabluda, jer se zelena duglazija vrk> slabo
prirodno čisti. Preporuča se umjetno čišćenje debla od grana (piljenje!), što
omogućuje dobivanje kvalitetnih sortimenata.
8. Visina srednjeg stabla ne zavisi od gustoće sastojine, što znači, da se
u rijetkim kulturama ne gubi visinski prirast nego se povećava prirašćivanje
u debljinu.
9. Proučavanje rasa duglazije značajno je za povećanje prirasta i za čišćenje
debla cd grana.
10. Za kubiciranje zelene duglazije mogu se upotrebi ti Schaefferove tarife
»tarifs lents«.
11. Stablimična smjesa zelene duglazije s ostalim autohtonim vrstama
drveća nije povoljna. Preporuča se samo grupimična smjesa.
U Njemačkoj je Wagenknecht došao do sličnih zaključaka te kaže da su
duboka, rahla, svježa i topla tla preduvjet, za dobro uspijevanje duglazije. On
preporuča, da se duglazija ne uzgaja na teškim i hladnim ilovastim tlima ni
na jako degradiranim tlima.


Prilikom naših istraživanja utvrdili smo, da većina naprijed navedenih
zaključaka vrijedi u cijelosti za naše prilike s tom napomenom, da zelena duglazija
u našoj zemlji strada od Rhabdocline pseudotsuge i Adelopus gäumanni


o čemu su kod nas pisali
Anić, Tregubov, Kišpatić i drugi.
U toku naših istraživanja mi smo položili nekoliko pokusnih ploha u kulturama
zelene duglazije, koje su svojevremeno podignute u Hrvatskoj. Godišnji
volumni prirast mjerili smo po metodama uzoraka (Meyerova diferencijalna
metoda, formule L. Schaeffera, autorova metoda, itd.). Rezultate tog mjerenja
donosimo u tabeli 5. Iz te tabele vidimo, da se izmjereni tečajni prirast istraživanih
kultura zelene duglazije kreće od 8,3—18,5 m3 godišnje po hektaru.
Naša mjerenja potvrđuju već ranije Fourchyeve zaključke, da zelena duglazija
samo u određenim ekološkim prilikama — a naročito na dubokom i vlažnom
tlu — daje veće priraste od domaćih vrsta. Na sjevernoj ekspoziciji Zagrebačke
Gore — na više manje kamenitom terenu nadmorske visine od oko 800 metara


— zelena duglazija se pokazala slabo. Bolje prirašćuje zelena duglazija u arbo


ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Tabela 5


C0 e
luokalitet pokusne plohe ** a a ja
n
U Godišnji
drvne mase na
prirast
panju po ha
03W
u:
w
> ^
u o
T3 S
OJ o
tZ> ft
tečajni poprečni
godine m3 cm m"
Zagrebačka Gora 22 88 11,0 8,3 4,0
Zelendvor (Varaždin) 48 468 33,0 14,4 9,7
Arboretum »Opeke« 50 384 30,0 9,8 7,7
»Pićulin« Gorski Kotar 70 «578 43,5 18,5 9,7


retumu »Opeke«, no ni tamo joj edafske prilike najbolje ne odgovaraju. Mnogo
bolje ona prirašćuje u Zelendvoru, a najbolje u Pičulinu — u dolini rijeke Kupe
na plodnom tlu s obiljem vlage. Ondje smo* izmjerili godišnji prirast od
28,5 ms/ha u 70 godišnjoj sastojini, što ukazuje na veliku prihodnu sposobnost
zelene duglazije u određenim ekološkim prilikama naše zemlje. Veličina od
18,5 nrVha godišnjeg prirasta vrlo je ohrabrujuća pogotovu ako< se ima pred očima,
da se taj prirast gomila na vrlo lijepim stablima, koja su visoka do 40 metara,
da su im debla prilično čista od grana a da im je drvo odlične kvalitete.*


Činjenicu, da zelena duglazija raste i u našem Primorju, obrazlažemo svojstvom
te vrste drveća, da ona dobro podnosi ljetne suše. Ipak u području
submediterana čini se, da zelena duglazija nije visokopri nosna vrsta drveća, jer
edafski faktori u tom području nisu najpovoljniji za nju.


Prirasti zelene duglazije, koje smo> mi izmjerili, manji su od onih, koji se
mogu naći u prirasnoprihodnim tablicama na I bonitetu.


