DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 68     <-- 68 -->        PDF

V. Beltram : Prirodno konzerviranje
bukovine.
VJESNIK — Zagreb
8/9 1961. — Dvadesetgodišnjica Narodnog
ustanka. — Ing. Franjo Knebl: Reorganizacija
šumarstva i njeni rezultati. —
Duje Tu dor: Pošumljavanje u svrhe turizma
uz Jadransku turističku cestu i turistička
mjesta. Ing. Zutako : Motorni
obrezivač grana Robinbit. — Ing. B. H r uška:
Polijeganje panika u šumskim rasadnicima
i njegovo suzbijanje. — Anton
Jurman : Sječa jasenovog vinogradarskog
kolja u mjesecu kolovozu u Istri, —


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Ing. Marijan Brezinšćak: Mjere i sistemi
jedinica. Stranica 319 s 11 tablica.
Izdanje Tehničke knjige, Zagreb, 1961.


Za ovo opsežno metrološko djelo, povezano
sa svakidašnjom praksom, napisao
je recenziju prof, dr ing. France Avčin,
Ljubljana, koji ga smatra dragocjenim
prilogom čitavoj našoj fizikalnoj i tehničkoj
znanosti, korisno praktičarima fizičarima,
tehničarima, nastavnicima različitih
stručnih, srednjih, visokih i najviših škola.
Autor izbjegava nepotrebne posve teoretske
metrološke zahvate, već obrađuje
problematiku neposredno. Sa mnogo izabranih
računskih primjera, slika i dijagrama,
kao i niza originalnih zamisli, ponegdje
postiže upravo pionirsku vrijednost,
a osobito u termodinamici (jedinice
stefan, mold itd.).


Djelo je razdijeljeno u 5´ poglavlja:
Osnovi nauke o mjerama i sistemima jedinica
— Mjerni sistemi mehanike —
Mjerni sistemi akustike — Mjerni sistemi
nauke o toplini — Mjerni sistemi o elektromagnetizma.


Svako poglavlje predstavlja zaokruženu
cjelinu. Tekstovi poglavlja protkani su
tablicama, koje su od zasebnog značaja u
praktičnoj primjeni i pregledno popisane
u sadržaju knjige.


Materija pojedinog poglavlja obrađena
je sistematski i to od povijesti mjera
i mjernih sistema do uvođenja naprednog
Međunarodnog sistema mjernih jedinica.


Zanimljivo je razlaganje, putem primjera,
prelaza tehničkog sistema mjernih
jedinica na Međunarodni sistem i prednost
ovog. Među ostalim spominje se i
skori prelaz nemetarskog sistema mjernih
jedinica na obvezatni metarski sistem u
državama, koje još nisu uvele ovaj sistem.
Takve države zakonom su propisale prelaz
na metarski sistem (Indija u razdoblju


Ing. Vladislav Belt ram: Sječa mekih
liščara u augustu. — Ing. Branko Mil as:
Provedba doznake i nadzor nad tim radovima.
— Ing. Oskar Piškorić: Impregnacija
drveta u dubećem stablu. —


10/11-1961. — Sistem stručnog školstva
i stručnog obrazovanja kadrova za potrebe
šumarstva NRH. — Nastavni plan po
novom sistemu stručnog obrazovanja kadrova
u šumarstvu. Provođenje novih propisa
o stjecanju stručnog obrazovanja radnika
na praktičnom radu u poduzeću. —


I. Švaić—O. P.: Svojte crnog bora naših
šuma. — Analiza šumarske djelatnosti u
I polugodištu 1961. g.
od 1959 do I960 godine, Japan 1950, Pakistan
I960).


Primjerom Indije sigurno će poći i
mnoge danas već nezavisne afričke države.
Amerika i Ujedinjena britanska država,
koje rabe anglo-američki sistem mjernih
jedinica postepeno će i planski kompletno
prijeći na metarski sistem. U području
elektromagnetizma one su već zavele
metarski sistem i prihvatili Međunarodni
sistem jedinica ne samo u praksi
već i u znanstvenim raspravama i u visoko-
školskoj nastavi. Pretežno već upotrebljavaju
Amerikanci metarski sistem
u kemijskoj a dijelom i u farmaceutskoj
industriji.


Pisac obrazlaže da je Međunarodni sistem
jedinica zamišljen i realiziran kao
univerzalan sistem jedinica svih grana
znanosti i tehnike. Sve jedinice toga sistema
moraju biti koherentne, tj. u međusobnom
odnosu 1X 1 = 1.


Primjenom koherentna sistema nastaje
izjednačavanje oblika veličinskih i
brojčanih jednadžbi. Računanje pomoću
jedinica Međunarodnog sistema vrlo je
jednostavno a naročito onda ako se upotrebljavaju
veličinske jednadžbe. Prema
ovom sistemu svi mjere ili izražavaju rezultate
mjerenja i računanja istim jedinicama
u svim granama nauke i tehnike.
Ovaj sistem zauzeo je dakle mjesto svojih
predhodnika, koji postepeno iščezavaju i
iz prakse.


Uvođenjem Međunarodnog sistema jedinica
za Jugoslaviju važne su dvije odluke,
od kojih je jedna međunarodnog karaktera.
Godine 1954 Studijski odbor 24
IEC preporučio je da se međunarodna jedinica
magnetske indukcije nazove tesl
a po jugoslavenskom učenjaku Nikoli
Tesli. Međunarodni odbor za mjere i utege
usvojio je ovu preporuku i uveo kra