DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

oko 1-000 Din sveukupni dnevni troškovi rada radne grupe motornom pilom
iznosit će Din 4.914.40 ili okruglo 4.920 Din. Uzevši da učinak radne grupe motornom
pilom iznosi Nm jedinica, to će trošak rada motornom pilom preračunat
na jedinicu proizvoda iznositi:


Am = 4.920/Nm . . . Din


Učinak rada radne grupe od 3 radnika, koji rade sa ručnim alatom iznosi
Nr, a trošak ručnog rada po jedinici proizvoda iznosit će:
Ar = 3.000/Nr ... Din


Trošak rada motornom pilom jeftiniji je cd troška ručnog rada. kada su
ispunjeni uslovi:
4.920/Nm < 3.0©0/Nr, odnosno kada je
Nm > 1.64 Nr


tj. kada se motorkom postigne učinak za 64"(> veći od učinka ručnog rada Stvarnost
kod nas pokazuje veći učinak, jer grupe od 3 radnika proizvedu dnevno i
do 20 m" tehničke oblovine što je gotovo 100% više od učinka ručnog rada.


Prema tome već je danas motorna pila jeftinija od ručnog rada.


Kao potvrdu za ovo´ navodimo^ činjenicu da nije malen broj radnika, koji se
odlučuju za nabavku vlastite motorne pile (oGrski Kotar, Slovenija i dr.).


3. NEKE OSTALE PREDNOSTI MOTORNIH PILA U ODNOSU NA RUÖNI RAD
Jedan od argumenata ing. O. protiv uvođenja motornih pila je »da tehnička
izobrazba naših šumskih radnika nije na nitiou, koji iziskuje rad motornom
´pilom-«.


Smatramo da ni ovaj momenat nema odlučujući značaj, jer su rukovanje i
rad motornim pilama, koje se danas upotrebljavaju, vrlo jednostavni i svaki
šumski radnik, koji poznaje rad u šumi, u stanju je da vrlo brzo^ svlada rukovanje
pilom tako i tehniku rada,


Kursevi za rad motornom pilom traju u Njemačkoj samo tjedan dana. S
obzirom na naše prilike ovo je prekratko vrijeme, ali nema razloga da svaki
vještiji radnik ne savlada osnovna znanja o rukovanju i radu motornom pilom
najkasnije za četrnaest dana u dva kratka kursa po 10—14 dana. Dalju izobrazbu
trebalo bi vršiti na samom radnom mjestu.


Slažemo se sa ing. O. »da motorna pila nije univerzalni šumski alat«, ali
današnje motorne pile mogu preuzeti niz poslova, koji se nekada nisu ili su se
vrlo rijetko obavljali motornom pilom. Motorna pila može u potpunosti da
isključi ne samo ručnu pilu nego i sjekiru kod rušenja stabala i kresanja iole
krupnijih grana.


S obzirom na izloženo, kao i na danas već i u našoj praksi priznatu i dokazanu
ekonomičnost motorne lančane pile ne bi mogli prihvatiti »da motorne
pile treba zavoditi više radi sticanja iskustva nego radi polučivanja ozbiljnijeg
efekta«.


Jedan je od značajnijih prigovora motornim pilama da one »iziskuju veće
opterećenje radnika i veći utrošak energije od ručne pile«. Kao´ što se u članku
ing. O. navodi potrošak energije je za cea 9% veći (3.77 cal/min prema 5.29


472