Razlog treba tražiti u tome, što´ je zelena duglazija u našoj zemlji uzgajana
bez obzira na njezine zahtjeve na edafske prilike i što se kulture nisu intenzivno
njegovale nego su rasle u pregustom sklopu, pa im je prirast u debljinu slab.


Prema stranim prirasnoprihodnim tablicama sveukupna proizvodnja zelene
duglazije do 50. godine po hektaru iznosi:


prema engleskim tablicama prema njemačkim tablicama


(Hummel i Christi) (Schober)


na I bonitetu 1094 m8 940 m»
na II bonitetu 936 m8 696 m*
na III bonitetu . 785 m3 508 m*


Ako te podatke kompariramo sa sveukupnom proizvodnjom obične smreke
ili jele, onda vidimo, da zelena duglazija daje veće priraste od domaćih četinjavih
vrsta, kad je uzgajamo u kratkim ophodnjama u ekološkim prilikama,
koje joj odgovaraju.


1 O kvaliteti duglazije vidi više u radu I. H o r v a t a, Sum. list 1953.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Američki borovac (vajmutovac)


(Pinus Strobus, L.)


Američki borovac spada među najviša stabla u sjeveroistočnoj Americi.
gdje ga zovu »Eastern White pine«. Raste od sjeverne Georgije do sjeverne
Kanade. P. Strobus uspijeva u čistim sastojinama ali dolazi i u smjesi s listačama
i ostalim četinjačama. U državi Tennessee i Sjevernoj Caro-lini postiže
najbolji razvoj na nadmorskim visinama od 900—1.200 m. Ondje su stabla
američkog borovca visoka do 67 m. U centralnom dijelu Nove Engleske borovac
se proteže od morske razine do nadmorske visine od 750 m.


Sto se tiče edafskih faktora, . američki borovac voli svježe, pjeskovitoglineno
tlo, ali dobro uspijeva i u barovitim zonama, kao i na pijescima i dinama.
Drvo američkog borovca je lagano, otporno i lako za obradu, te ga mnogo
upotrebljavaju u izgradnji nastambi, u građevinarstvu i brodogradnji (za
jarbole).


U sjevernom dijelu svog prirodnog areala stradava više a na jugu manje
od Cronartium ribicola.


Prirodni areal američkog borovca je jako proširen u sjevernom dijelu Amerike,
gdje su ga intenzivno sadili. U Evropu je unesen pred oko- 250 godina.
Pokazao se uspješan u blažoj klimi na pjeskovitom i svježem glinenom tlu s
prosječnim godišnjim oborinama od 635—890 mm. Na britanskom otočju američki
-borovac također dobro uspijeva; pokazao- se rezistentan na smrzavicu i
sušu na pjeskovitom i pjeskovito-ilovastom tlu s prosječnim godišnjim oborinama
od 510´—1.020 mm. Ipak ga u Engleskoj nisu dalje forsirali zbog ozbiljnih
napadaja od Cronartium ribioola. U južnom dijelu Evrope ta bolest nije tako
opasna. U novije vrijeme poduzeti su ozbiljni radovi na polju selekcije i oplemenjivanja
u cilju da se dobiju rezistentne sorte na tu bolest. Jedan hibrid
s azijskim Pinus griffithii mnogo obećaje u tom smjeru.


Evropske zemlje imaju danas već prilično iskustvo s američkim borovcem.
Evo-, što kažu Francuzi o njemu.


U pogledu ekoloških prilika američki borovac je vrlo plastična vrsta, indiferentna
na zimu; podnosi zasjenu i spada među po-luheliofilne vrste drveća.
Cesto strada od Cronartium ribicola, koja se javlja na kori i prouzrokuje velike
štete. Američki bo-rovac se sadi u razmacima od 2x 2 m sadnicama od 1—3
ili 2—3 godine starim. U mladosti vrlo brzo raste. Dolazi u obzir za sadnju u
teškim uvjetima, gdje druge domaće vrste drveća ne uspijevaju. Ne preporuča
se osnivanje kultura većih površina zbog opasnosti cd spomenute gliive
(Pourtet). ]


Američki borovac voli svjetlo. Rezistentan je na hladnoću, ali traži određenu
atmosfersku vlagu. Podnosi kiselo tlo; može rasti čak i na tresetastom
tlu. Zbog njegova brzog rasta u mladosti, P. Strobus se mnogo upotrebljava u
pošumljavanju nizinskih i brežuljkastih predjela, no napadaj gljive, koja uzrokuje
rđu na kori, osujećuje gdjekad željeni uspjeh. (Guinier, Oudin, Schaeffer).


