DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 70     <-- 70 -->        PDF

STRANO ŠUMARSTVO


GODIŠNJA SKUPŠTINA NORVEŠKIH
ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA I
DRVARSKE INDUSTRIJE


U Oslu je od 23. do 24. X 1961. održana
godišnja skupština tih organizacija.


U Norveškoj postoje 23 različita šumarska
i drv.-ind. udruženja, sa jednim zajedničkim
organom, koji nosi naziv »Šuma
i drvo« (Skog og tre) a ima zadatak
organiziranja zajedničke godišnje skupštine
svih udruženja, koje se održavaju
radi unapređenja saradnje među pojedinim
organizacijama i radi širenja informacija
o značenju šumarstva i drv. inđ.,
njihove aktivnosti i problema.


Ovogodišnja skupština sastojala se od
predavanja općenitijeg značenja i sastanaka
pojedinih udruženja, na ko.´ima su
održavana predavanja specifičnog karaktera
sa diskusijom, Pored toga, prikazivani
su i razni stručni filmovi te demonstracije
rada strojeva za koranje trupaca
na terenu.


Održana su slijedeća opća predavanja:


1. HeibergH. H. H.: Perspektive našeg
šumarstva; 2. ,D a h m H. R.: Perspektive
drvno prerađivačke industrije; 3.
Sjurse n T.: Izrada gospodarskih osnova
u državnim šumama; 4. Rüde n T.:
Treba li žuriti sa šumskim plantažama za
osjemenjivanje?
Pored ovih predavanja održana su na
sastancima pojedinih udruženja posebna
predavanja, koja su bila od specijalnog interesa
za članove. U Udruženju norveških
pilanara održana su slijedeća predavanja:


1. Li e r B.: Što znači ocjena kvalitete
i vrijednosti trupaca za proizvodnju piljene
građe — neki najvažniji rezultati istraživanja
NOT (Norveški drv.-ind,. institut)
u vezi različitih metoda Masificiranja trupaca;
21. Disc h A.: Pregled djelatnosti i
istraživačkog rada na području građenja
ciglom; 3. Prikazivanje filma: Otpornost
prema vatri željeznih nosača i greda iz lameliranog
drva, prilikom umjetno izazvanih
požara jedne kuće; 4. Millstein
H.: Upoznavanje s istraživanjima NOT o
varijaciji dimenzija blanjane građe. Upoređenje
varijacija unutar pojedinih pogona
kao i između različitih pogona.
Prvo predavanje izazvalo je velik interes
i diskusiju, jer se odnosilo na jedno
vrlo aktualno pitanje u norveškom šumar


stvu — o načinu klasificiranje trupaca u
šumi. U Norveškoj se, naime, primjenjuje
takav sistem klasificiranja, kojim trupci
nisu dovoljno egzaktno definirani po svojoj
kvaliteti. U Švedskoj se pak primjenjuje
egzaktniji sistem, ali se zato za ocjenu
kvalitete trupaca troši više vremena.
Usporednim ispitivanjem ovih dvaju s:ste_
ma mjerenja i i klasificiranja trupaca autor
je pokazao, da i iskorišćenje trupaca
na pilani kao i vrijednost piljene građe
varira u zavisnosti o načinu klasificiranja
trupaca u šumi.


Drugo predavanje odnosilo se na razmatranje
mogućnosti zamjene drva ciglom,
specijalno u gradnji kuća, ako i na
ukazivanje na velike mogućnosti primjene
drva u unutrašnjoj arhitekturi stana,
u kombinaciji s drugim materijalima. Karakteristično
je, da su organizatori sastanka
uvrstili ovo predavanje pod naslovom:
»Što rade naši konkurenti«. Naime,
i pored tog.a što je danas potražnja za piljenom
građom velika (Norveška izvozi
danas samo neznatne količine piljene građe,
jer se većina utroši u zemlji), stalno
se misli na opasnost, koja prijeti drvu od
raznih supstituta.


Prikazani film je donekle u vezi s drugim
predavanjem po osnovnoj ideji. Naime,
željelo se prikazati koliko prednosti
ima drvo u nekim slučajevima čak i pred
takvim materijalom kao što je željezo, odnosno,
kolike još mogućnosti postoje za
poboljšanje svojstava drva.


Istraživanja varijacija dimenzija blanjane
građe je samo jedna karika u cijelom
nisu dosadašnjih istraživanja NTI o
preciznosti reza raznih alata za obradu drva.
NTI posvećuje tim pitanjima najveću
pažnju, jer o preciznosti reza, odnosno veličini
variiacija dimenzija građe, ovisi
mnogo i iskorišćenje sirovine (trupaca odnosno
pljene građe],, kao i kvaliteta gotovog
proizvoda. I ovdje opet vidimo tendenciju
za poboljšanje kvalitete piljene
građe, koja se kao misao vodilja provlači
danas skoro kroz svu djelatnost na polju
prerade drva.


Sva su ova izlaganja praćena s velikim
interesom sa strane svih prisutnih,
koji su na razne načine bili zainteresirani
za drvo, za koje ovdje kažu da je kao žena
—uvjek promjenljiva, nelogična i —
divna.


M. Đrežnjak