DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Pregled troškova mot. pile »Contra« sa vodilicom od 60 cm po ef. satu rada


Tablica br. 1


Iznos troška po Iznos troška po
Red. Vrst troška ef.satu rada ef. satu rada
br. pojedinačno ukupno
Din Din
I Pila i pribor


1.
Amortizacija pile 65.00
2.
Održavanje pile (50f/o od amortizacije) 41.00
3.
Kamate na osnovna sredstva (6%o) 12.30
4.
Pribor uz pilu (kante za benzin i ulje) 1.00 130.30
Svega I 139.30
II Lanac i njegovo održavanje


5.
Otpis lanca 90.00
6.
Aparat za brušenje 3J00
7.
Turpije za brušenje lanca 64.00
Svega II 100.00 160.00
III
Trošak pogona


8.
Gorivo i mazivo
a) Gorivo (smjesa benzina i ulja) 12330
!b) Mazivo (za lanac i ostalo) 82.00
Svega III 205.50 205,50


504.80


SVEUKUPNO I + II + III


osniva se na ovim osnovima:


a) Nabavna cijena pile 170.000.— Din
b) Nabavna cijena kante za benzin 2.000.— „
c) Nabavna cijena lanca 18.000.— „
d) Nabavna cijena aparata za brušenje 6.000,— „
e) Nabavna cijena turpija (uvozne) 800.— „


f) Vrijeme amortizacije pile 2.000 ef. sati rada, a vrijeme otpisa lanca 200


radnih sati.
g) Nabavna cijena benzina (Super) 75.— Din, a ulja 400.— Din po litri.
h) Potrošak benzina 1.3 lit. na sat, ulja za smjesu 0.065 lit. na sat, te ulja


za podmazivanje 0.20 lit. na sat.


Kod pravilne organizacije rada jednoruka motorna pila je najbolje iskorištena
u radnoj grupi od 3 radnika od. kojih bar dvojica treba da su vješti rukovanju
i radu pilom.


U ovakvim radnim grupama pila će efektivno raditi u toku osamsatnog radnog
dana oko 3 sata, tj. svaki će od radnika efektivno- raditi pilom 1.50 sati ili
oko 20% od svog radnog vremena, dok će ostalo- vrijeme raditi ručnim alatom,
kojega pila u potpunosti ne isključuje (kresanje tanjih grana, koranje i si.).


Uzevši u obzir da radniku koji rukuje motornom pilom treba priznati na
račun težeg rada i više stručne spreme oko 20% veću dnevnu zaradu od rada
radnika sa ručnim alatom, ukupni dnevni troškovi radničke grupe od 3 radnika,
koji rade jednom jednorukom motornom lančanom pilom marke »Stihl-Contra«
iznose


3 X 504.80 + 3.40 D
gdje D predstavlia planiranu, dnevnicu jednog radnika sa ručnim alatom. Kako
Kako prosječna brutto- dnevnica šumskog radnika ručnim alatom iznosi danas