P. Strobus je rezistentan na niske temperature; ima male zahtjeve na tlo;
vrlo je plastičan u pogledu proširenja, no ipak je potrebno-, da tlo ima nešto
svježine i da nije vapneno. Podnosi mokre terene. Dobro uspijeva čak i ondje
gdje se javlja Sphagnum. Američki borovac strada od gljive Cronartium ribicola
22
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

23
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Cista


sastojina borovca 45 g. stara Zelenđvor S. G. Varaždin (Foto ing. Bura)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

čija forma živi na ribizlima. Taj se parazit javio u Njemačkoj, odakle je prešao
u sve dijelove Evrope pa je došao čak i u Ameriku i tako uništio u nekoliko
godina cijele masive borovca različitih starosti. Pokazalo se, da P. Strobus
manje trpi od te bolesti, ako je posađen među listačama, te ga u novije vrijeme
upotrebljavaju više za očetinjavanje nego za osnivanje čistih sastojina (Perrin).


Prema planu Komiteta za pošumljavanje Francuske, američki borovac dolazi
u obzir za pošumljavanje u sjevernoj, zapadnoj i centralnoj Francuskoj
kao drugorazredna četinjava vrsta drveća na svim terenima gdje nema vapna.


U Njemačkoj se američki borovac počeo saditi pred 250 godina. Prema
jednoj statistici iz 1927. godine stanje američkog borovca u Njemačkoj bilo
je ovakovo:


oko 6,8 ha 90-godišnjih sastojina;


oko 140 ha sastojina od 61—90 godine;


oko 500 ha grupe različitih starosti.


U Njemačkoj imaju slična iskustva s američkim borovcem kao u Francuskoj.
Evo što o borovcu piše Köstler. P. Strobus je poluskiofilna vrsta drveća;
zahtjevi na tlo su maleni, tako da dobro uspijeva na osiromašenim tlima, kao
i na vlažnim zemljištima. Brzo raste: produkcija drvne mase je velika. Vrlo je
povoljna vrsta za pošumljavanje siromašnih, pjeskovitih terena, ali rđa na kori
je vrlo´ opasna.


Komisija za P. Strobus izdala je 1935. godine Uputstva za sadnju te vrste
u Njemačkoj. Osnivanje čistih sastojina P. Strobusa danas je napušteno;
sve se više preferiraju mješovite sadnje američkog borovca i drugih lista ča i
četinjača.


U novije vrijeme je u Njemačkoj E. Hengst (1959.) izradio tabelu drvnih
masa za američki borovac. To je dvoulazna tabela, koja na temelju prsnog
promjera i visine stabla iskazuje drvnu masu stabla. Donosimo je u tabeli 6.


U toku naših istraživanja srušili smo i analizirali 33 stabla američkog borovca.
Radi ilustracije navodimo primjer pokusne plohe u D. Stubici, gdje
smo na pokusnoj plohi srušili i analizirali 18 stabala.


Originalna tarifa (vi) američkog borovca u 35. godišnjoj sastojini (D. Stubica)
nalazi se u tabeli 7. Analogna tarifa (v2), koju smo konstruirali na temelju
visina oborenih stabala i Hengstovih dvoulaznih tabela ne pokazuje velika
odstupanja od originalne tarife, što ukazuje na to, da možemo Hengstove tablice
koristiti za utvrđivanje drvne mase američjkog borovca. To nam pokazuju
i tarifni pravci na logaritamskom papiru. Primjenom tarifa (vi) i (V2) dobili
smo» na pokusnoj plosi u D. Stubici ove drvne mase: Mi = 225,96 mVha;
M2 = 245,08 m3/ha; razlika iznosi 8%.


Tabela 7


Dem 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
vi m? 0,039 0,058 0,087 0,123 0,166 0,215 0,275 0,343 0,425 0,510 0,605
V2 m 3 0,038 0,063 0,099 0,145 0,192 0,248 0,318 0,390 0,478 0,550 0,650


Dem 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
vi ni3 0,716 0,835 0,968 1,114 1,272 1,448 1,650 1,840 2,050 2,270
V2 m 3 0,756 0,874 1,000 1,140 1,280 1,450 1,620 1,800 1,970 2,160
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 28     <-- 28 -->        PDF

26
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Da bi dobili uvid o tome kako raste i koliko prirašćuje P. Strobus u našim
prilikama, mi smo položili 5 pokusnih ploha u različitim kulturama Hrvatske.
Na tim smo plohama izmjerili sve taksacijske elemente. Prirast smo utvrđivali
po metodi izvrtaka primjenivši različite metode (Meyerovu diferencijalnu,
Meyer ovu metodu postotka prirasta, formule L. Schaeffera itd.). U tabeli 8
nalaze se rezultati naših mjerenja. Iz te tabele vidimo, da se godišnji tečajni
prirast američkog borovca u našim prilikama kreće od 9,3—20,6 m3/ha. Ovdje
treba istaknuti, da se godišnji poprečni prirast odnosi samo na glavnu sastojinu,
te prema tome predstavlja samo jedan dio ukupne proizvodnje američkog borovca.
Iznosima od 6,5—10,3 m3/ha trebalo bi dodati prethodne prihode, koji
su ostvareni u formi proreda. No s tim podacima ne raspolažemo, jer nema
evidencije o sječi stabala na istraživanim površinama. U sastojinama američkog
borovca u Varaždinu, gdje smo postavili pokusne plohe, nije bilo redovitih


Tabela 8


9 S
Godišnji prirast drvne mase
Pokusna ploha O ´o |j= po hektaru
i
w 8
godine
Q D,
m:i Tečajnim3 Poprečni
Zagrebačka Gora
Puntijarka, odjel 1 25 247 20,6 9,9
Donja Stubica 35 226 16,9 6,5
Samobor 45 362 14,3 8,0
Varaždin 48 450 10,3 9,4
Varaždin 48 493 9,3 10,3


proreda. U tim sastojinama posječeno je tu i tamo po koje stablo. Ako pretpostavimo.,
da je od osnivanja tih sastojina do> danas — tj. u toku 48 godina —
posječeno u svemu oko- 100 m3/ba, onda bi drvna masa tih sastojina iznosila
danas oko 600 m3/ha. To znači sveukupnu proizvodnju od oko 12 m3/ha za
ophodnju cd pedeset godina, što po prilici odgovara prihcdnoj sposobnosti naše
obične smreke za pedesetgodišnju ophodnju na najboljim tlima. U kraćim ophodnjama
američki borovac bit će produktivniji od smreke. To nam potvrđuje
prva pokusna ploha u šumi Zagrebačkog Šumarskog Fakulteta u Zagrebačkoj
Gori, gdje drvna masa 25-godišnje sastojine američkog borovca iznosi oko
247 m´Vha, dok smrekove kulture u istim prilikama i istoj dobi imaju mnogo
manju drvnu masu po hektaru.


Na pokusnim plohama, koje smo istraživali, izmjerili smo ove srednje sasto


jinske promjere:
u 25. godini ...... . 20 cm
u 35. godini 22 cm
u 45. godin 32 cm
u 48. godini 29 cm
u 48. godini 30 cm
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Iz tih podataka naslućujemo, da američki borovac vrlo rano postiže kulminaciju
svog debljinskog prirasta, ali da mu debljinski prirast brzo počne
opadati.


Bolji uvid u debljinski prirast borovca pružaju nam komparativna mjerenja
debljinskog prirasta u jednoj 26. godišnjoj mješovitoj kulturi u Orahovačkoj
Planini u Slavoniji. U toj kulturi su izmješane ove vrste drveća: obična smreka,
zelena duglazija i američki borovac. Mjerenjem prirasta u debljinu utvrdili
smo, da poprečni godišnji debljinski prirast bez kore iznosi: za zelenu duglaziju
1,3 cm, za američki borovac 1,2 cm i za običnu smreku 0,6 cm. Iz toga se vidi,
da je u toj kulturi do 26. godine američki borovac prirašćivao dva puta više
od obične smreke.


Da bi bolje upoznali tok rasta i prirasta američkog borovca, analizirali smo
nekoliko njegovih stabala. Ovdje ćemo se ograničiti na analizu američkog borovca
iz gospodarske jedinice »Krndija — Našička« u Slavoniji, gdje je on
unesen u prirodne sastojine hrasta kitnjaka. U odjelu 225. spomenute gospodarske
jedinice srušili smo> jedno stabk> američkog borovca i jedno stablo hrasta
kitnjaka. Oba stabla rasla su u istim ekološkim i gospodarskim prilikama —
jedno pored drugoga. Zato su podaci analize tih stabala interesantni, jer se
može uspoređivati rast i prirast tih dviju vrsta drveća. Na slici 4 prikazali smo
rast i prirast tih stabala u visinu i debljinu te rast i prirasit njihove drvne
mase. Na lijevoj strani slike nalazi se razvoj i prirast u visinu; na desnom
kraju te slike prikazan je razvoj i prirast drvne mase, a u sredini se nalazi
razvoj i prirast stabala u debljinu. Iz spomenute slike vidimo, da američki borovac
mnogo brže raste od hrasta kitnjaka. U pojedinim godinama postigle BU
te dvije vrste drveća ove dimenzije:


Visina
Starost 20 30 40 50 60 godina
Američki borovac 9,3 16,1 19,6 22,4 24,4 metara
Hrast kitnjak 8,7 12,9 16,3 19,3 22,3 metara


Debljina u prsnoj visini
Američki borovac 13,6 23,0 29,6 33,6 36,6 centimetara
Hrast kitnjak 6,6 11,8 16,3 20,1 22,9 centimetara
Drvna masa
Američki borovac
Hrast kitnjak
0,08
0,02
0,330,077
0,71
0,19
1,11
0,32
1,490,46
m3
m3


Ako se ograničimo na 30t-godišnji produkcioni proces, vidimo, da američki
borovac u tom vremenu postiže dva puta veću debljinu a oko četiri puta veću
drvnu masu negoli hrast kitnjak.


Što se tiče prirasta u visinu, on je kod američkog borovca veći nego kod
hrasta kitnjaka. Debljinski prirast američkog borovca također je veći; izjednačenje
nastupa u 50. godini. Volumni prirast američkog borovca je stalno viši od
volumnog prirasta hrasta kitnjaka. Veća produktivna sposobnost drvne substance
američkog borovca u odnosu na hrast kitnjak u gospodarskoj jedinici
»Krndija — Našička-« je evidentna. Pritom treba istaknuti, da veća produk
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 31     <-- 31 -->        PDF

29
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 32     <-- 32 -->        PDF

tivnost borovca dolazi do izražaja to više. što je produkcioni proces kraći. To
nam ilustriraju odnosi drvnih masa tih dviju vrsta drveća u pojedinim godinama
starosti, koji nam kažu, da je drvna masa borovca u 20, u 30. i u 40.
godini oko 4 puta veća, a u 50. i 60. godini oko 3 puta veća od drvne mase hrasta
kitnjaka u istoj starosti. U kasnijim godinama drvne mase obiju vrsta drveća
će se vjerojatno izjednačiti. Iz toga proizlazi zaključak, da Pinus Strobus dolazi
u obzir za proizvodnju tankih sortimenata u odgovarajućim ekološkim prilikama
i gdje nema opasnosti od Cronartium ribicola.


LITERATURA:


Anić M.: O zelenoj i plavoj duglaziji s naročitim obzirom na. bolest Rhabdocline,


Šum. list 1933.
Fourchy P.: Etudes sur le developpement et la production de quelques peuplements
de Douglas, Annales de l´Ecole Nationale des Eaux et Forets, Nancy 1954.
Gessel P. Turnbull J. K. Tremblay T. F.: How to fertilize trees and measure response,


1960.
Gore K.: Die Douglasie und ihr Holz, 1958.
Giiinier, Oudin, Schaeffer: Technique forestiere, 1946.
Hawley R. C, Smith D. H.: The pactice of Silviculture, New York, 1958.
Hengst E,: Allgemeine Bemerkungen zur Weymouthskiefer und zu ihrer Form,


Archiv für Forstwesen, 1959.
Horvat I.: Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine, Šum. list 1953.
Hummel F. C, Christie J.: Revised Conifer Yield Tables for Great Britain, 1953.
Kišpatić J.: Dvije bolesti Duglazije u našoj državi, Šum. list 1952.
Köstler J.: Silviculture, 1956.
Me Arđle, W. H. Meyer, D. Bruce: The Yield of Douglas Fir in the Pacific North


west, Washington D. C, 1949.
Marković Lj.: Zelena duglazija u Srbiji, Savezna uprava za unapređenje proizvodnje,
1951.
Munger T. T.: The groth and Management of Douglas fir in The Pacific Northwest,


U. S. Dept. Agr. For. 1911.
PARDE J.: Dendrometrie, 1961.
Perrin H.: Sylviculture, tome I, II i III.
Piškorić O.: Četinjače u okolini Rovinja, Šum. list br. 12, 1946.
Piškorić O.: Zelena duglazija na Krasu, Šum. list br. 7—8, 1955.
Piškorić O.: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na degradiranom dijelu Krša,
Šumarski list br. 11-12, 1960.
Pourtet J.: Veštačka pošumljavanja, Beograd 1948.
Radulović S.: Duglazija u svetlosti podataka njenog razvoja na Avali, Šumarstvo


br. 9—10 od 1960.
Wiedemann — Schober: Ertragstafeln, 1957.
Tregubov V.: Duglazija, Savezna uprava za unapređenje proizvodnje, 1951.
Urbas J.: Egzote v gozdnem gospodarstvu Slovenije, Pola stoljeća šumarstva,


Zagreb, 1920.
FAO: Le choix des essences forestieres, Rome 1960.


A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF DOUGLAS FIR AND EASTERN
WHITE PINE INCREMENT


In Yugoslavia and especially in Croatia there are to be found many Douglas
Fir and Eastern White Pine stands of various ages. Therefore we had an opportunity
to investigate how do these American species grow in our country.


First we found out that the Cubic — Foot Volume Table for second — growth
Douglas Fir, established by Mc Ardle, H. Meyer and D. Bruce (Tab. No 3) is applicable
also to our Douglas Fir stands.


In the Table No 5 are given data on the increment of Douglas Fir Stands of
various ages ranging from 22 to 70 years. The current annual increment varies
from 8,3 to 18.5 cu. m/ha. We found out that a high productivity c,i Douglas Fir
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 33     <-- 33 -->        PDF

can be expected only under favourable ecological conditions as interpreted by
Fourchy in France. This was proyed in our 70 — year — old stand »Pičulin« (see


p. No 11) growing on a rich, deep and porous soil in the River Valley of the
Gorski Kotar Regien. In this stand the current annual increment amounts to ca
18,5 cu. m/ha; the volume of the standing crop being 678 cu. m/ha and the mean
d. b. h 43.5 cm; the top height is about 40 m. However the productivity of Douglas
Fir in our stands is lesser than that given in the Yield Tables by Hummel, Christi
and Schüber. There are many reasons for this: Douglas Fir planted was in these
localities without regard to the edaphic conditions, the stands being too dense, the
thinnings too moderate etc.
For Eastern White Pine we found out that the Volume table, established by
Hengst in Germany can be applied to our Eastern White Pine stands (see Tab.
No 6).
Increment data of the investigated Eastern White Pine stands are to be found in
Tab. No 8. The current annuel increment ranges from 9,3 to 20,6 cu. m/ha.


For the purpose of comparison of the growth of Eastern White Pine to that
of the Oak (Quercus sessiliflora), we made an analysis of two stems — the one of
Eastern White Pine and the other of Oak — grown side by side under the same
conditions in the menagement unit of »Našička Planina«. The results of the stem
analysis (height growth at left, diameter growth in the middle and volume growth
at right) are given in Fig. No 4 in which number (1) represents the growth of Eastern
White Pine and (2) the growth of Oak.


In spite of a high productivity of Eastern White Pine it is recommended to use
this species only for the production of small dimension assortiments and this in
the localities which are not exposed to the hazards of Cronartium ribicicola.


Kad se ovaj članak štampao, naišli smo na Häusserovu tablicu drvnih masa za
zelenu duglaziju u Pardeovoj dendrometriji. S obzirom na to. da je Hausserova
tablica praktičnija od Me Arđlove, donosimo je u tabeli 3a, u toliko više, što smo na
temelju nje izračunali u Zelendvoru drvnu masu od 453,4 m3/ha, tj. gotovo isto kao
i po Me Arđlovoj tablici.